skip to main content
Alles draait om samenwerking in het RDC ADORE

We staan nog geen vijf seconden op het zonovergoten bouwterrein in de Van der Boechorststraat als we vriendelijk tot de orde worden geroepen: ‘U mag hier niet komen zonder helm en hesje. Voor wie komt u?’ We hebben een afspraak met Marianne van der Bent, projectleider van Amsterdam UMC en met Albert de Vries, projectleider namens bouwcombinatie MedicomZes-Kuijpers. In 2025 wordt het Research & Diagnostiek Centrum ADORE in gebruik genomen. Hoe vordert de bouw?

Vernieuwing VU Campus

Van der Bent is al sinds 2007 betrokken bij dit project en zijn voorlopers. Het gebouw past in de plannen voor de vernieuwing van de VU Campus, met daarin onder meer de realisatie van het Onderzoeksgebouw VU op de plaats van de voormalige Schoolwerktuinen aan de De Boelelaan. ‘Ik begon destijds met de ontwikkeling van het O|2 Labgebouw. Tegelijkertijd groeide de behoefte aan een gebouw met laboratoria voor diagnostiek en onderzoek.’

Artistieke impressie van Research & Diagnostiek Centrum ADORE

ADORE: Amsterdam Oncology and Neuroscience

Dat gebouw komt er nu met het Research & Diagnostiek Centrum ADORE. Oncologen en neurologen bundelen in het vijf verdiepingen tellende onderzoeksgebouw hun krachten om te zoeken naar overeenkomsten tussen kanker en hersenziekten. Zo komen ze hopelijk tot nieuwe diagnostiek en nieuwe therapieën, zodat doorbraken in beide onderzoeksvelden worden versneld. Op de begane grond en de eerste etage wordt diagnostiek bedreven op gebied van humane genetica en pathologie – de leer over het verloop van ziektes. Op de tweede etage komen zogeheten ‘facilitaire laboratoria’: onderzoeksruimten waarvan alle onderzoekers in het gebouw gebruik kunnen maken. De drie verdiepingen erboven vormen het thuis voor oncologisch en neurologisch onderzoek.

Uitdagingen en hoogste punt

‘Eind 2021 werd ons deze nieuwbouw gegund’, zegt De Vries. ‘Sindsdien schommelen de levertijden van materialen, bijvoorbeeld voor elektrotechniek, nogal eens. Dat weten we te ondervangen door een regelmatige afstemming met opdrachtgever Amsterdam UMC en een goede planning.’ Inmiddels heeft het gebouw zijn hoogste punt bereikt. Het reikt zo’n 30 meter de lucht in, terwijl bij de aanleg van het warmte-koudeopslagsysteem (WKO) eind 2022 nog niets boven het maaiveld uitstak. De Vries: ‘De gevels zijn al wind- en waterdicht. Die afdichting doen we nu ook op het dak, waar we de laatste hand leggen aan de stalen dakconstructie.’

Binnenhof en atrium

De dakconstructie gaat een glazen koepel stutten, die op zijn beurt voor daglicht zorgt in het hart van het Research & Diagnostiek Centrum ADORE : de binnenhof op de tweede verdieping. Dat is een grote patio middenin het gebouw, met daarin een open trap die als een helix naar boven slingert en de bovengelegen verdiepingen met elkaar verbindt. Dan is er ook nog het openbaar toegankelijke atrium op de begane grond, dat het onderzoekscentrum met het naastgelegen Imaging Center verbindt. ‘Het atrium is kortgeleden op beide gebouwen aangesloten en binnenkort komt er een steiger om ook hier een glazen dak te plaatsen’, aldus De Vries.

Bouwen in kwadranten

Na het afwerken van de gevelelementen is de ruwe afbouw inmiddels gevorderd tot op de derde etage. ‘De hoofdtracés van de installaties liggen er al’, zegt Van der Bent. ‘Na de bouwvak medio augustus starten we met de ‘fijne’ afwerking zoals de plafonds’, vult De Vries aan. ‘We bouwen per verdieping, van beneden naar boven en in vier opeenvolgende kwadranten: de wanden/kolommen en vloerbekisting zijn eerst aan de beurt, daarna volgen de wapening en het storten van het beton. Zo ontstaat een ‘treintje’ in de werkzaamheden en kan er altijd wel ergens op de verdieping gewerkt worden.’ Het bouwen in kwadranten zetten ze vervolgens door in de ruwe en fijne afbouw – efficiënt voor de inzet van materiaal én personeel.

Planning

De oplevering van het gebouw staat voor het vierde kwartaal van 2024 in de boeken. De ingebruikname volgt in 2025. In totaal komen er zo’n 800 mensen te werken, en dan dus vooral: samenwerken. Hopelijk in dezelfde harmonie als Amsterdam UMC en de bouwcombinatie. ‘We hebben een plezierige sfeer gecreëerd waarin we alles tegen elkaar kunnen zeggen’, zegt Van der Bent. ‘Dat heb ik ook weleens anders meegemaakt.’

Geef uw mening

K. Kerk

Hoe lang blijft dat blauw/rode containergebouw nog staan ?

Caroline de Vries

Beste meneer, mevrouw Kerk, ik ben het voor u nagegaan maar een helder antwoord is nu nog niet te geven. We zijn een paar opties aan het uitwerken. Zodra meer bekend is, informeren wij u hierover via deze website.

Caroline de Vries

Beste meneer, mevrouw, We zijn het antwoord op je vraag aan het achterhalen, maar door de zomerperiode hebben we hiervoor iets meer tijd nodig. Ik laat het je weten als ik een antwoord heb.