skip to main content
Zuidas als centrum van medische innovatie

Het Kenniskwartier Zuidas, met van links naar rechts de Rode Pieper, het O|2 Labgebouw en The Edge. Op de voorgrond de velden van SC Buitenveldert, die op termijn elders komen.

Half mei 2018 kwamen vertegenwoordigers van de wetenschap, het bedrijfsleven, financiële instellingen en diverse overheidsorganisaties in het O|2 Labgebouw van de VU bijeen om te praten over het belang en de kansen van medische fotonica. Dat is een veelbelovende techniek die licht gebruikt voor zeer nauwkeurige diagnoses en behandelingen, bijvoorbeeld bij kanker (bekijk een filmpje). In combinatie met ICT leidt fotonica tot ongekende nieuwe mogelijkheden en uiteindelijk tot nieuwe medische apparaten, die op de ziekenhuisvloer, bij de huisarts en zelfs bij de patiënt thuis terecht zullen komen.

Opwindend

De bijeenkomst vond niet voor niets plaats in Zuidas. O|2 is een van de eerste gebouwen in Nederland speciaal ontwikkeld voor de Human Health and Life Sciences. Aan de overkant van de straat wordt nog gewerkt aan het gebouw dat internationaal een leidende rol gaat spelen op het gebied van medische fotonica: het Medical Imaging Center. Voeg daarbij de komst naar Zuidas van EMA in 2019, met 900 hoogopgeleide medewerkers en tienduizenden bezoekende experts per jaar, en het is duidelijk dat in Zuidas iets opwindends gaande is.

Rechts het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU

Uitgelezen plek

De bijeenkomst in het O|2 Labgebouw was bedoeld om samenwerking in gang te zetten. Ten eerste om samen medische fotonica onder de aandacht te krijgen van het ministerie van Economische Zaken. En ten tweede om samen Zuidas te profileren als de uitgelezen plek voor deze technologische vernieuwing. In Zuidas komen onderzoeksfaciliteiten, kennisontwikkeling en bedrijfsleven op één vierkante kilometer bij elkaar. Het deel van Zuidas rondom VU en het Amsterdam UMC (tot voor kort het VU medisch centrum) heet het Kenniskwartier. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een nog dynamischer en levendiger gebied van te maken. De combinatie van een vooraanstaande onderzoeksinfrastructuur, duizenden onderzoekers, tienduizenden studenten en grote bedrijven in directe omgeving, zorgt voor een klimaat waar kennisintensieve bedrijven en instellingen kunnen opbloeien. Bijvoorbeeld op het gebied van medische fotonica.

Ontmoeting, inspiratie, kennisuitwisseling

Voor deze ontwikkelingen maken we ruimte. We gaan het Kenniskwartier de komende jaren een stevige impuls geven. De wens is om het gebied een multifunctionele invulling te geven, met gebouwen voor onderwijs en onderzoek en ruimte voor andere kennisintensieve bedrijvigheid. Maar ook voor woningbouw (waaronder studentenhuisvesting), horeca, groen, sport en cultuur. In Kenniskwartier komen ontmoeting, inspiratie en kennisuitwisseling centraal te staan. De centrale gedachte achter de ontwikkeling van het Kenniskwartier is dat studenten, (young) professionals en wetenschappers het beste gedijen bij een bruisende, stedelijke setting en in de nabijheid van innovatieve bedrijvigheid. Een dergelijke setting werkt als een magneet op talent, kennisintensieve startups en scaleups. Daarnaast biedt het een goed ecosysteem voor spinoffs vanuit het academisch onderzoek. Het unieke innovatieve klimaat van het Kenniskwartier Zuidas levert een betekenisvolle bijdrage aan de economie van de Metropoolregio Amsterdam en die van Nederland als geheel.

Bouwen van het VU Imaging Center

Nationale Agenda Fotonica

Met medische fotonica maakt het Kenniskwartier inmiddels grote stappen voorwaarts. Op vrijdag 13 juli 2018 nam staatssecretaris Mona Keijzer de Nationale Agenda Fotonica in ontvangst. Het Rijk, provincies, kennisinstellingen en het bedrijfsleven steken er de komende jaren 242 miljoen euro in, bestemd voor verschillende regio’s in het land. De agenda opent de weg naar nieuwe, vraaggestuurde onderzoeks- en innovatieprojecten en investeringen in de medische sector.

Geef uw mening

JOYze

Wat een aandacht uitsluitend voor de ziek verklaarde mens. Waar is minimale aandacht voor gezonde omgeving voor meer gezonde medemensen.

Robert

Beste Jos. Ik ben blij met de diversificatie van de werkende populatie op de Zuidas. Graag wil ik u er op wijzen dat de hele opkomende markt voor kweekvlees grote kansen en mogelijkheden biedt voor het kenniskwartier. Laatst had het programma Tegenlicht hier een aflevering aan gewijd. Mijn tip is om de bedrijven die hiermee al aan de slag zijn uit te nodigen op de Zuidas en hen faciliteiten aanbieden. Hartelijk dank alvast.