skip to main content
Bouwterrein aan Arnold Schönberglaan voor Zuidasdok

Op dit bouwterrein richten we een zogeheten voorbouwlocatie in. Een voorbouwlocatie is een werkterrein waar gebouwd wordt aan een bouwwerk dat later naar zijn definitieve plek wordt verplaatst. Denk bijvoorbeeld aan de enorme spoorbrug die in 2015 op een voorbouwlocatie bij Muiderberg werd gebouwd en in 2016 naar zijn definitieve plek over de A1 werd gereden.

Spoordekken bouwen

Op de Arnold Schönberglaan, tussen het Gustav Mahlerplein en de Parnassusweg, komt zo’n voorbouwlocatie. Zo ook aan de noordzijde van het station, tussen de metrosporen. Op deze twee werkterreinen bouwen we in 2019 de spoordekken waarover straks treinen en metro’s rijden. Deze spoordekken zijn tegelijkertijd het dak van de nieuwe Brittenpassage, de tweede toegang van station Amsterdam Zuid. Later gebruiken we het werkterrein op de Arnold Schönberglaan ook voor de bouw van de tunnel die de A10 Zuid in Zuidas ondergronds brengt. Dit werkterrein blijft naar verwachting tot 2024 in gebruik.
Ook tussen de A10 Zuid en de sporen ter hoogte van het gebouw van EY komen voorbouwlocaties. Daar bouwen we de spoordekken die het dak vormen van de nieuwe fietstunnel die Buitenveldert en de zuidkant van Zuidas verbindt met het Beatrixpark.

Het aanstaande bouwterrein Brittenpassage vanaf de Parnassusweg

Inrichten werkterrein

De inrichting van de voorbouwlocatie op de Arnold Schönberglaan begint eind juli. Om ruimte te maken verwijderen we daar de fietsparkeerplekken. Fietsers kunnen terecht in de stalling onder het Mahlerplein. Daarna zetten we tijdelijke hekken om het terrein. Enkele weken later vervangen we deze door een verfraaide bouwschutting. In februari 2018 kapten we op deze plek al de bomen. Nu dempen we het water en maken we de grond vlak. Het benodigde zand en verhardingsmateriaal voeren we gedurende drie weken in augustus aan via het Gustav Mahlerplein, buiten de spits en onder begeleiding van verkeersregelaars. Dit kan helaas niet via de Parnassusweg, omdat vrachtwagens de trambaan daar overdag niet kunnen oversteken en omdat ze daar ‘s nachts te veel lawaai maken voor omwonenden.
De inrichting van de werkterreinen tussen de metrosporen aan de noordzijde van het station en tussen de A10 Zuid en de sporen ter hoogte van het EY-gebouw, starten volgens planning tussen  eind 2018 en begin 2019.

Bijeenkomst op 9 juli

Op 9 juli 2018 organiseren we twee bijeenkomsten  in De Nieuwe Poort, waar we de werkzaamheden voor met name de voorbouwlocatie aan de Arnold Schönberglaan toelichten. U hoort daar ook meer over de ontwikkelingen in het aangrenzende gebied: het Kenniskwartier. Meer informatie vindt u in de brief onder dit artikel. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Geef uw mening

Tim

Ik mis al een tijdje de nieuwe uitvoeringsplanning voor Q2 2018. Inmiddels is bijna Q3 peildatum daar. Zouden jullie de nieuwe planning kunnen uploaden zodat wij ook kunnen oriënteren op de ontwikkelingen?

Michiel | Amsterdam Zuidas

Beste Tim, Dank voor het signaal, de planningskaart staat inmiddels online. https://zuidas.nl/cms/wp-content/uploads/2017/11/Raakvlakkenkaart-Zuidas-Zuidasdok-Q2-2018.pdf