skip to main content
Geplande 24-uursopvang Kop Zuidas van de baan

Update dinsdag 23 januari 2024
De eerder gebruikte plattegrond was, zoals een oplettende lezer opmerkte, niet correct. We hebben nu een kaart met de juiste kavelverdeling bijgevoegd.

In buurt Kop Zuidas worden over enkele jaren de laatste twee kavels bebouwd: kavels K en L2 (zie kaartje). Voor kavel K was een kantoorgebouw met broedplaats bedacht, met een woonzorgvoorziening voor voormalig dak- en thuislozen. Hiertoe kreeg het bestemmingsplan voor Kop Zuidas destijds zelfs een herziening. Nu blijkt dat de gereserveerde oppervlakte toch niet genoeg ruimte biedt voor de geplande 30 woonunits – het minimale aantal om de woonzorgvoorziening betaalbaar te houden. En een grotere vestiging past niet in het bestemmingsplan. Het programma voor kavel K blijft wel hetzelfde: dus met kantoorruimte en een broedplaats. En verschillende, kleinere (maatschappelijke) voorzieningen op gebied van zorg, onderwijs, sport, kunst en cultuur of buurtvoorzieningen. De specifieke invulling van de voorzieningen wordt op een later moment bekend.

De openbare inschrijving voor de ontwikkeling van kavel K start naar verwachting in het voorjaar van 2024.

Kop Zuidas in kavels

Geef uw mening

Marlies | Amsterdam Zuidas

Er zijn door verschillende lezers vragen gesteld over het feit dat de ruimte die we met de wijziging van het bestemmingsplan hebben gecreëerd, toch te klein blijkt voor een woonzorgcentrum met 30 woonunits. Bij het aanpassen van het bestemmingsplan hebben we gerekend met een benodigde 1200 m2. Dit was gebaseerd op een 'programma van eisen' dat wij hiervoor hadden meegekregen. Uiteindelijk bleek dit programma van eisen op dit punt niet correct.

een RIV-er

MARLIES, een paar jaar geleden bestond er al een maquette van de toekomst plannen voor kavel L2, maar er waren toen al twijfels of dit de finale zou worden , blijkbaar is dat ontwerp over boord gegooid, nu maar afwachten wat er dan gaat komen en wat B&W gaan verzinnen voor iets wat niet past in deze hoek Binnenkort zal ik weer eens komen naar de totale maquette en hoop je dan te treffen ,OK?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste RIV-er, Er is nog geen ontwerp voor kavel L2, dat wordt gemaakt door de ontwikkelaar. Op de maquette in het informatiecentrum Zuidas is L2 wel als kavel te zien, met daarop een zogenaamde volumestudie. Dit is de maximale omtrek van het gebouw, weergegeven als een 'blok'. Hierbinnen moet het uiteindelijke ontwerp passen. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in het informatiecentrum.

een RIV-er

er wordt m.i. teveel gesproken over kavel K&L , maar wat is nu de bedoeling ?? geef eens een tekening bloot incl maquette, dan krijgen de bewoners van RIV en omgeving een idee om ook te protesteren ? vermoedelijk toch een opvang centrum en ruimte voor status houders?? we wachten ook nog steeds op antwoord : wat gaat er gebeuren met de nu nodige braak liggende lap grond ?? nu een prima speel plaats voor honden , half dec 2023 zouden we informatie ontvangen , of toch een eros Centre

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste RIV-er, op onze website en in ongeveer elke nieuwsbrief nemen we wel een kaartje op van de kavels. De laatste twee kavel die bebouwd worden in Kop Zuidas zijn kavel K en kavel L2. Op kavel K komt een gebouw met kantoren en voorzieningen, maar dus geen woonzorgcentrum. Op kavel L2 komen woningen en op de begane grond een buurtgezondheidszorgcentrum. Dit gezondheidscentrum biedt ruimte aan bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, een fysiotherapeut of een apotheek. In ons Informatiecentrum staat een hele grote maquette van Zuidas, waarop ook de buurt Kop Zuidas staat. De gebouwen op kavel K en L2 zijn alleen nog niet ontworpen, dat gebeurt pas als de ontwikkelaar bekend is. De tijdelijk braak liggende grond krijgt een inrichting waar de buurt over mee kan denken. We zouden in december met een voorstel voor het ontwerp naar de buurt komen, maar hebben toch wat meer tijd nodig. Zodra we een ontwerpvoorstel gereed hebben, ontvangt de buurt informatie hierover.

