skip to main content
Praat mee over het Bestemmingsplan Kop Zuidas

Afgelopen voorjaar organiseerden wij twee bijeenkomsten om met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties te spreken over de verdere ontwikkeling van Kop Zuidas, het gebied in het noordoosten van Zuidas, grenzend aan de Rivierenbuurt. Die gesprekken leverden waardevolle ideeën op voor het inrichten van de openbare ruimte en voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is een essentiële stap om van Kop Zuidas een duurzame en levendige buurt te maken.

Informatiebijeenkomst

We informeren u tijdens deze bijeenkomst over de belangrijkste uitgangspunten van het ‘voorontwerp’ (concept) voor het nieuwe bestemmingsplan. Het projectteam Kop Zuidas zal ook toelichten welke ideeën uit de bijeenkomsten zijn meegenomen in dit voorontwerp en over welke onderwerpen we op een ander moment weer met elkaar in gesprek gaan, zoals bijvoorbeeld over het groen of speelplekken in de openbare ruimte. Uiteraard zijn we benieuwd wat u ervan vindt.

  • Wanneer: woensdag 20 september
  • Tijd: 17:00-20:00
  • Locatie: Old School, Gaasterlandstraat 3-5

Procedure schriftelijk reageren op bestemmingsplan

Hoe reageert u op het bestemmingsplan? U kunt van 20 september tot en met 12 oktober schriftelijk reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan ligt vanaf 20 september voor u klaar bij Stadsdeel Zuid (President Kennedylaan 923) en vanaf dat moment ook hier online beschikbaar.

Stuur uw reactie naar:

  • Jouke Eppenga: j.eppenga@amsterdam.nl, of
  • Zuidas: t.a.v. J. Eppenga,  Postbus 79092,  1070 NC Amsterdam

Wij voorzien schriftelijke reacties van een antwoord en leggen deze, samen met het (eventueel aangepaste) bestemmingsplan, voor aan het college van burgemeester & wethouders.

Formele zienswijze indienen

Naar verwachting geeft het college het bestemmingsplan eind dit jaar vrij. Belanghebbenden krijgen dan zes weken de tijd om desgewenst te reageren door het indienen van een ‘formele zienswijze’. Deze zienswijzen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling, voorjaar 2018, van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Waarom een nieuw bestemmingsplan

In 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kop Zuidas vastgesteld. De afgelopen jaren is op basis daarvan het noordelijk deel van het gebied bebouwd. Het bestemmingsplan ligt nu opnieuw op de tekentafel omdat, anders dan destijds voorzien, het Joop van den Ende-theater er niet komt en er meer ruimte nodig is voor nieuwe woningen. Tegelijkertijd is er hier inmiddels minder behoefte aan grootschalige voorzieningen en kantoren. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is ook opnieuw een kans om van Kop Zuidas een prettige buurt te maken, zie de eerder verschenen brochure Informatieblad Kop Zuidas: samen tot een fijne buurt onderaan deze pagina.

Geef uw mening