skip to main content
Litjens en Verhagen in 'tiny house'

Verhagen kwam er om in gesprek te gaan met de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het ‘kleine huisje’ was door de initiatiefnemers in Zuidas neergezet, omdat de bouwopgave in het Zuidas-gebied groot en divers is en omdat in het gebied veel innovatieve bouwmethoden een kans krijgen.

Pieken en dalen

Litjens (overigens niet de wethouder Bouwen en Wonen, maar Verkeer en Vervoer) benadrukte dat er over veel problemen in Amsterdam politieke discussie is, ‘maar over één onderwerp niet: er moeten betaalbare woningen bij.’ Verhagen maakte vooral het punt dat de markt gebaat is bij minder pieken en dalen in de bouwproductie. ‘Daarbij is het van belang dat bestemmingsplannen flexibeler worden. Niemand verplicht een gemeente om een stuk grond de bestemming ‘wonen’ of ‘kantoren’ te geven. Je kunt ook kiezen voor een flexibeler bestemming, waardoor je veel beter kunt inspelen op de behoeften. Het voordeel is dat bouwbedrijven dan minder last hebben van de conjunctuur en dus hun personeel beter kunnen vasthouden.’

Duurzaam ‘micro-appartement’

Het ‘tiny house’ zagen zowel Litjens als Verhagen als een van de oplossingen voor de acute vraag naar woningen. Het is een compact, duurzaam en zeer snel te bouwen ‘micro-appartement’, in dit geval van Finch Buildings. Bouwend Nederland, de brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw en infrastructuur, toert momenteel door Nederland om betaalbaar wonen tot centraal thema van de verkiezingen te maken. En in de slipstream daarvan: duurzaam bouwen. Het tiny house is er een voorbeeld van: een piepklein, maar compleet huisje dat razendsnel is neer te zetten (Finch zegt er 4 per dag te kunnen opleveren) en tegelijkertijd bestaat uit louter duurzame en her te gebruiken materialen. Het huisje kan niet alleen dienst doen als tijdelijke oplossing, maar mede door de schakelbaarheid (meerdere huisjes aan elkaar) ook geschikt als permanente woning.

Circulariteit

Verhagen benadrukte dat gemeenten meer kunnen doen om duurzaam bouwen als uitgangspunt te nemen voor woningen en kantoren. Onder meer door circulariteit – alles herbruikbaar – als een zwaarder criterium te laten meewegen bij aanbestedingsprocedures: bouwers niet alleen selecteren op de beste prijs, maar ook op hun duurzaamheidsprestaties. Iets waar zeker in Zuidas al volop rekening mee wordt gehouden.

Geef uw mening

map de maar

ik woon heel bewust al 4 jaar in een micro-woning (40m2) op de Zuidas. Met een goed ontwerp is het prima en comfortable wonen met 1-2 personen op zo'n klein oppervlak. Als er niet te veel wordt opgetakeld met onnodig toeters en bellen, kan dit ook voor een redelijke prijs.

Kim | Amsterdam Zuidas

@Map Wat leuk! Welk gebouw woon je?

Peter Wessels

ik wist van niks Jammer