skip to main content
Plein voor Thomaskerk krijgt nieuwe inrichting

We vervangen de drinkwaterleiding onder het voetpad dat voor de kerk loopt en maken een nieuwe aansluiting op het riool. Dit werk start maandag 23 oktober en duurt tot uiterlijk vrijdag 10 november. Voor deze werkzaamheden wordt het voetpad langs de kerk deels opgebroken. Voetgangers kunnen wel langs het werk lopen. De kerk zelf blijft uiteraard bereikbaar. Voor de omliggende woningen zullen de werkzaamheden op momenten hoorbaar zijn, maar we verwachten geen bijzondere overlast.

Impressie van het nieuwe pleintje

Buurtfunctie

Als het leidingwerk voltooid is, starten we maandag 13 november met de nieuwe inrichting van het voorplein van de Thomaskerk. Het plein wordt toegankelijker ingericht, waardoor het meer een buurtfunctie krijgt. We voegen groen toe en er komt zitgelegenheid. De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur en zullen niet tot bijzondere overlast leiden. Tijdens het werk blijft de kerk bereikbaar. Voetgangers zullen langs de Thomaskerk over een versmald trottoir kunnen lopen. We verwachten de nieuwe inrichting voor de kerstvakantie af te ronden.

Geef uw mening