skip to main content
‘120.000 kruiwagens’ over het Gustav Mahlerplein voor Zuidasdok

Het werkterrein is onlangs omheind met hekwerk dat de contouren van het terrein goed zichtbaar maakt. Voordat het terrein gereed is voor de bouwwerkzaamheden moet nog het een en ander gebeuren. Zo wordt de aanwezige sloot op het terrein gedempt. De vissen die hier hun habitat hadden zijn inmiddels verplaatst. Binnenkort wordt de sliblaag op de waterbodem gebaggerd, daarna wordt het water weggepompt en kan de sloot worden gedempt met zand. Na de demping wordt het terrein geëgaliseerd en afgewerkt met een verharde puinlaag.

120.000 kruiwagens

Voor het werk is circa 10.000 kubieke meter zand en puin nodig, vergelijkbaar met circa 120.000 gevulde kruiwagens. In de periode van 6 augustus tot en met 2 september wordt dit door zandwagens aangevoerd. Ook de aan- en afvoer van overig materiaal, materieel en slib vindt dan plaats. Het bouwverkeer rijdt af en aan via de Beethovenstraat, over het Gustav Mahlerplein naar het werkterrein. Per uur gaat het om ongeveer 7 zandwagens. Er wordt gewerkt van 6.00 tot 23.00 uur. Deze lange werkdagen zijn nodig omdat op drie momenten op de dag geen transport zal plaatsvinden om de veiligheid te bewaken. Het gaat om de drukste momenten in de ochtend, tijdens de lunch en aan het einde van de werkdag. In de informatiebrief in de bijlage van dit artikel leest u meer over de werkzaamheden en de impact.

Vervolgwerkzaamheden

Na het dempen van het water en afwerken van de ondergrond wordt het werkterrein verder in gereedheid gebracht voor de bouw van de spoordekken, hierover rijden straks de treinen en metro’s. Deze spoordekken vormen tegelijkertijd het dak van de nieuwe Brittenpassage, de tweede toegang van station Amsterdam Zuid. De dekken worden op een later moment naar hun definitieve plek gebracht. In het najaar worden onder andere funderingspalen aangebracht op het terrein. Deze dienen tijdens de bouw van de  spoordekken als fundering. Via onze website houden we u op de hoogte van de vervolgwerkzaamheden.

Geef uw mening