skip to main content
Hotel ontwikkeling kavel 14

Wanneer deze verwijderd zijn, wordt er gestart met het graven van een nieuwe waterverbinding ten noorden van de huidige watergang. Zodra de nieuwe watergang gereed is, wordt de huidige watergang gedempt.

In december 2016 is de kavel bouwrijp en kan deze verder ontwikkeld worden.

Geef uw mening