skip to main content
De Puccinimethode krijgt vorm rondom Van der Valk

Er verandert veel en snel in het gebied rondom hotel Van der Valk en EMA. EMA werd onlangs opgeleverd en ook buurman Van der Valk nadert zijn voltooiing. Tijd om de omgeving aan te pakken volgens de ‘Puccinimethode’. Ontwerper openbare ruimte Joost de Wit vertelt hoe we dit doen.

Wat houdt de Puccinimethode precies in? De Wit: ‘Dit is een methode die de standaard is voor het Amsterdamse straatbeeld. Kenmerkend is een kwalitatief hoge inrichting van de openbare ruimte. Daarbij moet de ruimte gebruiksvriendelijk, toegankelijk, veilig, beheersbaar, duurzaam, betaalbaar, samenhangend én mooi zijn.’ Het materiaalgebruik staat grotendeels vast voor Zuidas. ‘Dat moet ook wel voor de uniformiteit. Zo wordt Zuidas nog meer onderdeel van het netwerk van openbare ruimtes van de stad. We maken hier bijvoorbeeld veel gebruik van gebakken klinkers in de rijbaan, 30/30 tegels en een speciaal ontworpen lichtplan.’

Tijdje bezig

‘We zijn in dit gebied al een tijdje bezig’, vervolgt De Wit, ‘maar wat je nu bijvoorbeeld kunt zien is hoe we een hek maken bij transformatorstation Zorgvlied.’ Dit is niet zomaar een hek. ‘Omdat we het gebied een transparante en toegankelijke uitstraling willen geven, is het hek gemaakt met verticale spijlen met voldoende ruimte ertussen en eromheen. Op de trottoirs hebben we een tapijt van bestrating uitgerold volgens de Puccinimethode, waar het hekwerk op staat. Zodoende creëren we hier een overzichtelijke en prettige sfeer die aansluit op de openbare ruimte in de rest van de stad en daardoor echt Amsterdams aandoet.’

Hier zijn we nog bezig, rechts het Van der Valk-hotel

Eigen creativiteit

Ondanks de toepassing van Puccini, bleef er ook ruimte voor eigen creativiteit van het ontwerpteam. De Wit: ‘Dit gebied zal zich in de komende jaren vooral onderscheiden door de transformatie van kantorenlocatie aan de rand van de stad, naar een gemengde Amsterdamse buurt. Zo zal de komst van woningen, horeca, nieuwe sportvelden en hotels de sfeer veranderen. Daar spelen we nu al op in door de openbare ruimte zo aan te leggen, dat het ook een prettige omgeving wordt om te verblijven en die uitnodigt om in de pauze een rondje te maken. Vandaar bijvoorbeeld onze eigen toevoeging van mooie bankjes en veel duurzaam groen. Daarbij zorgt groen ook nog voor meer biodiversiteit en een betere afvoer van regenwater.’

Komende tijd wordt het fietspad aan de Barbara Strozzilaan aangepakt

Nieuw voetpad

Wat kunnen omwonenden binnenkort zien van de werkzaamheden? De Wit: ‘We plaatsen nu dus het hekwerk bij Zorgvlied en we zijn in de Domenico Scarlattilaan, voor EMA, al een heel eind op weg met de nieuwe inrichting. Wat mensen de komende maanden nog meer kunnen merken is de aanleg van een voetpad vanaf de Tomasso Albinonistraat, voor het hotel Van der Valk, naar station RAI. Dit is een nieuwe pad, dat eerder niet bestond. We verwachten dat dit pad begaanbaar is rond het voorjaar als Van der Valk ook zijn deuren opent. Daarnaast zullen we de komende tijd het fietspad aan het Barbara Strozzilaan voorzien van een nieuwe laag asfalt. Omdat we gefaseerd werken lijken het op het eerste gezicht misschien allemaal kleine werkzaamheden, maar dit is het begin van een grote transformatie van de openbare ruimte van dit gebied.’

Geef uw mening

Charlotte Krieger

Het wordt vast netjes, mooie architectuur met af en toe wat coulissengroen, keurige bestrating, de ontwerpers doen hun best. Jammer dat nieuwe stukjes stad of opgepompte buurten tegenwoordig al binnen enkele maanden verloederen. Fietsenzooi, overbodige terrassen, en afval. Zwerfvuil is 1 ding, maar we kunnen toch met z"n allen constateren dat het systeem met containers, continu grof vuil op straat in combinatie met a-sociaal menselijk gedrag, vogelgangs en ratten elke buurt een achterbuurt uitstraling geeft. Die enkeling die los zwerfvuil opraapt, of de gemeente belt, tja...

