skip to main content
Bestuurders informeren parlement en gemeenteraad over voortgang Zuidasdok

In een brief bij de halfjaarrapportage over Zuidasdok (de periode van januari t/m juni 2019) beschrijven de bestuurders het vervolg van het project. Professor Marcel Hertogh gaat door met de gesprekken tussen Zuidasdok en bouwcombinatie ZuidPlus. Daarnaast krijgt Sybilla Dekker, Minister van Staat en oud minister VROM, de opdracht om een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven. Dit zowel vanuit het perspectief ruimtelijke ordening als van vervoer en transport, en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen. De uitkomsten van beide trajecten worden in het eerste kwartaal van 2020 verwacht.

Vanwege deze trajecten en de besluitvorming die daaruit moet voortvloeien, zijn in de halfjaarrapportage 2019 geen nieuwe cijfers opgenomen.

Geef uw mening