skip to main content
Waardering bereikbaarheid Zuidas neemt af

Onder automobilisten daalt de waardering al langer voor het reizen naar en binnen de zuidkant van Amsterdam, ook wel het Zuidflank-gebied genoemd. Drukte is de belangrijkste reden voor deze daling. Uit de enquête die in 2023 is uitgevoerd, blijkt dat ook (brom)fietsers een lagere waardering geven aan hun reis dan in voorgaande jaren, ondanks verbeteringen aan fietsroutes in het gebied. Met name drukke kruispunten worden negatief beoordeeld, maar ook op het fietspad zelf gaat het minder goed. Respondenten noemen elektrische fietsers als bron van overlast, met name vanwege hun snelheid. Fietsers voelen zich fors minder verbonden met hun vervoermiddel dan in 2016, maar wel iets meer dan vorig jaar. Denk met binding aan de positieve ervaring die het voertuig met zich meebrengt. Fietsen wordt gezien als sportief en gezond, een goed middel om even tot jezelf te komen en buiten te zijn. De reden dat fietsers binding minder vaak noemen hangt samen met andere negatieve factoren zoals hinder van bromfietsen en elektrische fietsen, ongewenst gedrag en drukte. In 2016 maten we een binding van 50 procent, in 2023 van 15 procent.

Inzicht in ‘het nieuwe normaal’

De jaarlijkse mobiliteitsenquête, in 2023 uitgevoerd in juni en juli, is door bijna 1.300 reizigers van en naar Zuidas ingevuld. Het merendeel van de deelnemers (72 procent) is werkzaam in de Zuidflank, zo’n 5 procent is bewoner en 4 procent bezoeker. Omdat dit het eerste onderzoek is na de coronatijd biedt het inzichten in ‘het nieuwe normaal’. Die kunnen we gebruiken voor maatregelen die voortvloeien uit het Mobiliteitsplan Zuidflank Duurzaam Bereikbaar. Het Mobiliteitsplan stelt zich tot doel om de zuidkant van Amsterdam tot 2040 duurzaam bereikbaar en leefbaar te houden. Meer ruimte voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en verblijven is daarbij uitgangspunt, evenals minder autogebruik, meer spits mijden en het spreiden van auto- en openbaar vervoergebruik.

Korte autoritten

Het onderzoek toont ook opmerkelijke inzichten in het gebruik van verschillende vervoermiddelen. Zo blijkt dat 7% van de mensen die minder dan 5 kilometer moeten reizen om in Zuidas te komen, de auto pakt. Bij een afstand tot 10 kilometer doet bijna 10% dat. De auto wordt nog steeds goed gefaciliteerd in Zuidas: 86% van alle autogebruikers parkeert de auto op een locatie van de werkgever. Voor het merendeel van de fietsers geldt dat ze hun fiets op straat parkeren.

Minder autoverkeer

Hoewel autogebruikers verknocht zijn aan hun vervoermiddel, geeft 39% aan het openbaar vervoer te overwegen, op voorwaarde dat de verbinding verbetert. Ook flexibele werktijden (bijna 13%) en thuiswerken (bijna 12%) worden gezien als mogelijke reden om vaker een ander vervoermiddel te kiezen dan de auto. Hier liggen duidelijke kansen om de doelen uit het mobiliteitsplan te halen: 10 procent minder autoverkeer en 10 procent minder reizen in de spits.

Meerjarenaanpak

De gemeente Amsterdam neemt alle inzichten uit het mobiliteitsonderzoek mee in de ontwikkeling van de meerjarenaanpak in het aankomende jaar. De meerjarenaanpak en de daarbij horende maatregelen worden ontwikkeld om de doelstellingen uit het Mobiliteitsplan Zuidflank Duurzaam Bereikbaar te behalen.

Geef uw mening