skip to main content
College kiest nieuwe manier van stadsontwikkeling

In verschillende buurten, zoals het Buikslotermeerplein, Osdorpplein, Arenapoort en Zuidas komen door verdichting extra woningen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in bereikbaarheid, het winkelaanbod en in culturele voorzieningen. Voor Zuidas geldt dat het gebied zich verder moet versterken als een gemengde wijk met hoogbouw. Ook kan Zuidas beter verbonden worden met de omliggende buurten. En er zijn mogelijkheden om extra woningen te bouwen en betere voorzieningen te realiseren.

Gezond blijven groeien

Waar Amsterdam de afgelopen jaren groeide door woningbouw op voormalige bedrijventerreinen (Haven-Stad) en het maken van geheel nieuwe woonwijken zoals IJburg en Zeeburgereiland, slaat het college nu een andere richting in. ‘Met dit plan kiezen we voor een nieuwe manier van stadsontwikkeling’, aldus wethouder Van Dantzig. ‘Door te verdichten, behouden we ruimte voor bedrijvigheid en groen in de stad. De plannen die we nu maken moeten ervoor zorgen dat Amsterdam op een gezonde manier kan blijven groeien. Zo blijft ook in de toekomst Amsterdam een goede en gezellige stad voor al haar inwoners.’

20.000 woningen

In 2016 stelde het toenmalige college de woningbouwopgave vast in het beleidsstuk Koers 2025. Een groot deel van de ambities die daarin staan, is inmiddels gerealiseerd of in een vergevorderd stadium van planvorming. Deze plannen lopen tot circa 2031. De nieuwe strategie zorgt ervoor dat er ontwikkellocaties komen waar in de periode 2032-2035 in totaal zo’n 20.000 woningen kunnen worden gebouwd.

Participatie

Het maken van woningbouwplannen door te verdichten, betekent ook dat veel meer gekeken moet worden naar wat voor voorzieningen en infrastructuur er al zijn dan enkel naar wat er moet komen. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor buurtbewoners, ondernemers en bewoners van Amsterdam. Als de gemeenteraad instemt met dit plan, zal er een intensief participatietraject worden opgezet. Vanaf 8 februari kunnen Amsterdammers meedenken over deze nieuwe strategie.

Geef uw mening

Homerus

Monique, B&W doen waar ze zin in hebben ,zelf wonen zij meestal in een riant huis met tuin , ze hebben geen idee wat wonen in een flat is?? normaal alles waar teveel aan groen is incl speeltuintjes voor kinderen moeten er aan geloven om volgebouwd te gaan worden , wat een schande

Monique Disselhoff Gribnau

Bewoners willen licht, lucht en ruimte! Pak eerst eens alle leegstaande gebouwen aan. En er is ruimte genoeg in de Metropoolregio. Verdichten is vreselijk en van alle hoogbouw word je ook niet vrolijk.

Ferry Wienneke

Buitenveldert / Zuidas verheffen tot een stadskern lijkt een goed idee; zo wordt Stadsdeel Zuid vervangen door een noordelijk en zuidelijk bestuur.

Homerus

Ieder lapje groen in de vorm van een postzegel wil dit college verstenen , wat een treurnis allemaal.! Helaas zitten zij er nog 2jaar en daarna komen zij in een wachtgeld regeling en krijgen nooit meer een baan!

Rutger

misschien toch maar het oude zuidas dok idee van stal halen, en zowel het spoor als de weg onder de grond met daarboven woningen? Of, die het meteen goed. De gehele A10 onder de grond en volbouwen met woningen en parken.

Maurice

Agree; but the rail and metro lines should also be underground.

Aron

In het Zuidasdok-plan worden er gebouwen enkel boven de sporen gebouwd. En dat is een goed plan. Volop ruimte voor woningen en kantoren. In plaats daarvan krijgen we een hele dure halfbakken tijdelijke oplossing waar een derde internationaal treinperron nog een groot mysterie is en een grote overkapping is vervangen door individuele wegwaaidakjes. Het is treurnis hoe weinig belang de (landelijke) overheid in dit gebied ziet.