Bewoner Zuidas

@Herman Rommel oprapen in de buurt, met een vuilniszak en handschoenen. Stickers afkrabben. Zaken die ik zelf niet kan fiksen, melden bij de gemeente. Al deze zaken doe ik regelmatig. Maar de moed zinkt me wel in schoenen, want uiteindelijk is dit vrijwilligerswerk vechten tegen de bierkaai. Uiteindelijk betaal ik hiervoor belasting en ik verwacht dat de stad dit op fatsoenlijke wijze regelt. In andere Nederlandse steden kan het wél.

Cyril

Geweldig dat je dat doet! Maar besef ook dat de gemeente veel te druk is met het redden van de hele wereld, om nog geld over te houden voor zoiets simpels als schone straten...

Bewoner Zuidas

Er wordt in dit artikel gejuicht over 'een kwalitatief hoge inrichting van de openbare ruimte'. Dit wekt enig cynisme bij mij op, want na enige jaren wonen hier constateer ik dat het regulier onderhoud van de openbare ruimte in Zuidas en de Rivierenbuurt echt abominabel is. Overal zwerfvuil/bouwafval/gedumpt grofvuil, ondergestickerde/bekladde/scheefgetrokken verkeersborden, verstopte afvoerkolken en dus grote regenplassen, afgesleten wegmarkering. Ook vaak volle of kapotte prullenbakken, straatnaamborden die ontbreken, groenstroken die omgewoeld zijn tot modderveld en nooit opnieuw ingezaaid, omgevallen hekwerk, losliggende tegels. Verder eeuwigdurende, zeer traag werkzaamheden en met name opvalt is dat na elke klus van de gemeente altijd wel ergens een hek, afzetting of andere materiaal blijft slingeren, wat ze vergeten op te ruimen en vervolgens eeuwig laten liggen. Af en toe besluit de gemeente om een stukje te herinrichten en dan ziet het er weer ok uit, maar vervolgens wordt het niet of nauwelijks onderhouden, zodat het na een jaar weer net zo smerig is als de rest. Het zou prettig zijn als er minder energie wordt gestoken in leuke concepten ('Puccini-methode', bewoners die mogen 'meedenken' over de invulling van een of ander veldje, hippe kunstwerken) en wat meer in het gewone dagelijkse onderhoud: de boel schoon en heel houden kortom. Dat draagt vele malen meer bij aan een prettige leefomgeving.

Ted Alessie

!00% mee eens!!!Alles valt in elkaar alsgoede bouwplannen en mooie concepten niet onderhouden worden.

Irmina Burger

Mee eens. Alle aandacht besteed aan de Zuidas lijkt te worden afgenomen van het omringende gebied, waaronder de Rivierenbuurt. Het ziet er op heel veel plekken verloederd uit. Een allegaartje van diverse typen fietsenrekken, slordig geplaatst met eronder oude hopen bladeren en zwerfvuil. Bovendien verzakt hier alles.

Herman

Wat kun je zelf doen?

Gerard Erades

Ook te hopen dat die smerige blauwe hekken bij het Drente park waar de Tram stop eens weg gehaald worden en inderdaad de bestrating voor Station Rai eens word aan gepakt alle tegen liggen zeer gevaarlijk !!!!!En de straat van de Tommaso Albinonistraat eens word aan gepakt vooral bij de ingang van de garage enorme grote plassen met water als het regent !!!!

Irmina Burger

Ik ben bij de Drentestraat al eens gevallen door losliggende tegels. Gemeld bij gemeente. Geen enkele reactie.

Lisa

Dag Gerard, De bouwhekken bij de tramlus worden verwijderd zodra het nieuwe hekwerk van het Zorgvlied terrein gereed is. Verder wordt de bestrating voor de stations hal RAI en de nieuwe (nog te openen) fietsenstalling deze zomer vervanger. Ook het fietspad krijgt een nieuwe laag asfalt. Vooralsnog is nog onbekend of er iets met de Tommaso Albinonistraat gebeurt.

Sander Ooms

Hopelijk wordt ook de bestrating voor station RAI in zijn geheel wordt aangepakt. Nieuwe bestrating bedoel ik. En zo hoop ik ook dat Barbara Strozzilaan en Tomaso Albinonistraat op de andere delen ook eens een 2.0 uitstraling krijgt.

Lisa

Dag Sander, De bestrating voor de stations hal RAI en de nieuwe (nog te openen) fietsenstalling worden deze zomer vervanger. Ook het fietspad krijgt een nieuwe laag asfalt. Zodat straks naast een nieuwe stationshal van de metro, een nieuwe fietsenstalling en ook een nieuw maaiveld ligt. De Barbara Strozzilaan komt over een paar jaar aan de beurt, exacte planning is nog niet bekend. Vooralsnog is nog onbekend of er iets met de Tommaso Albinonistraat wordt gedaan.