skip to main content
Uitgebreid meten ter voorbereiding van bouw Zuidasdok

‘We willen zorgvuldig van start gaan’, zegt Bart-Jan Ruesink, projectleider monitoring en maatvoering bij aannemer ZuidPlus. ‘Sinds vorig jaar zomer zijn onze landmeters op diverse plekken aan de slag om de weg, de tunnels en station Amsterdam Zuid heel exact in kaart te brengen. We hebben die gegevens nodig voor verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp van Zuidasdok. De metingen zijn daarnaast ook een controle op de gegevens die al eerder zijn verzameld. Door de meetgegevens krijgen de ontwerpers goed zicht op de bestaande situatie en kunnen ze heel precies aangeven wat waar gebouwd moet worden.’

Spijkers in de stoep

Al deze metingen zijn gebaseerd op zogenoemde meetspijkers, die zijn geplaatst in bijvoorbeeld het asfalt of het trottoir. De locaties van de spijkers zijn met behulp van GPS heel precies ingemeten en dienen als vertrekpunt voor alle overige metingen die worden uitgevoerd. ‘We laten zo geen millimeter aan het toeval over’, zegt Bart-Jan.

Maatvoerder Peter Mestrum van het bedrijf Prisma Meten doet metingen in Zuidas

3D meten

Een veelgebruikte meettechniek is de 3D-laserscanning: de hoogte, diepte en breedte van het gebied worden met behulp van een laserstraal als het ware ‘gefotografeerd’. Deze ‘foto’ van de bestaande situatie wordt vervolgens vergeleken met het nieuwe ontwerp, om na te gaan of het allemaal feilloos past. Bart-Jan: ‘De meetploeg heeft onlangs de Minervapassage en de perrons in station Amsterdam Zuid gescand. Dat gebeurt handmatig, met laserscanners op een statief. De bruggen en kelders van de Schinkelbrug brengen we binnenkort op diezelfde manier in kaart, evenals een aantal wegen. We rijden hiervoor rond met een scanauto, die het hele ‘straatmeubilair’ tot in detail scant: het wegdek, de vangrail de lichtmasten, de bebording, et cetera. Zo weten de ontwerpers precies waar wat staat. Al met al een flinke klus.’

Monitoren tijdens de bouw

Het team van Bart-Jan plaatst en beheert niet alleen meetapparatuur om exacte locaties te bepalen, maar ook meetapparatuur die de omgeving gaat monitoren tijdens de bouwwerkzaamheden. ‘We berekenen vooraf wat de impact is van onze bouwactiviteiten, onder meer op het gebied van geluid, zettingen en trillingen. De monitoring helpt ons te bewaken dat de impact ook binnen de marges blijft en we Zuidasdok veilig en beheerst kunnen realiseren in de zachte Amsterdamse bodem. Met computerschermen waken de bouwers straks real time over het gebied. Ontvangen we een signaal, dan kunnen we gepaste maatregelen nemen. Met de meetapparatuur die we op diverse plekken aanbrengen houden we dus voortdurend ‘een luisterend oor op de omgeving’. Waar en welk soort meetapparatuur komt, hangt af van de geplande bouwactiviteiten en de verwachte hinder. Dat zijn we nu aan het uitwerken.’

Bewegende gebouwen

Ter voorbereiding inspecteert ZuidPlus, in overleg met eigenaren en beheerders, op dit moment de kantoorgebouwen rondom de tunnels waarin de A10 straks komt te liggen. Door invloed van het weer (wind en temperatuur) en het gebruik, beweegt een gebouw altijd. ‘Om zorgvuldig te kunnen monitoren gaan we eerst na wat het natuurlijke gedrag van een gebouw is, zodat we later goed kunnen bepalen wat de eventuele invloed is van onze bouwwerkzaamheden’, zegt Bart-Jan. De gebouwen zijn nog maar het begin van een monitoringnetwerk. Hierna zijn de treinrails aan de beurt, het grondwaterpeil, de wegen en de bruggen. Het team van Bart-Jan heeft er voorlopig de handen aan vol.

Geef uw mening

Frans Faber

Mooi project, is goed over nagedacht zo te lezen. Goed voorbeeld voor toekomstige projecten waar de werkzaamheden invloed hebben op de omgeving. Jammer dat hiervoor nog geen goede wetgeving is.