skip to main content
In gesprek met bewoners Prinses Irenebuurt over Zuidasdok

Omgevingsmanager Martijn Overmulder trapte de avond af door te openen met het beeld van de eindsituatie. Hoe ziet het gebied eruit als Zuidasdok gerealiseerd is? “Zowel voor de kwaliteit van lucht als de geluidsituatie blijft de huidige situatie gehandhaafd of wordt een verbetering verwacht voor de Prinses Irenebuurt. Twee belangrijke aspecten om de leefbaarheid in de buurt te behouden.” Bewoners hechten ook waarde aan de verbinding met de stad en Buitenveldert en een aantrekkelijke openbare ruimte. Dit kwam naar voren uit gesprekken met buurtbewoners. Aansluitend op deze laatste waarde, hebben we de ambitie om een groene strook te maken van knooppunt tot knooppunt met bloemen, sierappelbomen en acaciabomen.

Een leefbare en veilige woonbuurt

“Eerder hebben we van u meegekregen dat u het belangrijk vindt om in een leefbare en veilige woonbuurt te wonen waarin u erkend wordt als buurman, er rekening met u gehouden wordt en er naar u wordt geluisterd. Dat is mooi want dat vinden wij ook belangrijk”, vervolgt Martijn. “Daarom hebben we als één van de voornaamste waarden aan de potentiële aannemers meegegeven dat de hinder zoveel mogelijk beperkt moet worden en draagvlak in de omgeving voor het project essentieel is.” Martijn legt uit dat we een eisenpakket aan de aannemer meegeven waaraan hij zich contractueel moet voldoen tijdens de uitvoering van het project. Komt de aannemer zijn afspraken niet na? Afhankelijk van de situatie hebben we de mogelijkheid om de aannemer sancties op te leggen.

De buurt stelt scherpe vragen

De projectorganisatie wordt tijdens de avond flink aan de tand gevoeld: “Hoe breed worden de fietspaden tijdens de bouw? Waar wordt eigenlijk alle grond gelaten die afgegraven wordt? Wie heeft de regie over alle bouwwerkzaamheden? Hoeveel bomen worden er teruggeplant bij de oplevering van Zuidasdok?” Maar ook, “hoe worden mijn belangen vertegenwoordigd bij de gesprekken met de potentiële aannemer?”

Iedere vraag even scherp en even belangrijk. Tegen het einde van de avond bleek dat er nog meer vragen en beelden leefden in de buurt. Het was niet mogelijk om ieders vraag te horen en daarom zijn de resterende vragen door de bewoners genoteerd en meegegeven aan ons.

Benieuwd naar alle vragen en antwoorden?

We hebben een informatiepakket voor u opgesteld waarin u onder andere het verslag, de presentatie, en een toelichting op het contract en de aanbesteding vindt. Onderaan deze pagina kunt u het informatiepakket downloaden.

Geef uw mening