skip to main content
Zuidas maakt ruimte voor lopen, fietsen en OV

In juli 2023 stelde het college van Burgemeesters en Wethouders en het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het Mobiliteitsplan Zuidflank Duurzaam Bereikbaar (pdf) vast (kortweg mobiliteitsplan). Met dat plan in de hand komen we in Zuidas en omgeving tot 2040 met een pakket aan maatregelen om het gebied bereikbaar en leefbaar te houden. ‘We gaan inzetten op meer ruimte voor langzaam verkeer en openbaar vervoer’, zegt Isabelle van den Bouwhuijsen, programmamanager Bereikbaarheid van de gemeente Amsterdam. ‘Tegelijkertijd vinden we het van groot belang om mensen te verleiden om buiten de spits van en naar Zuidas te reizen, om zo de momenten van topdrukte op het vervoersnetwerk terug te brengen. Want we kunnen aantrekkelijke alternatieven aanbieden, zoals comfortabele wandelroutes en veilige fietsoversteekplaatsen, maar uiteindelijk is er gedragsverandering nodig bij de reiziger zelf.’

Zuidas wordt drukker

De Zuidflank strekt zich van west tot oost uit van ongeveer de Schinkel tot aan de Amstel, en van noord tot zuid van de Stadionweg tot aan de Van Nijenrodeweg. Met in het hart Zuidas, die zich in hoog tempo ontwikkelt tot een complete stadswijk voor iedereen. Met woningen, kantoren en voorzieningen. En met een openbare ruimte waarin veel plaats is voor ontmoeting, groen en water. Die verstedelijking gaat samen met de ontwikkeling tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Zuidasdok werkt aan de vernieuwing van station Amsterdam Zuid en de verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid. Ook wordt de Noord/Zuidlijn op termijn doorgetrokken tot Schiphol. ‘Alles bij elkaar leidt dit tot steeds meer drukte’, licht Van de Bouwhuijsen toe. ‘We verwachten dat het aantal gebruikers in van gebied zoals werknemers, studenten, bewoners en bezoekers de komende jaren toeneemt met ongeveer 50 procent. Het aantal reizigers zal zelfs verdubbelen, ook vanwege de groei van de regio.’

Vooruit met de plannen

Om die toenemende drukte ook in de toekomst in goede banen te kunnen leiden, en zo Zuidas bereikbaar en leefbaar te houden, is daar nu het mobiliteitsplan. Dit plan is geen nieuw beleid, maar geeft met een pakket aan maatregelen handen en voeten aan het stedelijke mobiliteitsbeleid. Met de vaststelling van het plan kan nu een projectorganisatie worden ingericht die de verschillende maatregelen de komende jaren gaat uitvoeren.

Zuidflank duurzaam bereikbaar maken

De maatregelen in het gebied Zuidflank, met in het centrum Zuidas, zijn gericht op het stimuleren van duurzame mobiliteit zoals lopen, fietsen en het gebruik van OV. De ruimte in Zuidas is schaars dus het is van belang om goed te bepalen waarvoor en hoe je deze ruimte wilt gebruiken. De maatregelen stoelen op vier met elkaar samenhangende pijlers:

  • meer ruimte voor verblijven en het verbeteren van de alternatieven voor de auto;
  • samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen werknemers en studenten stimuleren om buiten de spits én met de fiets, te voet of met het OV te reizen;
  • het verminderen van parkeerruimte;
  • voortdurende aandacht voor de gevolgen van wat we bouwen op mobiliteit en leefbaarheid.

Van den Bouwhuijsen: ‘We dringen bijvoorbeeld nu al het aantal parkeerplekken bij nieuwbouw flink terug, waardoor de auto als vervoermiddel minder aantrekkelijk wordt. Maar daar geven we ook wat voor terug door het aantal fietsparkeerplekken te vergroten, en zo het gebruik van de fiets te stimuleren.’ Een ander aansprekend voorbeeld is het creëren van een eenrichtingscarré voor auto’s in het centrumgebied van Zuidas. Van de autoroute om station Amsterdam Zuid heen wordt een rijrichting weggehaald, zodat alleen nog tegen de klok in gereden kan worden: vanuit achtereenvolgens de Strawinskylaan, de Parnassusweg, de Gustav Mahlerlaan en de Beethovenstraat weer terug naar de Strawinksylaan. Daarmee komt ineens één rijbaan aan ruimte vrij voor een betere doorstroming van het OV. Of juist voor extra voetgangersruimte, fietsparkeerplekken en/of meer groen.

Maatregelen in kaart

Plan vastgesteld: wat nu?

De komende periode wordt de organisatie opgezet om de maatregelen uit te voeren. Jaarlijks worden de voortgang en resultaten van de verschillende projecten tegen het licht gehouden. Tweejaarlijks wordt het plan geactualiseerd aan de hand van eventueel gewijzigd omstandigheden. Het komende halfjaar moeten de eerste projecten van start gaan.

Geef uw mening

Free Amsterdammer

Oh en nog iets: Rijkswaterstaat is dus bezig met het verbreden van de A10 Zuid (as we speak) omdat het gewoon nodig is! Maar Amsterdam gaat juist “versmallen” – dat creëert dus toch alleen bottleneck? Vooral bij de Zuidas komt alle het verkeer van de snelweg af? Onbegrijpelijk dit!

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Free Amsterdammer, we verbreden de A10 Zuid inderdaad van 4 naar 6 rijstroken per rijrichting. Juist bij een autoluw binnenstad is een sterke ringweg nodig.

