skip to main content
Werk aan verbreden perron ondanks avondklok

Het werk dat we nu doen, laat weer zien hoe creatief we moeten omgaan met de beperkte ruimte om de vernieuwing van station Amsterdam Zuid te realiseren. In de toekomst gaan we het perron waaraan de treinsporen 3 en 4 liggen een meter of 3 te verbreden. Daartoe moeten we treinspoor 4 verleggen, richting metrospoor 1 (zie kaartje: T4 schuift naar M1). Deze twee sporen komen dus dichter bij elkaar te liggen. Op dezelfde locatie zijn we ook bezig om twee delen van het dak voor de extra reizigerstunnel – de Brittenpassage – te bouwen. Er gebeurt dus veel tegelijkertijd op dit postzegeltje. We werken ’s nachts om het trein- en metroverkeer niet te hinderen. Ondanks de avondklok mag dit, omdat het openbaar vervoer is aangemerkt als cruciale sector.

Bovenleiding

Een treinspoor bestaat niet alleen uit rails, maar heeft ook een bovenleiding die de trein van stroom voorziet. Het nachtwerk nu betreft de verplaatsing van een aantal bovenleidingconstructies. In december 2020 draaiden we al palen de grond in die de fundering vormen voor de nieuwe bovenleidingportalen. Nu brengen we de staanders daar op aan. Als dat klaar is, nemen we de horizontale balk waaraan de bovenleiding hangt over van hun oude staanders op de nieuwe. Dat gebeurt in de nacht van 3 op 4 februari. Mocht u wakker liggen, het werk is te volgen via de webcam. Het treinspoor zelf verleggen we nog niet. Dat doen we in het Paasweekend (van 2 april 01.00 uur tot 6 april 05.00 uur). Dan zullen we treinspoor 4 en metrospoor 1 gedurende 100 uur buiten gebruik nemen. Trein en metro rijden dan met een aangepaste dienstregeling.

Dakdelen en landhoofden

Ondertussen gaat ook de bouw van de extra reizigerstunnel door. In november 2019 schoven we het eerste deel van het dak dwars door de A10 en het spoor op zijn plek, onder de treinsporen 2 en 3. Nu werken we tussen de trein- en metrosporen aan de volgende twee dakdelen. De ene komt onder metrospoor 1, de ander onder treinspoor 4. Het eerste deel, bedoeld voor onder het metrospoor, is klaar. We dekken dit deel binnenkort af, want vanwege ruimtegebrek gaan we deze betonplaat gebruiken als werkterrein. Vanaf hier bouwen we het derde dakdeel (dat onder treinspoor 4 komt). En ook de wapening voor de landhoofden die deze dakdelen moeten dragen vlechten we op deze locatie in elkaar. Met Pasen halen we dan treinspoor 4 en metrospoor 1 gedeeltelijk weg, evenals het steigerperron. We graven de grond af, hijsen de wapingconstructies voor de landhoofden naar hun definitieve plek en storten die vervolgens vol met beton. Daarna brengen we de sporen en het perron weer terug. Tussen 20 augustus (01.00 uur) en 23 augustus (05.00 uur) schuiven we de twee dakdelen dan naar hun plek, op de landhoofden onder treinspoor 4 en metrospoor 1.

Geef uw mening

Henk R.

Dag Saskia, dank voor je informatie! Ik ben benieuwd naar het update artikel wat eerdaags gepubluceerd wordt. Is het zo, dat het nu in aanbouw zijnde dakdeel in augustus dan als eerste wordt opgeschoven ? Ik blijf het volgen.

Saskia Blaas, Zuidasdok

Hi Henk, we gaan straks een nieuw artikel publiceren. Het dakdeel voor het metrospoor ligt klaar en die voor het 4e treinspoor wordt nu gebouwd. Ze worden beide tegelijkertijd op hun plek geduwd. Alsof het een groot dek gaat zijn. Dat gaat spectaculair worden want veel ruimte om te duwen is er niet. Daar valt ook nog van alles over te vertellen, wordt spoedig vervolgd dus.

Henk R. Koudum

Saskia giede middag, Ik zie op Cam 2, dat er al weken gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor het 'Augustus weekend' , dat is toch een juiste waarneming?? Is er al een inzichtelijke planning beschikbaar, voor ons troywe volgers, van de aanloop wrrkzaamheden naar augustus 2021? Ik ben venieuwd en alvadt mijn dank. Hartelijke groet, Henk R. Te Koudum.

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag Henk, dat is zeker een juiste waarneming. Het is best lastig te zien op de webcam maar de bekisting voor het 3e dakdeel is af. Dit dek komt in augustus onder treinspoor 4 te liggen. Er wordt nu gevlochten. Ik heb al prachtige foto's zien langskomen en met een beetje geluk publiceren we er deze week een artikel over. Rond 9 juni verwachten we beton te gaan storten voor dit dek. Geeft dit zo een beetje een beeld of ben je nog geïnteresseerd in andere onderdelen van de planning?

Tim

Hoe breed wordt het verbrede perron? Komt het huidige spoor 4 op de plek van het metrospoor te liggen?

Saskia Blaas

Dag Tim, treinspoor 4 krijgt tussen de Parnassusweg en het huidige station een hele lichte bocht richting het noorden. Het perron moet dan natuurlijk meebuigen. Het perron krijgt daarom op bepaalde plekken meer breedte dan op andere. Op het breedste deel komt er bijna 3 meter bij. Er blijft dan nog genoeg ruimte over tot het metrospoor.