skip to main content
Een kijkje in Tower Ten via een geheime deur

Op de hoek van de Beethovenstraat en de Strawinskylaan wordt hard gewerkt aan een uitbreiding van WTC onder de naam Tower Ten. Het complex WTC Amsterdam bestaat al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dat Zuidas zou uitgroeien tot het financiële centrum van Amsterdam, was toen nog verre toekomstmuziek. Maar de ontwikkeling van Zuidas zette door. In de jaren die volgden kregen diverse gedeeltes van WTC Amsterdam een update. In 2018 besloot eigenaar CBRE Dutch Office Fund om Tower Ten te realiseren. Hierbij wordt het bestaande WTC Amsterdam verhoogd en aan de Strawinskylaan uitgebreid met drie paviljoens. Werkvoorbereider bij aannemer Ballast Nedam, Hans van der Liet, neemt ons via een onopvallend deurtje in de hoek van het kantoorgedeelte, mee naar de enorme bouwplaats.

Impressie Tower Ten en de drie paviljoens

Beter zagen

Deze minimale scheiding geeft ook meteen aan waarom het hier zo lastig bouwen is. Van der Liet: ‘Zo’n uitbreiding van een gebouw, waarin zich talloze kantoren bevinden, is ingewikkeld omdat de werkzaamheden geluid met zich meebrengen.’ De overlast die dat zou opleveren voor de huurders van het WTC Amsterdam moest zo veel mogelijk worden beperkt. ‘Dat heeft er toe geleid dat we bouwmethodes hebben aangepast. Waar we eerder het oude beton weghakten, hebben we heel snel na de start ervoor gekozen om het oude beton zoveel mogelijk weg te zagen. Dit geeft aanzienlijk minder geluid. Ook hebben we hinderlijke werkzaamheden die niet te voorkomen waren, ruim van tevoren aangekondigd zodat huurders hierop voorbereid waren. Er is nog ruimte voor verbetering, maar het gaat gelukkig wel de goede kant uit.’

Links achterin de geheime deur vanuit WTC

Ferme klus

Dat is mooi, want er staat nog veel werk op de planning. ‘Wij willen het gebouw aan de Beethovenstraat niet alleen verhogen met 10 verdiepingen, we willen het aan de Strawinskylaan ook uitbreiden met drie nieuwe paviljoens onder een golvende overkapping’, vertelt Van der Liet. ‘Om dit te realiseren moesten we allereerst, bij de start van de bouw, aan de slag met het aanpassen van de bestaande fundering. Die is natuurlijk niet ontworpen op het gewicht van 10 extra verdiepingen.’ Een ferme klus beaamt Van der Liet. ‘Vanuit de bestaande garage hebben we die extra draagkracht gecreëerd door nieuwe funderingspalen aan te brengen. Omdat een garage natuurlijk niet erg hoog is, werden de funderingspalen in kleine stukjes aangeleverd die we ter plekke aan elkaar schroefden en met een kleine heimachine de grond in drukten.’ Uiteindelijk zitten er nu 332 extra funderingspalen van zo’n 25 meter in de grond, waarna meteen de parkeergarage werd uitgebreid.

Vooraanzicht Tower Ten juni 2020

Creatief te werk

De uitbreiding van WTC in de breedte zorgde voor een lastige opgave, omdat de oorspronkelijke betonnen constructie waaraan deze paviljoens komen, behouden moest blijven. Van der Liet: ‘Tegenwoordig heb je veel meer ruimte nodig voor installaties omdat ze geavanceerder zijn geworden en je een goede klimaatbeheersing wilt garanderen. Omdat je in een bestaand betonnen skelet werkt waarvan de verdiepingshoogte al vaststaat, moet je creatief te werk gaan om meer ruimte creëren. Uiteindelijk hebben we de oorspronkelijke dikke betonnen vloeren vervangen door relatief dunne betonvloeren, die ondersteund worden door stalen liggers. In deze liggers worden gaten opgenomen waar we ook weer een deel van de installaties in kwijt kunnen. Zo is er voldoende ruimte voor de installaties, zonder dat je straks heel lage verdiepingen krijgt.’

Nieuwe fundering vanuit de garage

De hoogte in

Aan de drie nieuwe paviljoens die aan de Strawinskylaan komen, wordt nog hard gewerkt. Van der Liet laat op straatniveau zien tot waar de drie gebouwen komen. ‘Er komt dus nog wel wat bij.’ Dit bouwproces zal snel verlopen. ‘Nieuwbouw is nu eenmaal eenvoudiger te realiseren dan renovatie en verstevigen van een bestaande constructie.’ Ook van de nieuwe toren aan de voorkant is al wat te zien. Deze wordt aan het bestaande gedeelte gebouwd. ‘We zijn bijna op de hoogte van het bestaande gebouw. In het midden zie je de kern, het hart van de toren. Hierin komen straks liften, trappenhuizen en  installatieschachten.’ Vanaf begin 2021 stijgt de nieuwbouw boven de bestaande bouw uit. Daarnaast wordt de hele toren voorzien van een moderne glazen gevel en worden er diverse dakterrassen aangelegd. ‘Halverwege 2022 is de nieuwbouw WTC Amsterdam gereed.’

De kern van de nieuwe toren

Openbare Ruimte

Na oplevering van deze grote uitbreiding zal het voetpad aan de Strawinskylaan worden doorgetrokken. Hierdoor ontstaat langs de gehele Strawinskylaan een doorgaand voetpad. Nabij Tower Ten zal dit pad door middel van een trap aansluiten op het voet- en fietspad aan de Beethovenstraat. Ook daar krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting. Maar deze werkzaamheden laten dus nog even op zich wachten. Tijd om via de geheime deur de bouwplaats te verlaten en terug te keren naar de normale wereld van het WTC. Hoewel? Van een normaal WTC is nu ook geen sprake…

Geef uw mening

peter

zullen er ooit voldoende huurders /kantoren komen om het rendabel te maken ?of is er ook rekening mee gehouden dat erover enkele jaren studenten in kunnen wonen met faciliteiten ???

Paul van Doornewaarf

Enerzijds krijg ik de indruk, dat het bestaande WTC als kantoor in bedrijf blijft; anderzijds worden er vloeren vervangen door dunnere vloeren. Waar zit mijn denkfout. Een plattegrond met bestaande bouw en nieuwbouw geeft beter beeld.

Paul van Doornewaarf

Enerzijds krijg ik de indruk, dat het bestaande WTC als kantoor in bedrijf blijft; anderzijds worden er vloeren vervangen door dunnere vloeren. Waar zit mijn denkfout. Een plattegrond met bestaande bouw en nieuwbouw geeft beter beeld.