Free Amsterdammer

Nou dat is mooi, nu zijn dat automobilisten en autobezitters “the enemy of the people”. Dit is discriminerend en lijkt op een soort dictatuur. En dan zoals ik het lees gaat dit plan alleen nog voor meer overlast en files zorgen en dus allen nog meer en drukte stres. Wie precies, behalve de verantwoordelijke er last van heeft? Er was al een proef deze zomer om de binnenstad af te sluiten en dat heeft verkeer infarct veroorzaakt. En ja “ga maar lopen” – mijn vrouw is invalide en haar tandaarts zit bij de Zuidas. Wat moet ze nu? Momenteel zijn er maar 3 invalide plekken op de Gustav Mahlerlaan en dus wordt nog minder? En van tweerichting verkeer eenrichtingverkeer maken is niet verder dan je eigen neus denken. Het likt alsof een natte droom van iemand hier wordt uitgevoerd alleen omdat ze bij de macht nu zijn? Wanneer zijn de volgende verkiezingen? Gehele college moet weggestemd worden. En “what about the money”? Dit gaat bergen met geld kosten – van ons allemaal – doe er meer wat nuttigs mee in plaats van dit soort utopische plannen en bijvoorbeeld dat sekspaleis. die toch lijkt door te gaan )tegen alle inspraken en protesten in). Het vervelende is dat wij – de normale mensen – hebben geen tijd om te gaan demonstreren wij zijn geen activisten die gewelddadige acties voeren, wij moeten gewoon werken. En daar maken ze gebruik van en voeren dit soort beleid. Schande jullie zijn mensenhaters.

Redactie

Beste Free Amsterdammer, in het mobiliteitsplan hebben we aangegeven dat er geen ruimte komt voor meer autoverkeer te faciliteren. Dat betekent niet dat we geen autoverkeer meer willen hebben. Autobereikbaarheid blijft noodzakelijk, en dat geldt zeker voor de mindervaliden. Het is dan ook niet de bedoeling van het plan om de mindervalidenplaatsen te verminderen. Uiteraard blijft de Zuidas overal bereikbaar met de auto, al zal de autorit op drukke momenten inderdaad wat langer duren.

Rhido Net

Een aangepaste dienstregeling? Bij de NS is het compleet zooitje eerst stond de brug bij Weesp open en vandaag zijn alle treinen vertraagd. Het is maar dat ik geen haast heb maar als ik het vliegtuig zou moeten halen is dat veel gestress en zeker in de vakantieperiode maar niet iedereen heeft vakantie. Trouwens ik vind de Amsterdamse Zuidas idd te mannelijk. Dus dat vind dat vrouwtje Femke Halsema zeker ook niet leuk. Wha ha ha ha ha

Ferry Wienneke

Ik vind het Mobiliteitsplan Zuidflank een stap in de goede richting. De forens is niet heilig meer, dat werd tijd. Helm op!

J.Homan

Dit is dus heel duidelijk de Zuidad automobilist pesten en net zoals de knip de Weesperstraat een express puinhoop creëeren om “gedragsverandering” af te dwingen. Dit omdat de auto blijkbaar de grote boeman van Zuidas is. Die beleidsambtenaren die dit verzinnen zouden zich moeten doodschamen voor zoveel ideologisch gedreven onbenul maar omdat de linkse politiek in de Stopera hier haar vingers bij aflikt is er weinig hoop dat dit niet doorgaat !

Socrates

B&W willen eigenlijk af van OV , steeds meer lijnen worden opgeheven , men wil de bewoner op de fiets , maar je kunt nergens je fiets stallen , behalve onder de grond en die zijn weer met veel te steile trappen en niet toegankelijk voor bakfietsen , DE bedenkers doen kennelijk alles lopend of vanaf het scherm op het bureau , what a shame !!

Johan

Het OV in zuidoost Buitenveldert is nu al een drama. Slechts één buslijn 62 waarvan structureel een deel diensten door gebrek aan personeel niet wordt gereden. Hierdoor is het Station Zuid niet bereikbaar voor veel met name bejaarde bewoners. In het artikel staat dat de zuidflank tot de Van Nijenrodeweg reikt en dat er geïnvesteerd zou worden in het verbeteren van het OV. Ik zie er niets van terug in de plannen.

Redactie

Beste Johan, het mobiliteitsplan gaat uit van het aantrekkelijk maken van het OV. Daarom staan in dit plan een nieuw busstation met voldoende ruimte en vrije busbanen. Welke buslijnen waar rijden wordt geregeld in de concessie, en die wordt weer vergund door de Vervoerregio. De Vervoerregio maakt daarbij een afweging over welke adressen op welke manier moeten worden bediend, en moet het beschikbare geld daarvoor verdelen.

Elly

Helemaal eens

Gemma

Mooie plannen, maar het wordt inmiddels levensgevaarlijk om te fietsen voor wat oudere mensen helemaal. Het OV verslechterd ipv verbeterd. Ouderen hebben hun auto dringend nodig om bijvoorbeeld ziekenhuis, concertgebouw e.d.te bereiken. Er wonen echt niet alleen jongeren in Amsterdam. Er wordt heel kortzichtig gedacht.

Amsterdammer

Levensgevaarlijk om te fietsen? Als ik zo naar die foto kijk zijn het juist de fietsers die gevaar creëren ... bedoelt u dat? En ouderen kunnen AOV aanvragen of familie/kinderen vragen (als je geen ruzie hebt gemaakt). Daarbij heb ik de ervaring dat mensen die ouder worden ook trager worden en dat is nou niet echt bevordelijk voor de verkeersveiligheid. Het is geen schande om hulp in te roepen als je het verkeer eng vindt worden. Klagen en wijzen naar anderen werkt niet. Alleen maar negatief zijn is kortzichtig!

Max

Mooie plannen! Met name het afsluiten van één richting op de Mahlerlaan, zodat er meer ruimte voor groen ontstaat. Het is nu nog teveel een versteende racebaan.