skip to main content
Combinatie Nieuw-Zuid bouwt openbaar vervoerterminal Amsterdam Zuid

Het bouwconsortium Nieuw-Zuid bestaat uit TBI-onderneming Mobilis, Boskalis en Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. De aanbesteding voor de opdracht startte in oktober 2020.

Meerdere werkzaamheden

Het contract bestaat uit meerdere werkzaamheden. Ten eerste de afbouw van de extra reizigerstunnel: de Brittenpassage. Deze werkzaamheden zijn al in volle gang en werden tot dusverre uitgevoerd door de bouwcombinatie ZuidPlus. Ten tweede de verplaatsing van de metroperrons. Die liggen nu nog ten oosten van de huidige stationsentree (de Minervapassage), in de nieuwe situatie liggen ze tussen de Brittenpassage en de Minervapassage. Ten derde het verbreden van de Minervapassage en ten vierde het verbreden van de treinperrons. Al dit werk is nodig vanwege het groeiend aantal reizigers.

Twee fasen-aanpak

De opdracht voor de openbaar vervoerterminal Amsterdam Zuid kent een zogenoemde twee-fasen-aanpak. Op basis van het ontwerp bepalen opdrachtgever Zuidasdok en bouwcombinatie Nieuw-Zuid in de eerste fase het uitvoeringsplan, de risico’s en de definitieve contractsom. De verwachting is dat deze fase in het voorjaar is afgerond. Daarna volgt de tweede fase: de daadwerkelijke uitvoering. Die start naar verwachting in juli 2022. De oplevering van de Brittenpassage staat gepland voor uiterlijk 2027.

Zuidasdok

De bouw van de openbaar vervoerterminal Amsterdam Zuid is onderdeel van het programma Zuidasdok, waarin Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam samenwerken. De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. Zuidasdok verbetert de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad. Concreet gaat het om de verbreding van de A10 Zuid (van acht naar twaalf rijstroken), het onder de grond brengen van de A10 Zuid in het centrumgebied van Zuidas en de complete vernieuwing van station Amsterdam Zuid tot een openbaar vervoerknooppunt voor trein, metro, tram en bus.

Geef uw mening

Jan Pieterse

Welke aannemer of aannemers doet deze werkzaamheden nu?

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag Jan, dit werk gaat gedaan worden door een bouwcombinatie van Mobilis, Boskalis en Van Gelder.

Tim

Over de OV-terminal gesproken; ik begreep vanuit de gemeente dat er voor de geplande eurostar terminal in station-zuid mogelijk een aanvraag gedaan gaat worden voor een bijdrage uit het national groeifonds. Vanuit dat perspectief werd ook gesproken over te weinig internationale allure in het huidig ontwerp en om dit mee te nemen in de aanvraag. De nieuwe en gebundelde aanlanding van de internationale treinen op station-zuid zou immers op nationaal niveau bijdragen aan de economie is de redenering. Zouden jullie hier wellicht over kunnen toelichten wat hierover bekend is en of we een herziening van het ontwerp kunnen verwachten? (Afhankelijk van de keuze nationaal groeifonds)

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag Tim, een aanvraag bij het nationaal Groeifonds is mij niet bekend. Misschien ook omdat de bouw van een 3e treinperron en internationale treinterminal niet bij Zuidasdok ligt. Ons project realiseert de fundering voor het 3e perron en de 2 extra treinsporen. En natuurlijk is er allerlei afstemming met ProRail die vervolgens het station gereed maakt voor de internationale reiziger. Alle voorzieningen die daarvoor nodig zijn, zullen worden ingepast in het huidige ontwerp van het nieuwe station Amsterdam Zuid.

G. Schreiner

Fantastisch! Nu nog volhouden en geen geruzie!!!