Zuidas Leeft Zuidas Ontwikkelt

Ruim baan voor woningbouw in Zuidas

In vierkante meters uitgedrukt komen er vanaf nu in Zuidas twee keer zoveel woningen bij als kantoren. Zuidas groeit hiermee uit tot een levendige stadswijk van Amsterdam met internationale allure. Dit is te lezen in de Visie Zuidas 2016 die door de Amsterdamse gemeenteraad is vastgesteld.

Zuidas is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een zeer dynamisch gebied. Het succes van Zuidas als zakencentrum moet in stand blijven, terwijl Amsterdam zich opmaakt voor een van de grootste infrastructurele projecten uit de geschiedenis: het Zuidasdok.

Daarnaast worden er in totaal ruim 7.000 woningen gerealiseerd. Het behouden en versterken van de kwaliteit van leven, wonen en werken is de belangrijkste uitdaging voor de komende periode. Ook het bereikbaar houden van dit gebied is een belangrijk speerpunt.

30 procent sociale woningbouw

De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de Visie Zuidas aangedrongen op een aanscherping van het woningbouwprogramma. In de Visie wordt opgenomen dat minimaal 30 procent van de woningen in het sociale segment valt. Daarnaast moet minimaal 30 procent van het woningbouwprogramma bestaan uit vrij sector huurwoningen waarvan ten minste de helft bereikbaar moet zijn voor middeninkomens. De overige 40 procent kunnen koopwoningen zijn.

Ook is gevraagd de ambities ten aanzien van groen, cultuur en levendigheid te vertalen in concrete maatregelen en deze apart aan de raad voor te leggen.

Meer informatie over de Visie Zuidas 2016 vindt u hier.

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel