skip to main content
Mobiliteitsonderzoek: ook na corona minder trein en meer auto

‘Dat corona de resultaten in belangrijke mate beïnvloedt, hadden wij van tevoren natuurlijk ook wel bedacht. Maar dat maakt ons onderzoek niet minder nuttig’, zegt analyticus en medesamensteller van het onderzoek Johan Feld. ‘Logische maar wel opvallende uitkomsten waren bijvoorbeeld dat mensen die op locatie zijn blijven werken, heel tevreden zijn over de bereikbaarheid van Zuidas. En dat er meer met de auto wordt gereisd dan met het openbaar vervoer. Een uitkomst die niet per se voor de hand lag, is dat driekwart van de respondenten na corona gemiddeld 1 tot 3 dagen per week thuis wil werken.’

1100 deelnemers

Jaarlijks laat de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, in samenwerking met Van A tot Zuidas, het Mobiliteitsonderzoek Zuidas uitvoeren. Mensen die in Zuidas werken, studenten en bewoners kunnen meedoen. In totaal beantwoordden voor deze editie 1.100 mensen de vragen. 90% daarvan is werkzaam in Zuidas. De deelnemers die nu nog regelmatig naar Zuidas reizen waarderen hun reis naar Zuidas met gemiddeld een 7,6. Dat is hoger dan voorgaande jaren (7,1). Ook de waardering van fietsers en automobilisten ligt relatief hoog. Dat hangt samen met de rustigere situatie op de weg (gemiddeld -30%). Tijdens de coronacrisis reizen de meeste respondenten met de auto naar Zuidas, in voorgaande jaren was dat met de trein. Het aandeel van de trein neemt na corona, ten opzichte van voor corona, naar verwachting af (van 40% naar 34%). In plaats daarvan gebruiken mensen waarschijnlijk vaker de auto (van 21% naar 24%).

Vertrekpunt

Van de medewerkers die met de auto naar het werk rijden, beschikt ruim driekwart over een parkeerplek van de werkgever. De rest parkeert de auto aan de openbare weg of in openbare garages. Wanneer de coronabeperkingen zijn opgeheven, reist naar verwachting 24% van de werkenden naar Zuidas met de auto. Dat is meer dan voor corona. Wat als het weer drukker wordt op de weg? Feld: ‘Hoe mensen gaan reageren op de drukte is lastig te voorspellen. Wat we op basis van deze informatie als gemeente bijvoorbeeld wel gaan doen, is met bedrijven het gesprek aangaan en ze motiveren om minder parkeerplekken te faciliteren. Ze kunnen deze plekken bijvoorbeeld ombouwen tot fietsparkeerplekken. Ook willen we reizigers overreden om weer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Of om de fiets te pakken in plaats van de auto. Bijvoorbeeld door te focussen op de gezonde voordelen die dat zich met zich meebrengt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn wat dat betreft een vertrekpunt om gewenst, duurzaam en gezond gedrag te stimuleren.’

Juist nu

Over het jaar 2020 valt uiteraard het grote aandeel thuiswerkenden op. Slechts 20% reisde nog voor het werk naar Zuidas. Na corona wil 75% 1 tot 3 dagen per week thuiswerken (24%: 1 dag; 34%: 2 dagen; 17%: 3 dagen). Uit het onderzoek blijkt ook dat werktijden tussen 08:30 en 17:30 uur nog steeds het meest gangbaar zijn. Aan de deelnemers is gevraagd of zij bereid zijn op een andere tijd dan gebruikelijk te reizen. Ongeveer de helft zegt van wel. ‘Een Interessante uitkomst, want juist hier valt winst te behalen’, zegt Feld. ‘Op het moment dat mensen niet allemaal tegelijkertijd, in de spits, naar Zuidas afreizen en daarnaast vaker vanuit huis werken is Zuidas meteen een stuk beter bereikbaar. Bovendien is inmiddels wel bewezen dat je je werk niet per se op kantoor hoeft uit te voeren. Daarom is dit het moment om als gemeente samen met bedrijven kritisch te kijken naar werktijden, kantoorbezoek, reisgedrag in de spits en de inzet van andere vervoermiddelen dan de auto.’

Het hele rapport vindt u hier.

Geef uw mening

monique

Reizen met de auto is veel makkelijker dan met openbaar vervoer. Je vermijdt minder plezierige momenten en je bent niet afhankelijk van een dienstregeling. Er komen wel andere factoren, waarop je moet letten. Je kunt denken aan de veiligheid van je auto. Staat die wel veilig geparkeerd tegen inbraak? Moet ik een alarmsysteem laten installeren?

Richard Bakker

Als de auto’s weer ergens in de file vast komen te staan, zou die conclusie wel weer eens kunnen wijzigen….