skip to main content
Renovatie en uitbreiding van WTC Amsterdam van start

De hekken worden zoveel mogelijk bekleed. Maar op plekken waar dat voor de verkeersveiligheid nodig is, blijven ze doorzichtig. De parkeergarage van WTC Amsterdam blijft toegankelijk. Dat geldt ook voor de expeditie (laden en lossen). Leveranciers kunnen WTC bereiken via het Mathijs Vermeulenpad.

Afsluiting fietstunnels

Medio oktober tot naar verwachting eind december 2018 gaan de fietstunnels onder de Strawinskylaan en de Beethovenstraat dicht. In die periode vinden werkzaamheden plaats waarbij de veiligheid van fietsers en voetgangers in het gedrang kan komen. De fietsers en voetgangers kunnen de Beethovenstraat oversteken ter hoogte van de Prinses Irenestraat. Tijdens de schoolochtendspits (7.30-9.30 uur) zijn verkeersregelaars aanwezig.

Damwand

Op het bouwterrein, aan de zijde van de Strawinksylaan, plaatst de aannemer een tijdelijke damwand van 7 meter lengte. Deze wordt met een kraan ongeveer 4 meter de grond ingedrukt. De damwand is nodig om wegverzakkingen van de Strawinksylaan en van de tijdelijke bouwweg op het bouwterrein te voorkomen. Naar verwachting gaat deze damwand in de week van 15 oktober de grond in. Dit werk zal ongeveer 3 dagen duren.

Inpandige sloopwerkzaamheden

Vanaf 1 oktober tot naar verwachting mei 2019 pakt sloopbedrijf Beelen de bestaande D-toren aan. Om de overlast te beperken, begint de sloop binnen en blijven de buitengevels nog even staan. Het verwijderen van de binnenwanden en de plafonds zal tot ongeveer de eerste week van november duren. Vanaf de tweede week oktober tot medio november wordt ook een kleine hoeveelheid asbest weggehaald dat zich nog in het trappenhuis van de D toren bevindt. Het asbest gaat naar een gecertificeerd verwerkingsbedrijf. Daarna beginnen de overige sloopwerkzaamheden .

artist impression van het vernieuwde WTC Amsterdam

Geluid, trillingen en stof

Voor de start van de bouw doet de aannemer een nulmeting van de omgeving. En tijdens de bouw monitort ze continu het geluid en de trillingen. Om de stofoverlast te beperken plaatst de aannemer zogeheten stofschotten in alle gangen die voorheen toegang gaven tot de D toren.

Werktijden

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Mocht het nodig zijn om buiten deze tijden te werken, dan informeert de aannemer de omgeving daarover.

Het groene vlak geeft weer waar de uitbreiding van het WTC komt

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het project. Hieronder kunt u een presentatie downloaden, die werd getoond tijdens een informatiebijeenkomst op 18 september 2018.

Geef uw mening

Frans Nieuwenhuis

Zijn de fietstunnels gesloten tijdens de marathon van 21 oktober? Lijkt me niet handig! Zie mijn mail aan conract@

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hallo Robert, het hoogste punt wordt 80 meter. Aan de kant van de Strawinskylaan wordt de hoogte maximaal 39 meter.

Robert

Hoe hoog gaat dit gebouw worden, kan het namelijk nergens achterhalen?

Floris de Graaf

Het groene vlak lijkt het fietspad aan de westkant te bedekken. Blijft er nog wel een fietspad aan deze zijde beschikbaar na afronding van de werkzaamheden?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hallo Floris, er blijft een fietspad aan deze kant beschikbaar. Na afronding van de werkzaamheden wordt het fietspad weer teruggebracht.