skip to main content
Campusplein VU ondergaat metamorfose

Balk voor balk wordt The Basket – het voormalig middelpunt van het VU campusplein – afgebroken. Het demontabele gebouw deed jarenlang dienst als Grand Café en krijgt straks een nieuw leven als gemeentelijk informatiecentrum op IJburg. Een beetje treurig oogt het half afgebroken pand wel, zo te midden van alle afzettingen en andere bouwwerkzaamheden op het plein. ‘Maar we hebben er een mooi café voor teruggekregen’, wijst Patrick van Oostvoorn naar de begane grond van het Nieuwe Universiteitsgebouw, waar in chique letters ‘The Living’ op de glazen voordeur prijkt. Van Oostvoorn is als programmamanager Openbare Ruimte verbonden aan de VU en overziet de metamorfose van het campusplein. ‘Het is nu misschien even een rommeltje, maar in het voorjaar is de helft van het plein klaar en weer toegankelijk voor gebruikers.’

Lappendeken van steen

Het campusplein aantrekkelijker maken, dat was de opdracht die Van Oostvoorn meekreeg. ‘Dat was geen moeilijke opgave’, lacht hij. ‘Het oude plein bestond namelijk uit stenen, stenen en nog eens stenen.’ Hij pakt er een zwartwit foto uit de jaren zeventig, toen op de plek waar nu The Basket wordt afgebroken een parkeerterrein lag. ‘Het plein is nooit ingericht als gebruiksgebied. Iedere keer wanneer er een gebouw van de VU bij kwam of werd gerenoveerd, werd een klein deel van de openbare ruimte daaromheen betegeld. Daardoor is een soort lappendeken ontstaan.’ Het parkeerterrein midden op het plein mag dan verdwenen zijn, veel groen is er afgelopen decennia volgens Van Oostvoorn niet voor teruggekeerd. ‘In de zomers was het daardoor bloedheet op het plein. In het najaar ontstonden overal plassen na hevige regenbuien. Dat moest veranderen.’

Het VU campusplein in 1978

Infiltratieriool

Nu is het aanplanten van groen een mooie maatregel om hittestress en wateroverlast tegen te gaan, maar het kent ook uitdagingen. ‘Wanneer je wilt vergroenen moet je er tegelijkertijd voor zorgen dat het waterpeil constant blijft’, aldus Van Oostvoorn. ‘Te veel of te weinig water is niet goed voor de wortels.’ Om die reden legden hij en zijn collega’s de afgelopen weken een zogenaamd infiltratieriool aan onder het campusplein. Bij zo’n riool (ook wel transportriool genoemd) wordt de regen ondergronds door een geperforeerde buis in de bodem geïnfiltreerd. Inmiddels ligt er een ring van dergelijke buizen onder het plein. ‘Die buizen zijn ondergronds ook weer aangesloten op de gracht van de A.J. Ernststraat en de Buitenveldertsegracht, zodat ze een teveel aan water eventueel kunnen afvoeren.’

Hart van de campus

Groener, duurzamer en aantrekkelijker dus. Maar bovenal moet het nieuwe VU campusplein een plek worden waar mensen samenkomen en elkaar ontmoeten. Een verbindende plek als hart van de campus. ‘We leggen allerlei hoekjes aan, zodat het plein veel intiemer wordt. Daarbij blijft het wel één geheel – van die lappendeken willen we natuurlijk af’, zegt Van Oostvoorn. Zo komt er een zogenaamd ‘tiny forest’, verschillende terrassen, genoeg grasvelden en heel veel (speelse) zitgelegenheid. De intensief gebruikte volleybalvelden blijven en worden alleen verplaatst, net als het basketbalveld. Ook blijft genoeg ruimte over om een podium te plaatsen voor allerhande evenementen op het plein.

De geliefde volleybalvelden worden verplaatst
In 2022 opende VU StartHub op het campusplein: een bruisende startup-community

Ruim 50 extra bomen op het VU campusplein
Nadat The Basket straks is gedemonteerd, gaat de metamorfose van het campusplein volgens Van Oostvoorn rap. ‘We zijn afgelopen september begonnen en in totaal ongeveer een jaar bezig, dus tot eind 2024. Maar in de lente van 2024 hebben we een deel van de groene transformatie al gehad – de bomen worden gefaseerd aangeplant. In totaal komen er ruim 50 bij op het plein. We kiezen bewust niet voor Vinex-boompjes, maar kopen de bomen zo groot mogelijk in. Denk daarbij aan een meter of tien hoog.’ Technisch gezien is de aanleg van het vernieuwde plein niet zo ingewikkeld, zegt hij. Waarom het dan een jaar in beslag neemt? ‘We moeten het in kleine stapjes doen. De VU heeft zo’n 33.000 studenten en er zijn medewerkers en bezoekers. Die zijn nooit allemaal tegelijk op de campus, maar wat als de helft aanwezig is? Iedereen moet veilig en zonder problemen van A naar B kunnen komen. Ook moet er gedurende de aanleg voldoende ruimte op de campus zijn om te kunnen verblijven.’

Meer informatie over de metamorfose van het VU campusplein en de uitgebreide fasering vindt u hier.

Geef uw mening

EvdS

Beste Caroline, Hartelijk dank voor je reactie. Zijn er wel al (ontwerp)bestemmingsplannen in de maak om dit mogelijk te maken?

Caroline de Vries

Beste Ed, er zijn nog geen (ontwerp) bestemmingsplannen in de maak. De stedenbouwkundige uitwerking van het middengebied moet eerst opgestart worden. Zodra er meer bekend is, zal hierover worden gecommuniceerd. Overigens gaan deze plannen met de invoering van de Omgevingswet sinds 1 januari jl op in een omgevingsplan. groet Caroline

EvdS

Hallo Caroline, waar kunnen we de exacte plannen rondom de verhuizing van SC Buitenveldert en de herinrichting daaromheen vinden? Alvast bedankt

Caroline de Vries

Dit zal nog een tijd duren, want om de verhuizing van de voetbalclub SC Buitenveldert mogelijk te maken moet eerst de Wis- en Natuurkunde faculteit van de VU gesloopt worden. Medio 2024 wordt hiermee gestart. Het grootste deel van het middengebied van Kenniskwartier kan vervolgens pas worden ontwikkeld als SC Buitenveldert verhuisd is. De beoogde verhuizing van SC Buitenveldert is daarom niet voor 2030 mogelijk. De stedenbouwkundige uitwerking van het middengebied moet nog opgestart worden. Op dit moment valt er daarom nog niets te delen.

Maurice

where should i send my email details?

Redactie

You can send it to contact@zuidas.nl

Caroline de Vries

Ja, de huidige locatie van de Wis- en Natuurkundefaculteit op de VU Campus gaat medio 2024 door de VU stapsgewijs worden gesloopt. Naar verwachting is dit traject in 2028 afgerond (zie tevens: https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/campus-in-ontwikkeling). SC Buitenveldert verhuist vervolgens naar de huidige locatie van de gesloopte Wis- en Natuurkundefaculteit van de VU Campus. Om de verhuizing mogelijk te maken, moet eerst de Wis- en Natuurkundefaculteit van de VU ontmanteld worden. Wij zijn bezig om begin in 2024 in samenwerking met de VU en het Amsterdam UMC een inloopbijeenkomst te organiseren om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in en rondom Kenniskwartier. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u uw mailadres aan ons sturen zodat we u de uitnodiging hiervoor kunnen sturen.

Maurice

Has there been any decision made on the future location of 'sc Buitenveldert'? Is the W&N-building going to be demolished?