skip to main content
Samenwerkingsovereenkomst voor slimmere mobiliteit

Om dit te bereiken is een samenwerkingsovereenkomst getekend. De deelnemers aan de overeenkomst zien in dat de bereikbaarheid van Zuidas onder druk komt te staan door de groei van de metropoolregio Amsterdam en de aanstaande bouw van Zuidasdok (de verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10 Zuid en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid). Daarom gaan ze gezamenlijk werken aan slimmere vormen van mobiliteit.

Keuzepatroon aanpassen

De drukte in de autospits moet dus omlaag. Thuiswerken en werktijden buiten de spits helpen daarbij. Maar om het aantal (lease)auto’s te verminderen, is het minstens zo belangrijk om een aantrekkelijk en samenhangend pakket aan alternatieven aan te bieden. Zodat mensen voordelen zien bij aanpassing van hun keuzepatroon. Op verschillende plekken in Nederland zijn initiatieven gaande om hiertoe te komen, onder de noemer Mobility as a Service (MaaS). Zo ook in Zuidas. De kerngedachte van MaaS is dat het niet meer gaat om het bezitten van het vervoermiddel, maar om de beste manier om van A naar B te komen. Het lijkt misschien luchtfietserij, maar dat is het niet. Kijk naar de ontwikkelingen op film- en muziekgebied: we willen niet zozeer een cd of dvd bezitten, we willen vooral film kijken en muziek luisteren. En doen dat via bijvoorbeeld Netflix en Spotify.

Serieus alternatief

MaaS moet zorgen dat een combinatie van openbaar vervoer, (deel)vervoerssystemen, de fiets etc. een serieus alternatief vormen voor de (lease)auto. Dat kan door alle diensten via één app te bundelen en met goede reis- en routeinformatie te ontsluiten. Dit is leidt er niet alleen toe dat reizigers flexibele en klantgerichte reisopties krijgen, tegen lagere kosten en een hogere tevredenheid. Het leidt ook tot een duurzamere Zuidas. Zuidas-bedrijven hebben al eerder afspraken gemaakt over hun streven naar gebruik van milieuvriendelijker vervoermiddelen.

Ontwikkelaar selecteren

In de overeenkomst die op 15 maart is gesloten, spreken de deelnemende partijen af om een gezamenlijke MaaS-dienst te ontwikkelen. De gemeente Amsterdam gaat, samen met de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bedrijven vragen om met goede voorstellen te komen. In de zomer van 2018 moet daarna een keuze worden gemaakt voor het bedrijf dat de beste MaaS-dienst kan ontwikkelen. In januari 2019 moeten de eerste werknemers in Zuidas er gebruik van kunnen maken.

Geef uw mening