skip to main content
De Fred. Roeskestraat rookvrij verklaard

30 blauwe tegels, verspreid over de straat, geven aan dat de Fred. Roeskestraat een rookvrije zone is. Het initiatief werd in gang gezet door Kiek Verburg en Wytske Kelling. Hun kinderen zitten op het Geert Groote College, dat aan deze straat ligt en waar tieners regelmatig een sigaret opsteken. Verburg en Kelling sloegen de handen ineen en zorgden voor draagvlak onder bewoners. Ook werden zij gesteund door de verschillende scholen en ondernemers die in de Fred. Roeskestraat te vinden zijn. Hun insteek was een wettelijk verbod, maar dat is het niet geworden. Wel wilde de gemeente meewerken aan het rookvrij verklaren van de hele straat.

Het Geert Groote College

Ontmoedigen

‘We kiezen hierbij in de eerste instantie voor het ontmoedigen in plaats van het verbieden en handhaven. Dit doen we om het niet roken op een positieve, stimulerende manier te benaderen. Er zullen dus geen sancties volgen als iemand toch rookt’, vertelt Projectleider Gebiedspool Renate Tempelaars. ‘Door het plaatsen van de tegels willen we inspelen op een normverandering. Bovendien: zien roken, doet roken.’

Rookvrij geldt voor de hele straat

Rookvrij Amsterdam

Daarnaast sluit dit initiatief mooi aan op het beleidsprogramma ‘Samen naar een Rookvrij Amsterdam’, dat eind 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Doelen van dit programma zijn: het realiseren van een rook- en tabaksvrije omgeving, stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken en voorkomen dat jongeren beginnen met roken. De  scholen aan de Fred. Roeskestraat zullen zelf overigens ook (nog meer) initiatieven nemen om hun leerlingen te wijzen op de gevaren van roken.  

Meer rookvrije zones in Zuidas

Naast de Fred. Roeskestraat zijn er meer rookvrije zones in Zuidas. Sinds 1 oktober 2019 is een groot gebied rondom het Amsterdam UMC, de VU, de tandheelkundige opleiding ACTA en de Botanische Tuin Zuidas permanent rookvrij. Ook in andere delen van de stad zijn voorbeelden te noemen, waaronder de pont en de Beverwijkstraat in Noord. In 2021 zullen er meer rookvrije zones in Amsterdam volgen. Een verbod op roken op straat, middels een algemene plaatselijke verordening, is in Amsterdam nog niet ingezet, wel in Groningen.

Geef uw mening

Peter

Waar zijn we mee bezig , er mag al bijna niets meer ,wordt de bevolking nu gevraagd om niet meer op straat te roken, auto rijden gaat al bijna niet meer , fiets ergens neer zetten mag ook niet meer , asiel zoekers krijgen huizen ,de gewone man moet op straat verblijven, staat de politiek buiten de burger? Dat blijkt ook bij kinder toeslag, Wat een afgang

Frans Nieuwenhuis

Hoe wordt dat gehandhaaft? De Gemeente/Zuidas is al niet in staat om de fietsparkeer chaos te handhaven!

Renske van Bers

@Frans Nieuwenhuis, dat gebeurt niet. Door het plaatsen van de tegels willen we inspelen op een normverandering en roken ontmoedigen. Groet, Renske /Zuidas.nl