skip to main content
Aanbesteding woningen en kantoren in Ravel van start

Het gaat om de openbare selectieprocedure (tender) voor de gezamenlijke ontwikkeling van twee kavels langs de Beethovenstraat, in de nieuwe woonbuurt Ravel (zie de kavels C en D in de foto hieronder). De gemeente Amsterdam daagt ontwikkelaars uit om in één aanbieding met ontwerpen te komen voor twee energiezuinige gebouwen die passen bij zowel de levendigheid van de Beethovenstraat, als bij de rust van de toekomstige groene en autoluwe woonbuurt. De bouw start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026.

Sociale en middeldure huurwoningen

Op kavel C op de hoek van de Beethovenstraat/De Boelelaan moeten 85 middeldure huurwoningen komen, met daarnaast maximaal 5.880 vierkante meter aan kantoorruimte. Kavel D ligt iets noordelijker en direct naast Valley aan de nog aan te leggen Maurice Ravellaan. Daarop laat woningcoöperatie Rochdale zo’n 60 sociale huurwoningen ontwikkelen, waarvan er 30 bestemd zijn voor gezinnen. Ook hier is ruimte voor kantoren gepland – zo’n 10.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. In de plint van beide gebouwen komen voorzieningen, waaronder een supermarkt in de plint van kavel D.

Autoluwe woonbuurt Ravel

De nieuwe, groene en autoluwe woonbuurt Ravel krijgt meer en meer gestalte. Na de oplevering van gebouw Valley, het op orde brengen van de ondergrondse kabels en leidingen en de verhuizing van voetbalclub AFC starten we in 2023 met het bouwen van meer woningen en voorzieningen. Eerst is de Kindercampus Zuidas aan de beurt. Rond 2035 telt woonbuurt Ravel 1.350 woningen.

Geef uw mening

Ferry Wienneke

Ik ben benieuwd naar welke energie zal worden geleverd. Gas zal wel niet, voor Warmtenet liggen de buizen al in de grond. Maar de minister en de energieleverancier hebben over die laatste een conflict. Het feit dat een tender is uitgeschreven lijkt een signaal dat Warmtenet voor Ravel toch doorgaat. Opmerkelijk.

Caroline de Vries

Het stadswarmtenetwerk in Ravel ligt er grotendeels al omdat hier een verbinding ligt die de hele Zuidas voorziet. Aansluiten op dit netwerk is niet verplicht. Dat betekent dat projectontwikkelaars vrij zijn om te kiezen tussen verschillende bronnen, waaronder stadswarmte, WKO bronnen, all-electric (warmtepomp) oplossingen.

Marnix

Pas 2026? Wordt er in 2023, 24 en 25 dan helemaal niets gebouwd in de buurt Ravel? Zag dat die houten toren ook van de baan is…

Martin

Is er al bekend wat er gaat gebeuren met het ABN AMRO gebouw? Wanneer komt het vrij, en waar worden de 500 - 1000 woningen gerealiseerd?

Kop van Zuid

lieve Mensen , er ligt al jaren een plan in de la bij de wethouder met alle plannen en die zijn onderling allang accoord gegeven, en dan is er daarna geen verandering meer mogelijk, het toont kortzichtigheid in de Stopera

Amsterdammer

Get a life loser!

Martin

Waarom nog een supermarkt? Gelderlandplein 2 supermarkten op 300 meter afstand, dan ook nog een supermarkt op de AJ Ernststraat, en een supermarkt op de Gustav Mahlerlaan.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Martin, Er is in de woonbuurt Ravel (waar in totaal circa 1.350 woningen komen) behoefte aan lokale voorzieningen, waaronder een supermarkt en diverse buurtgebonden winkels met klein oppervlak. Deze voorzieningen zijn aanvullend op de aanwezige winkels op de Zuidas en Gelderlandplein. Vooral voor de toekomstige woningen in het oostelijk deel van Ravel zou de afstand naar de supermarkten buiten het gebied wat groot worden.

bewoner Kop van Zuid

zolang de gemeente woeker prijzen vraagt voor de grond uitgifte, zal er minder belangstelling zijn en komen , de appartementen worden dan ook onbetaalbaar , en wellicht komen er alleen maar starters woningen , formaat linnenkast en voor status houders, waar zijn ze mee bezig B&W

Nuancelot

Wellicht eerst even de uitvraag lezen voor u reageert? Er wordt onder andere geselecteerd op gezinswoningen.

J.Homan

Ik vraag me af of er wel vraag is naar nog meer kantoorruimte met het huidige en komend aanbod van (nieuw)bouwkantoren op de Zuidas en de leegstand die er nu al is en die nog groter gaat worden.Uit onderzoek blijkt dat de meeste kantoorgebruikers door het succes van hybride werken tot wel de helft van de kantoorruimte van voor 2020 als overtallige m2 (willen gaan) afstoten. Ik snap wel dat deze realiteit lastig is voor de gemeente Amsterdam / burea Zuidas want haar ambitie om op de Zuidas en dan vooral in de buurt Ravel veel betaalbare huurwoningen te bouwen , vooral ook groot genoeg voor gezinnen, kan alleen gefinancierd worden in de grondexploitatie door gecombineerde verkoop grond voor nieuwe kantoren.Anders komt de grondexploitatie immers niet rond. Ik ben dus zeer benieuwd of er veel belangstelling is voor deze aanbesteding voor twee woon/kantoor gebouwen in Ravel bij ontwikkelaars die immers geen kantoorruimte voor de leegstand willen gaan bouwen ( krijgen dat ook niet meer gefinancierd bij de banken).

Rutger

@J.Homan Ik zie dit soort opmerkingen steeds weer voorbij komen. Er is landelijk misschien wel minder vraag naar kantoorruimte, maar dat neemt niet weg dat er op de Zuidas een groeiende vraag is. Het is een super aantrekkelijke locatie.

Caroline de Vries

Vanuit Zuidas en Kantorenloods Amsterdam hebben wij er vertrouwen in dat er voldoende animo is voor kantoren als onderdeel van deze ontwikkeling in Ravel. Dit wordt bevestigd door de Monitor Kantoren die 2x per jaar wordt afgenomen en laat zien dat Amsterdam nog steeds een gezonde kantorenmarkt heeft met lage leegstand, een sterke economie én een aantrekkende vraag naar kantoorruimte. Zie voor uitleg van de monitor https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/vastgoedprofessionals/kantoren-bedrijven-hotels/#h5a36b4a5-99fc-4570-bbbd-0da3ead58bcb