skip to main content
Aanbesteding nieuw station Amsterdam Zuid start 27 oktober

De vooraankondiging betreft twee belangrijke onderdelen van de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Allereerst de verdere bouw van de tweede stationspassage: de Brittenpassage. De nieuwe aannemer wordt gevraagd nog vier van de zeven dakdelen in te schuiven, de passage zelf te bouwen en de metroperrons te verplaatsen van de huidige passage naar de nieuwe Brittenpassage. Het tweede onderdeel dat wordt aanbesteed is de verbreding en totale vernieuwing van de huidige Minervapassage (de hoofdentree van het station) en het verbreden van de treinperrons.

Deelprojecten

Om het omvangrijke en complexe Zuidasdok beheersbaarder te maken is in maart besloten de uitvoering op te knippen in deelprojecten. Dit betekent dat niet langer één aanneemcombinatie het totaal zal bouwen maar dat verschillende aannemers delen van Zuidasdok gaan realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van knooppunt De Nieuwe Meer, de noordelijke of zuidelijke autotunnel of – in dit geval – de bouw van een nieuwe stationspassage en de uitbreiding van de huidige passage.

Nieuwe aanbesteding

De nieuwe werkwijze met deelprojecten betekent een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding. Daarom is door de opdrachtgevers van Zuidasdok besloten het contract met de huidige aanneemcombinatie ZuidPlus te beëindigen en Zuidasdok opnieuw aan te besteden in hanteerbare deelpakketten. In de periode totdat de nieuwe aannemer buiten aan de gang gaat – naar verwachting in de zomer van 2022 – werkt aanneemcombinatie ZuidPlus door aan de tweede stationspassage voor Amsterdam Zuid.

Station Amsterdam Zuid

Hoewel het momenteel door corona aanzienlijk rustiger is op station Amsterdam Zuid, functioneert het station op zijn maximale capaciteit. Het aantal reizigers dat van het station gebruik maakt is in de afgelopen jaren fors gegroeid en zal blijven groeien door de toename van de bevolking, het toerisme en de werkgelegenheid in en nabij Zuidas. Op Amsterdam Zuid worden nu al ‘stewards’ ingezet voor de veiligheid van de reizigers.

Geef uw mening

K

Good to read things are progressing now. Do you think that there can be more info also found on Horecaruimte at Zuidas? If any entrepreneur wishes to open take away food joint where we can get that info.

Peter

Goed te lezen dat er weer beweging in komt. Voor mij als NS collega op Asdz komt er een heleboel bij kijken om alle reizigers nog beter te assisteren wanneer de verbouwing straks in volle gang bezig is!

Peter

Goed te lezen dat er weer beweging in komt. Voor mij als NS collega op Asdz komt er een heleboel bij kijken om alle reizigers nog beter te assisteren wanneer de verbouwing straks in volle gang aan de gang is.

Gerrit K.

Wordt er bij deze aanbestedingen ook rekening gehouden met de aanleg van twee extra treinsporen? Het is vrijwel zeker dat die nodig zijn.

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Dag Gerrit, ja daar wordt zeker rekening mee gehouden. In de aanbesteding zit de fundering en het inschuiven van twee dekken waar in de toekomst een 5e en 6e spoor kkunnen komen.

Anoniem_1

Het blijft na lezing van dit artikel (voor mij) onduidelijk wanneer die overige zes betonnen dakdelen (dak toekomstige Britten Passage) worden ingeschoven. Het lijkt wel of het werk al een jaar stil ligt. Is daar al iets concreet over gepland ?

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

We zijn vertraagd maar gelukkig ligt het werk niet stil. Ik kan me wel voorstellen dat het zo lijkt. Voor elk dakdeel zijn meerdere weekenden nodig om de fundering gereed te maken en in te schuiven. In die weekenden leggen we tegelijkertijd het trein- en metroverkeer deels stil. Je kunt je dus misschien voorstellen dat we afhankelijk zijn van de landelijke ProRail-planning én van de planning van het GVB. Komend jaar werken we met Pasen aan de fundering en schuiven we in de zomer twee dakdelen in. Binnenkort verschijnt hier een artikel over. Maar in de komende jaren zal het zo blijven gaan; we leggen het OV-verkeer deels stil en werken, waarna we weer een periode ogenschijnlijk niets doen totdat we weer het OV-verkeer stil mogen leggen en buiten werken. In de tussentijd zitten we niet stil, we maken het definitief ontwerp voor het nieuwe station, doen de stationsaanbesteding voor de periode vanaf zomer 2022 en werken aan de aanbesteding voor de aanpassing van knooppunt De Nieuwe Meer. Ik zal eens wat meer gaan schrijven over wat er binnen gebeurt.

J.Homan

Die per saldo toename van de werkgelegenheid rond de Zuidas zie ik niet zo. Kees Noortman van de lokale werkgeversorganisatie Omram denkt ( en hoort al onder zijn leden) dat vooral de grote werkgevers op de Zuidas op termijn weleens rond de 50% van hun peperdure Zuidas kantoorruimte gaan afstoten vanwege het thuiswerken dat immers vooral voor de gemiddelde Zuidas kantoorwerker , die vaak buiten de stad ruim woont en tot 13 maart nog 4 x in de week per trein naar kantoor kwam, een populair iets is geworden en blijft. Wat dat betreft zou ik als Zuidasbureau/ Grondbedrijf / gemeente Amsterdam ook nog maar eens kijken of in de nog te ontwikkelen deelplannen met ook nieuwe kantoren in planning ( vooral als kostendragers van verlieslatende sociale woningbouw ) deze plannen qua grondexploitatie nog wel actueel zijn. De huidige ongeveer 200.000m2 kantoren nog in aanbouw ( Valley, WTC uitbreiding, 2Amsterdam , Tripolis en Terrace Tower )en herontwikkeling (oud Loyens Loeff ,Strawinsky house en AICS Prinses Irenestraat ) zijn op voorhand voor nog maar gemiddeld 30% verhuurd en dat betekent dus waarschijnlijk redelijke grote kantoorleegstand op termijn en geen toename werkgelegenheid op de tot voor kort zeer populaire Zuidas !

