skip to main content
Buurt Vivaldi verandert, ook het straatbeeld

Met EMA en hotel Van der Valk heeft de buurt Vivaldi – gelegen tussen de A10, de De Boelelaan en de Antonio Vivaldistraat – al een flinke ontwikkeling doorgemaakt. In september 2020 kondigden we de komst aan van een van de hoogste houten kantoorgebouwen ter wereld. En wel tegen de toekomstige woonbuurt Ravel aan. In oktober 2020 meldden we de komst van een blikvanger tussen EMA en Van der Valk in. Voor deze twee ontwikkelingen moesten we een nieuw bestemmingsplan maken. Dat lag van 24 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage. Op dit moment verwerken we 5 zienswijzen (van tezamen 13 indieners). Als het goed is, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in mei 2021 vast.

Meer zitjes in Vivaldi

‘Groene Lus’

Er zijn in de buurt Vivaldi meer ontwikkelingen in aantocht, waaronder ook woningbouw. Binnenkort brengen we daarvoor ook een bestemmingsplan in procedure. Ook is het nodig om de openbare ruimte flink aan te pakken. Die moet meer ruimte bieden aan bomen en ander groen, aan aantrekkelijke verblijfsplekken en aan langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Deze ingrepen in de openbare ruimte bij elkaar hebben we het project ‘de Groene Lus’ genoemd. We zijn er al mee bezig. Zo is de Domenico Scarlattilaan inmiddels opnieuw ingericht en voorzien van een groenstrook die tevens dienst doet als waterberging (een zogeheten watervertragende groenstrook, zie de foto boven dit artikel). Ook is er aantrekkelijk straatmeubilair geplaatst. Verder hebben we een voetpad aangelegd vanaf de Tomasso Albinonistraat, voor het hotel Van der Valk, naar station RAI. Dit voetpad is overigens nog niet af. En het fietspad aan de Barbara Strozzilaan is vernieuwd.

Straten worden groener

Autoluw gebied

Maar er gaat nog meer gebeuren om de buurt Vivaldi aantrekkelijker te maken. We hebben al een aantal autoparkeerplaatsen verwijderd, maar in de Barbara Strozzilaan zullen er nog veel meer verdwijnen. We gaan éénrichtingsverkeer invoeren, zodat er meer ruimte komt voor wandelen in het gebied. Het doel is een autoluw, duurzaam en groen verblijfsgebied te creëren voor bewoners, mensen die in het gebied werken en voor bezoekers. Om iedereen goed over de Groene Lus te informeren, plannen we de komende tijd gesprekken met belanghebbenden en organiseren we in mei een informatiebijeenkomst.

Geef uw mening

Amsterdammer

Waarom rijdt die fietser op de stoep? Veel mensen doen dat, lichaam van een volwassene maar verstandelijk schijnbaar nog een kind ... raar fenomeen.