skip to main content
Amsterdam zet samen met werkgevers in op Mobility as a Service (MaaS)

Het beste vervoermiddel voor jou in één overzicht

We gaan niet zelf een app ontwikkelen, we gaan de markt uitdagen om dit voor en met ons te doen. Daarbij werkt Amsterdam samen met de Vervoerregio en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat een landelijk programma uitrolt om in zeven regio’s in Nederland MaaS-diensten te laten ontstaan.

Tegelijkertijd is samen met werkgeversvereniging ORAM, de Green Business Club Zuidas en diverse grote (internationale) werkgevers in en om de Zuidas samengewerkt om de eisen en wensen zo te stellen dat bedrijven de dienst zo kunnen aanbieden aan hun medewerkers. Werkgevers kiezen voor een vervoersdienst die de duurzaamheid, medewerkerstevredenheid, flexibiliteit van reismogelijkheden en bereikbaarheid van hun kantoren vergroot.

Met werknemers zijn we al langer aan het experimenteren met deelmobiliteit, onder andere door middel van de Zuidas Mobility Experience in oktober 2017 en april 2018. Met een uitgebreid doelgroepen- en drijfverenonderzoek is inzicht verkregen in de specifieke behoeften en wensen van de medewerkers in Zuidas, die de dienst straks als eerste kunnen gaan gebruiken.

Wanneer is MaaS er?

Het Ministerie heeft de eerste stap vorige week gezet door de landelijke ambities te publiceren en de markt te vragen om mee te denken, meer informatie vind je op het platform Dutch Mobility Innovations. Amsterdam presenteert vandaag mede namens de betrokken werkgevers de conceptambities voor de Zuidas en de rest van Amsterdam. In de bijlage bij dit bericht vind je alle relevante documenten. In september zullen de plannen in overleg met geïnteresseerde aanbieders en vervoerders worden aangescherpt. Het is de bedoeling dat de dienst vanaf 2019 operationeel is. De vervoersdienst moet na lancering in Zuidas zo snel mogelijk opschalen naar andere bedrijven, bewoners en bezoekers van de stad en regio.

Het platform is er nog niet, wel zijn er al wel veel alternatieven voor de auto

Om alternatieven voor de auto in kaart te brengen voor bewoners, worden 100 vergunninghouders in Amsterdam gevraagd hun auto voor twee maanden te laten staan en mee te doen aan een proef om de alternatieven uit te proberen. De gemeente onderzoekt of er genoeg vervoermiddelen zijn, of deze ook voor iedereen toegankelijk zijn en of ze een volwaardig alternatief zijn voor de eigen vervuilende auto. Ben je inwoner van Amsterdam en bezit je een parkeervergunning? Bezoek dan de projectwebsite voor meer informatie over de aanmeldprocedure. In de tussentijd verkennen we ook in de Zuidas de mogelijkheden om een veel groter aanbod van deelauto’s, -fietsen en andere vervoersmiddelen op straat te realiseren.

Geef uw mening

amh goossens

hallo mensen waar zijn jullie toch mee bezich,dit is toch allemaal achter haald en slecht voor het mileu …...… Wij kom straks met heel iets nieuws op de markt en wel met een wereld primeur daar gaat de hele wereld van staan kijken