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Dag J, het is een spannende tijd en niemand heeft op het moment de waarheid in pacht. Wel verwachten we dat Zuidas hoe dan ook een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te werken. Maar we volgen de situatie op de kantoren- en woningmarkt uiteraard goed en spreken met veel bedrijven, investeerders, ontwikkelaars en corporaties. Daarnaast blijft het vernieuwen van station Amsterdam Zuid hard nodig. Dit omdat het station nu al knelt aan alle kanten en we de wijken ten noorden en ten zuiden van het station beter willen verbinden. Bovendien is de uitbreiding van het station nodig omdat in de toekomst naar verwachting internationaal treinverkeer vanaf station Amsterdam Zuid gaat rijden.

Inge

Er wordt gesproken over het verbreden van de treinperrons. Moet dat niet zijn verlengen van de perrons? want als je ze wilt verbreden, dan moeten alle sporen verlegd worden. en alle palen die de grond zijn ingegaan, zitten nu toch onder het huidige spoor?

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Het klopt wat je zegt, de treinsporen moeten dan verlegd worden. De buitenste treinsporen worden opgeschoven. Spoor 1 zal in de toekomst naar het zuiden opschuiven en spoor 4 naar het noorden. Daar is nog ruimte voor. Bij de bouw van de tweede stationspassage, de Brittenpassage, leggen we spoor 4 al op zijn definitieve plek. Het spoor en perron komen dan tijdelijk in een lichte boog te liggen totdat ook de huidige Minervapassage is vernieuwd.

Inge

Ik begrijp het opsplitsen in werkzaamheden aan het station, de ondertunneling en het knooppunt Nieuwe meer, maar niet de subsplitsing van de werkzaamheden aan het station zelf. Voor elke passage een andere aannemer? Weer een andere voor het verplaatsen van de metroperrons en weer een ander voor het verbreden van de treinperrons? Is dat nu efficiënt? Tussen die werkzaamheden zit dan ook weer een tijd, dat er niets wordt gedaan? de verschillende aannemers lopen elkaar anders toch voor de voeten met de toch al beperkte werkruimte. En moet er dan ook weer steeds met de wisseling van de wacht van werkmateriaal (hijskranen etc.) gewisseld worden? want elke aannemer heeft waarschijnlijk ook weer zijn eigen onderaannemers.

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Zoals je het beschrijft, klinkt het inderdaad weinig aantrekkelijk. Verschillende aannemers is zeker geen doel op zich. Voor de totale vernieuwing van het station hebben we nu drie delen in gedachten die na elkaar in uitvoering gaan. Simpel uitgelegd: de nieuwe passage, de verbreding van de bestaande passage en het aanpassen van de openbare ruimte en entrees. Het totaal van de werkzaamheden voor die eerste twee onderdelen gaan we nu aanbesteden bij één aannemer.

Inge

Saskia, er staan wel prullenbakken op de perrons van lijn 5. ze staan alleen aan 1 kant van de perrons . Bijv. bij de A.J. ERnststraat bij de uitgang aan de kant van de A.J. Ernststraat, maar niet bij de uitgang aan de kant van de VU. Is onhandig. er zouden dus 4 prullenbakken moeten staan.

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Bedankt Inge, goed om te weten. Ik geef dit ook mee aan het GVB.

Amsterdammer

(sarcasm on)oh nee, dat wil Anja echt niet hoor. Anja wilt geen last ondervinden van verbouwingen en ook geen Mac dus stop maar mensen. (sarcasm off) Wie is Anja denkt u? Kijk naar de McDonalds topic ... neem wel een bak popcorn mee ;-)

M Klaver

Ik neem aan dat Hochtief zich niet meer in mag schrijven ? Omdat ze hebben laten zien dat ze het niet konden/kunnen?

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Dag M, we zullen geschiktheidscriteria opstellen. De partijen van aanneemcombinatie ZuidPlus mogen inschrijven maar niet met elkaar in een nieuwe combinatie.

Maria

Beste Saskia, Waarom is er geen prullenbak op deze halte? Is men die vergeten te plaatsen?? Nu veel zwerfvuil en de bekende maskers die overal op de grond liggen. Kun jij daar iets aan doen?

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Ik zal het nagaan en kom er op terug.

Maria

Hi Saskia, op de tram haltes Parnassusweg, AJ Ernststraat en van Boshuizenstraat staan geen prullenbakken. Mijn vraag is waarom staan die er niet? En of ze wel geplaatst kunnen worden. Op een halte hoort een prullenbak te zijn net zoals een kleine zitbank.

Saskia Blaas I Amsterdam Zuidas

Dag Maria, ik kan het op zijn minst voor je nagaan. Op welke halte bedoel je? Op de perrons staan prullenbakken, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet.