skip to main content
Damwanden uit de grond in Vivaldistraat – en meer

De werkzaamheden in de A. Vivaldistraat, die in november 2018 startten, zijn begin mei 2019 klaar. Omdat het riool is aangelegd, kunnen we de damwanden gaan verwijderen. Dit kan geluids- en trillingshinder opleveren. Dat zal het geval zijn wanneer het nodig blijkt om ze een aantal meter trillend omhoog te brengen. Per plank zal verschillen of en zo ja hoelang er getrild moet worden. Daarom kunnen we niet exact zeggen hoe laat er overlast zal zijn. Wel kunnen we zeggen dat het werk in de Vivaldistraat plaatsvindt tussen 07:00 uur en 16:00 uur, maar dat we op z’n vroegst om 08:00 uur beginnen met trillen. De planning is dat we niet werken op zaterdag, tenzij het niet anders kan.

Verkeer stilzetten

Omdat we zo dicht bij de weg werken, wordt bij het verplaatsen van de damwanden af en toe het in- en uitrijdend verkeer op de Vivaldistraat stilgezet. Dit duurt telkens maximaal 5 minuten. We doen dit wanneer de damwand los is van de grond en van de heistelling wordt overgenomen door een kraan die de plank op de grond legt.

Meer werkzaamheden rond Vivaldistraat

Er is de komende weken meer gaande rond de A. Vivaldistraat. Van vrijdag 15 maart 9:00 uur t/m maandag 18 maart 05:00 uur leggen we kabels en leidingen aan onder de kruising van de Scarlattilaan en Vivaldistraat. Hierdoor zijn er verschillende omleidingen voor het autoverkeer noodzakelijk. In de week van maandag 25 maart t/ m zaterdag 6 april werken we ook weer op de kruising van de Vivaldistraat. Er is dan geen omleiding. En vanaf maandag 8 april t/m vrijdag 19 april is de kruising Scarlattilaan/Vivaldistraat gedeeltelijk open. Er geldt dan een om-en-om-regeling van en naar het parkeerterrein ter hoogte van de Kindercampus Zuidas. EY en de parkeergarage Ravel blijven gewoon bereikbaar. Er is dan van 07:00 tot 16:00 uur een verkeersregelaar ter plekke om het verkeer te begeleiden. Voetgangers worden over houten planken langs het werk geleid.

Geef uw mening