Esther Koens

Wat een bijzonder resultaat. Drie juridische procedures door Bewonersvereniging De Mirandabuurt, zelfs tot en met de Raad van State en dan is de conclusie dat het bestemmingsplan is gewijzigd, ons vertrouwen in de gemeente tot (onder) het nulpunt is gedaald en we een uitspraak van de raad van state hebben dat we niet mogen vertrouwen op toezeggingen van de ambtenaren van Zuidas en we dus gedwongen worden voor alles Woo procedures te starten, raadsadressen te schrijven en bij twijfel te procederen. Had iemand die berekeningen qua grootte niet kunnen maken voor dit hele traject startte? Of tijdens het traject toen wij onze zienswijzen indienden en steeds hoorden dat deze grootte vereist is? Dit kan toch geen verrassing zijn?

Hetti Willemse

Dit had toch al van meet af aan bekend kunnen zijn.? Aanvankelijk waren het zelfs 48 woonplekken. Vreselijk van al die onnodige negatieve energie die door de in 2020 toegepaste eenzijdige wijziging door de gemeente tot zoveel chagrijn en verlies van vertrouwen heeft geleid. Terwijl bewonersvereniging De Mirandabuurt van meet af aan, net als bij de opstelling van het bestemmingsplan Kop Zuidas ( waarbij het gewoon goed ging) de hand uitstak om om tafel te gaan en er gezamenlijk uit te komen. Nu alleen maar verliezers wat veel geld en energie kost. Helaas leert de gemeente niet; bij het Erotisch Centrum vervalt men in het zelfde gedrag en dezelfde fout.

Lola

Waarom kunnen niet-dak-en thuislozen er wel wonen en dak- en thuislozen niet?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Lola, er gaat niemand wonen in het toekomstig gebouw op kavel K. Er komen kantoren en voorzieningen.

K.

Het bestemmingsplan werd ervoor herzien maar het paste toch niet. Dat moet iemand mij even uitleggen.

Antisnob

Jammer dat een nodige voorziening voor een stad er niet komt met de meest eufemistische drogreden 'het paste fysiek niet' op een kale vlakte in een middenhoogbouwbuurt. Klinkt meer als dat er achter de schermen andere politieke redenen spelen om treurige snobs in de kaart te spelen. Dat kavelkaartje is ook een giller. De kavels volgen niet eens de vorm van het plangebied?

M. Koopmans

Fantastisch nieuws. De gemeente heeft dus achteraf gezien na alle protest nadat eerder gedane toezeggingen voor een maximale grootte van 250m2 waren verruimd tot 1250m2, absoluut de verkeerde locatiekeuze naast een talud van een snelweg, starters, statushouders, een synagoge met KMAR bewaking, 4000 scholieren, gezinnen en kwetsbare bejaarden. Nu nog verder strijd blijven leveren tegen het Erotisch Centrum dat ze in al hun onbegrijpelijke en ononderbouwde ‘wijsheid’ naast de kinderboerderij en de speeltuin in het gemeentelijk monument van de eerste Floriade Het Amstelpark willen bouwen. Kom ook 1 februari. Actie helpt. De gemeente heeft eindelijk ingezien dat er een lange juridische en kostbare strijd zat aan te komen (en al was gevoerd, niemand houdt van een overheid die terugkomt op eerdere afspraken).

Oetze westra

Mooi te horen dat Amsterdam ook luisteren wil naar de gewonen bewoners die de stad al bijna 50 jaar netjes wil houden zeker voor het behoud van de eerste Floriade in Amsterdam waar ik nog goede herinneringen aan heb. Ook later toen ik met mijn gezin in Amsterdam Buitenveldert ben komen wonen en nog woon ook bijna 40 jaar. We zijn trots op Amsterdam..