skip to main content
CEO's Zuidas kiezen voor elektrisch

Een taxi vinden in Zuidas is geen probleem, maar het aandeel elektrische taxi’s is nog laag. Dit komt met name door een gebrek aan goede oplaadmogelijkheden in het gebied. Gemeente Amsterdam is nu voornemens vier snellaadpunten voor elektrisch vervoer te plaatsen op de Strawinskylaan. Hiermee kan een taxi in twintig minuten opladen en wordt Zuidas dus beter toegankelijk voor elektrische taxi’s. Green Business Club Zuidas geeft het elektrisch taxigebruik een extra boost met de Intentieverklaring Elektrisch Taxigebruik. Christiaan Huijg, managing director van WTC Amsterdam en participant in Green Business Club Zuidas, lichtte de intentieverklaring toe en sprak hierbij zijn steun uit voor dit nieuwe initiatief.

Vrije Universiteit

De CEO’s waren dit jaar te gast bij de Vrije Universiteit. Ook Zuidas-directeur David van Traa was aanwezig. De VU is een voorloper als het gaat om duurzaamheid in het hoger onderwijs en ontving afgelopen vrijdag de gouden SustainaBul van Studenten voor Morgen. Het thema van het nieuwe collegejaar binnen de VU is dan ook Science for Sustainability. Er zullen allerlei initiatieven plaatsvinden, om niet alleen het onderwijs maar ook de VU Campus nog meer te verduurzamen.

Wethouder Pieter Litjens en MAAS

Speciale gast dit jaar was wethouder van Amsterdam Verkeer en Vervoer Pieter Litjens die een toelichting gaf op Mobility as a Service (MAAS). Met dit platform wordt het totale mobiliteitsaanbod van fiets, trein, deelauto, auto, taxi et cetera op een flexibele manier aan elkaar gekoppeld. Een gebruiker kan middels een app, afhankelijk van de situatie, de ideale combinatie van vervoersmiddelen kiezen en met één kaart betalen.  ‘Ik zie mobiliteit niet als een politiek, maar als een ruimtelijk vraagstuk’, zei Litjens. ‘Amsterdam is een topregio en wil dat blijven. Dan moeten ook de bereikbaarheid en leefbaarheid optimaal blijven. Om initiatieven zoals MAAS te realiseren, hebben we zowel financiële steun nodig van de overheid, als commitment van het bedrijfsleven.’

Oranje-groene stroom

Directeur van Accenture Nederland Manon van Beek gaf een update over de voortgang van duurzame energie in Zuidas. Na het CEO-ontbijt van vorig jaar is zij met andere CEO’s en de projectgroep Energie van GBC Zuidas aan de slag gegaan om de overstap naar oranje-groene stroom samen op te pakken. ‘In de ITO toren hebben GBC Zuidas, Houthoff Buruma en Accenture samengewerkt met Apleona, de beheerder van het gebouw. Energiebedrijf Engie heeft het energiegebruik in kaart gebracht. Door samen te werken, konden we vervolgens vrij snel de overstap naar duurzame energie maken. We zijn nu ook bezig dit in de Symphony-toren te bewerkstelligen. Ons volgende doel is een energiebesparing van 20 tot 30 procent.’

Geef uw mening