skip to main content
Wat gebeurt er straks met lijn 51 naar Amstelveen?

Al in 1975 werd het plan losgelaten de Noord/Zuid metrolijn ondergronds door te trekken naar Amstelveen. Er kwam in de jaren ’80 een compromisplan met een sneltramsysteem, dat begin jaren ’90 van start ging met lijn 51. Het aantal reizigers groeide echter sneller dan gedacht. Vooral op het stuk tussen Amstel en Amsterdam Zuid, mede door de onvoorziene groei van de Zuidas vanaf eind jaren ’90. Het aanvankelijke idee was immers het zakendistrict aan het IJ te vestigen, niet in Zuidas, waardoor het op dit traject nu erg druk in de spits.

Vogelbekdier onder de metro’s

Het Belgische materieel voor lijn 51 is het vogelbekdier onder de metro’s. Want het is een metro met de kenmerken van een sneltram. Met stroomafnemers op het dak en langszij voor de derde rail van het metrosysteem. Onderweg moet het materieel omschakelen van het ene op het andere systeem. Juist het omschakelen maakte dit type kwetsbaarder voor storingen dan gepland. Er was daardoor vanaf het begin door de vele storingen te weinig reserve qua materieel. Bovendien waren er regelmatig aanrijdingen op de bovengrondse kruisingen met het verkeer, wat nog meer krapte opleverde.

Knip in lijn 51

Door de enorme groei van Zuidas, de toename van het verkeer en aantal reizigers en de verwachtte groei door de aanleg van de Noord/Zuidlijn, ontstond de behoefte om de A10 ondergronds te brengen en het station uit te breiden. Het station krijgt er nog een passage bij om het groeiend aantal reizigers aan te kunnen. De nieuwe passage komt op de plek waar lijn 51 afbuigt naar Amstelveen. Dat betekent een definitieve knip in lijn 51. Gelijktijdig ontwikkelden de Stadsregio en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen het plan om een hoogwaardiger en betrouwbaarder nieuwe tramverbinding aan te leggen. Met beter materieel, minder kruisingen met gewoon verkeer en een hogere betrouwbaarheid: de Amstelveenlijn.

Samen droog overstappen

De plannen leidden samen tot de ontwikkeling van het idee van een compacte OV-terminal bij station Amsterdam Zuid. Met een tramstation aan de zuidkant en een busstation aan de noordkant. Beide op het dak van de A10 tunnel, verbonden door de nieuwe passage onder het spoor door. De overstap van de Amstelveenlijn naar metro of trein is straks een kwestie van minuten. Blijven zitten is er dan helaas niet meer bij. Gelukkig is blijven wachten in de regen op een overvolle lijn 51, of één die niet komt, is dan ook verleden tijd.

Meer informatie

Geef uw mening