skip to main content
Contract voor bouw Zuidasdok getekend

Zuidasdok wordt een van ’s lands grootste bouwprojecten de komende jaren. Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid en het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid. Tegelijkertijd worden de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer opnieuw ingericht.

Twee aannemerscombinaties  werkten bijna twee jaar aan een aanbieding voor het ontwerpen en bouwen van Zuidasdok. Op 19 januari werd het project voorlopig gegund aan ZuidPlus, een combinatie van Heijmans, Fluor en HOCHTIEF. Met de contractondertekening is de gunning nu definitief. ZuidPlus had de beste oplossing voor onder meer het beperken van de bouwoverlast, het behoud van een goede doorstroming en de bereikbaarheid van het gebied. En het ontwerp voor het station en het gebied daaromheen sprong eruit: veel ruimte, licht en groen, met gebruikmaking van hoogwaardige materialen.

Bekijk hier een animatiefilmpje van Zuidasdok

Verbetering bereikbaarheid

Het project Zuidasdok zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad. Dit is nodig omdat de weg en het station steeds meer moeite krijgen om het reizigersverkeer te verwerken. Er komt meer ruimte op de weg door de A10 zuid over een lengte van ongeveer 6 kilometer in beide richtingen te verbreden van 4 naar 6 rijstroken. Ook gaat een stuk snelweg ondergronds. Daardoor verbetert niet alleen de leefbaarheid in het centrumgebied van Zuidas, maar ontstaat ook  ruimte voor uitbreiding van het station en voor bus en tram.

Klein, druk gebied

Zuidasdok is een enorm bouwproject dat in een klein en druk gebied moet worden gerealiseerd. Er zitten in het plan allerlei maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo is gekozen voor geluids- en trillingsarme bouwtechnieken en slimme bouwmethoden waardoor de openbare ruimte snel kan worden teruggegeven. Desondanks zullen bewoners en gebruikers van het gebied overlast ondervinden van de werkzaamheden. Denk aan geluidshinder, tijdelijke wegafsluitingen en bouwterreinen in het gebied.

Planning

Het komende jaar gaat ZuidPlus hun aanbieding verder uitwerken. Buiten zullen er dan nog geen grote werkzaamheden plaatsvinden. Wel begint al de voorbereiding: het inrichten van bouwterreinen, grondonderzoek en de kap van bomen op een aantal plaatsen.  In 2019 is het voorwerk klaar en gaan de bouwwerkzaamheden beginnen. In 2028 moet het project af zijn.

Informatiecentrum

Het contact met Zuidasdok, Zuidas en ZuidPlus loopt via één gezamenlijk loket: het ‘Amsterdam Zuidas, Informatiecentrum’. Iedereen kan bij dit loket terecht met vragen, klachten, meldingen en alle andere zaken die de ontwikkelingen in Zuidas te maken hebben. U kunt het Informatiecentrum bezoeken, in de centrale hal van het World Trade Center, Strawinskylaan 59. Maar u kunt ook bellen op 0800-5065, mailen contact@zuidas.nl of een reactie achterlaten onder onze artikelen.

Geef uw mening