skip to main content
Saamhorigheid op de bouwplaats

Op dit moment werkt Van der Goot, werkzaam bij Heijmans, gedeeltelijk vanuit huis, maar niet al zijn taken kan hij daar uitvoeren. Daarom is hij de afgelopen dagen ook in de keet en op de bouwplaats geweest. ‘Daar is wel wat veranderd. We zijn opeens met een kleiner team. In de uitvoering is het aantal bouwvakkers teruggelopen, een aantal mannen is vertrokken naar het land waar ze vandaan komen. Daarnaast verzoeken we de mensen die kampen met griepverschijnselen, ook milde, om thuis te blijven. Gelukkig is de sfeer goed. Het zijn onzekere tijden, maar die zorgt ook voor verbinding en voor een saamhorigheid die ik eerder nog niet zo heb gezien.’

Flexibiliteit

De nieuwe rechtbank wordt gerealiseerd door bouwcombinatie NACH, een afkorting van New Amsterdam Court House. NACH is een samenwerkingsverband tussen Macquarie Capital, ABT, DVP en KAAN, Heijmans en Facilicom. Zolang het kan en mag gaat het werk door. ‘Vanwege de maatschappelijke functie van de rechtbank willen we graag volgens planning opleveren’, zegt Van der Goot. De opening staat gepland voor eind 2020. Het vergt extra flexibiliteit van de bouwers om dat te halen. ‘In een bouwproces moeten de raderen van verschillende specialismen in elkaar grijpen. Als er één radertje uitvalt, kan dat gevolgen voor de hele machine hebben. Het is mogelijk dat we daarmee te maken krijgen. In zo’n geval proberen we het werk ofwel anders op te lossen, of we proberen een ander deel van de klus waarvoor wel alle specialisten aanwezig zijn, naar voren te schuiven.’

De nieuwe rechtbank in aanbouw

Extra maatregelen

Om te kunnen doorwerken zijn met name in de bouwkeet extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Van der Goot: ‘Gezien de omvang van het bouwproject kunnen we buiten afstand houden van elkaar. In de keet ligt dat anders, daar hebben we de regels aangescherpt.’ Er wordt in shifts gegeten, er mogen maximaal 80 man naar binnen en er is continu een schoonmaker aan het werk. Er is gedacht aan de mensen die geen Nederlands spreken. ‘We hebben posters laten maken met daarop duidelijke instructies op het gebied van begroeting en hygiëne.’

Volstrekt nieuw

Hoe verder? Van der Goot: ‘Ik denk dat het vooral belangrijk is om de moed erin te houden, betrokken te zijn en goed op elkaar te letten. Ook voor ons is deze situatie volstrekt nieuw. We proberen nu inzicht te krijgen in de gevolgen die dit allemaal heeft. En dan nog kan de situatie morgen weer anders zijn. Deze bijzondere tijd vraagt dus veel van ons allemaal. We moeten hier samen doorheen. Maar we zijn heel trots op onze bouwers die zich, juist nu dat zo noodzakelijk is, van hun beste kant laten zien.’

Geef uw mening