skip to main content
Circl gaat door als online platform

Na bijna 6 jaar aanwezigheid in Zuidas vliegt Circl uit. De in 2021 verkochte gebouwen van ABN AMRO, waaronder het deels uit hergebruikte materialen opgetrokken Circl, krijgen een andere bestemming. Circl wil mensen, bedrijven, overheid en organisaties bij elkaar brengen, om zo de transitie te versnellen naar een economie waarin duurzame materialen en hergebruik centraal staan. We vroegen aan directeur Merijn van den Bergh of dat gelukt is, en hoe ze daar zonder fysieke locatie aan blijven werken. ‘Online kunnen we nog veel meer mensen inspireren.’

Eerlijke verhaal

Afval wordt grondstof en daarmee is de cirkel rond – ziedaar het gedachtegoed achter Circl. Dat is volgens Van den Bergh ook af te lezen aan het gebouw zelf: ‘We omarmden het als een leerproject: wat houdt circulair bouwen eigenlijk in?’ Dat betekende soms pionieren, zoals met de keuze voor een gelijkspanningsnet om het gebouw van energie te voorzien. ‘Dat leverde in het begin nogal wat storingen in het netwerk op en daar zit je natuurlijk niet op te wachten’, zegt Van den Bergh. ‘Maar we zijn hier nou juist om te leren, zodat we het eerlijke verhaal aan onze klanten en collega’s van ABN AMRO kunnen vertellen.’

Merijn van den Bergh

Tijden veranderen

Na de oplevering van het gebouw kwam de volgende fase waarin de samenwerking werd gezocht met de buitenwereld. Klimaat is immers een zaak van ons allemaal. Bijvoorbeeld met Urgenda en Impact Institute – partijen die je niet direct associeert met een bank in Zuidas. ‘Maar tijden veranderen en het onderlinge vertrouwen groeide’, herinnert Van den Bergh zich. ‘Circl ontwikkelde zich steeds meer tot een ideale ontmoetingsplek voor ABN AMRO om met de omgeving over duurzaamheid in gesprek te gaan.’

Zuidas verliest een fysieke ontmoetingsplek

Dicht bij je leest blijven

Circulariteit draait om de gedachte dat we met zijn allen zo weinig mogelijk grondstoffen gebruiken, door zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken. Zo heeft Circl een lift die niet is gekocht, maar per verticale beweging gehuurd wordt. Er wordt dan geen geld meer verdiend met langlopende onderhoudscontracten, dus loont het voor de leverancier om een onderhoudsarme lift aan te bieden die zo lang mogelijk meegaat. ‘Daarmee blijven we ook dicht bij onze leest als financieel instituut: er mag met circulariteit best geld verdiend worden.’

Een gehuurde 'lift-as-a-service'

Toekomst

Circl gaat zichzelf zonder fysieke locatie opnieuw uitvinden. De website wordt daarin steeds belangrijker, net zoals de maandelijkse nieuwsbrief. En Circl gaat het land in om collega’s, en daarmee ook de klanten van de bank, te blijven informeren en inspireren over circulariteit. Dat is nodig, want er is nog best een weg te gaan. ‘Een investering wordt in de praktijk nog te vaak met een nauwe blik beoordeeld: als het geld oplevert, dan is het goed’, merkt Van den Bergh op. ‘Maar een goed besluit, is dat ook een juist besluit?’

Restaurant en rooftopbar blijven open

Geef uw mening

Jozias

Dat Circl nu toch doorgaat als online platform lijkt mij een cruciale stap op weg naar een duurzame toekomst.

Socrates

het is nooit mijn favoriete gebouw van de bank geweest , hert was allemaal te circulair , bv een biertje uit plastic , wat een armoe , zal voorlopig leeg blijven , want B&W zullen wel een nog on-aantrekkelijker inhoud er aan geven wat niet zal scoren ,hoop ik

Georgina andringa

Wat gebeurt met de (lege ruimte

Redactie

Dag Georgina, dat is nog niet bekend op dit moment. Zodra we hier meer over weten, maken we dit bekend via onze website.