skip to main content
Concept bestemmingsplan Kop Zuidas besproken met bewoners

Frank Karssing, projectmanager Kop Zuidas, beet het spits af met een terugblik op de twee eerder gehouden gespreksrondes met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden over de verdere ontwikkeling van Kop Zuidas. Hij lichtte toe welke ideeën uit die gesprekken zijn vertaald naar het concept bestemmingsplan en welke ideeën niet zijn overgenomen.

Stedenbouwkundige Joris Vos nam het stokje over. Hij schetste de belangrijkste verschillen met het oude bestemmingsplan (zie artikel ‘Praat mee over bestemmingsplan‘) en hij haalde enkele aspecten aan die spelen bij het opstellen van dit concept bestemmingsplan: Tot hoe hoog mag worden gebouwd? Waar is verkeer toegestaan? Waar is ruimte voor groen en openbare ruimte? En welke voorzieningen zijn er toegestaan in het gebied en waar kunnen die komen?

Het concept bestemmingsplan en de toelichting daarbij leidden al snel tot levendige discussies. De reacties op de verschillende onderwerpen liepen sterk uiteen: van afwijzend, begripvol, kritisch tot instemmend en positief.

Bezonning

Een van de discussies ging over de maximale bouwhoogte, geldend voor de verschillende bouwkavels. In de gesprekken waren hierover zorgen geuit: wordt het niet te massaal en hoe zit het met de bezonning van de bestaande bebouwing? Het plan komt aan deze zorgen tegemoet, met oplopende (maximale) bouwhoogtes vanaf de bestaande buurt richting de A10 en met een verplichte onderbreking van de gevels. Dit alles heeft een gunstig effect op de bezonning van de bestaande en nieuwe bebouwing.

Autoluwe straat

Een ander veelbesproken onderwerp was het straatje dat in het plan is ingetekend tussen het toekomstige park ter hoogte van het huidige Wilgenlaantje en Kleine Wetering en de toekomstige woningbouw (zie kaartje). Tijdens de eerdere gesprekken vroegen mensen zich af of deze weg niet de kwaliteiten van het park zal verstoren. Ook wij willen het autoverkeer daar zoveel mogelijk beperken. Maar aan de onderzochte alternatieven (doodlopend met keerlussen en doorsnijding van een bouwblok) bleken meer nadelen te kleven. Bovendien is een straat noodzakelijk voor de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten en vuilniswagens. Door een logische positionering van de entrees van parkeergarages zal het echter niet druk worden in dit straatje, zo is de verwachting. De straat zelf en het park worden zo ontworpen dat automobilisten voorzichtig zullen rijden.

Parkeernorm

Nog een hot item: komen er genoeg parkeerplaatsen, ook voor bezoek? De toegestane parkeerplaatsen in het gebied worden in parkeergarages onder de verschillende bouwkavels gerealiseerd. Hiervoor gelden door de gemeenteraad vastgestelde parkeernormen. Voor woningen geldt een maximumnorm van 1 parkeerplaats per woning, er is geen minimumnorm. Zuidas gaat per woningbouwproject en afhankelijk van het type woningen (vrije sectorhuur, koop, sociale huur) bekijken welke parkeernorm waar wenselijk is. Bezoekers kunnen parkeren in een openbare parkeergarage.

U kunt nog tot 12 oktober 2017 schriftelijk reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. De documenten en meer informatie vindt u hieronder.

Geef uw mening