skip to main content
Transformatie Tripolis-Park gestart

‘We zijn flink aan het strippen’, vertelt Beentjes. ‘Het uitgangspunt van dit project is dat het casco van de drie gebouwen die samen het bestaande Tripolis vormen, intact blijft. Dus de ontwerpfilosofie van architect Aldo van Eyck blijft overeind. Wat we nieuw bouwen is een kantoor – de landscraper – die twee van de torens als het ware overbrugt.’ De landscraper staat parallel aan de A10 en is bedacht als een gebouw dat enerzijds grote kantoorvloeren biedt aan bedrijven en dat anderzijds een afbakening zal vormen voor de A10. ‘Vooral dit nieuwe gebouw is technisch een uitdaging.’

De landscraper staat parallel aan de A10

Technisch ingewikkeld

Beentjes: ‘De fundering van de landscraper wordt nu aangelegd in de bestaande kelder van het complex. Sterker nog: deze gaat er doorheen, de grond in. De fundering wordt met een machine aangebracht die op een platform, bovenop de kelder staat. Dit gebeurt geluids- en trillingsarm om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Deze manier van funderen, met palen door de kelder heen, is technisch ingewikkeld en hier zijn heel wat berekeningen aan vooraf gegaan. Daarom vind ik dit werk ook zo mooi. Het vernieuwen van de gebouwen is ook interessant hoor, maar iets nieuws neerzetten bovenop een bestaande constructie blijft altijd spannend en uitdagend.’

Tripolis, 23 april 2020

Woongebouw

Het nieuwe Tripolis-Park zal huisvesting bieden aan een nieuwe generatie innovatieve bedrijven. Inmiddels is bekend dat Uber de eerste grote huurder van Tripolis-Park wordt. Eén van de huidige Tripolis-torens – gebouw 100 – wordt in een latere fase getransformeerd tot een woongebouw met betaalbare huurappartementen. Beentjes: ‘In de komende twee jaar zullen we werken aan de renovatie van de gebouwen Tripolis 200 en Tripolis 300 en de landscraper bouwen.’ Daarna zal gestart worden met de herontwikkeling van Tripolis 100 waar woningen in komen. Deze plannen zijn nog in de maak. Meer foto’s van Tripolis vindt u op onze Flickrpagina.

Geef uw mening

philip

wat een matig ontwerp, wat een lelijkheid.

Hans Wamsteeker

In het bericht staat: Wat we nieuw bouwen is een kantoor – de landscraper – die twee van de torens als het ware overbrugt. Echter : deze 'scraper' staat parallel aan de A10 en wordt kantoor. Dat het twee van de bestaande torens verbindt is dus niet juist (verwarrend) Hans Wamsteeker

Wanja

Waarom moet er nog meer kantoorruimte bijkomen?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wanja, De transformatie van het Tripolis complex is onderdeel van de ontwikkeling van deelgebied Verdi in Zuidas. Voor dit gebied is in juli 2019 een projectnota vastgesteld door het college van B&W. Met de vaststelling van deze nota heeft het college er voor gekozen om in Verdi in te zetten op verbinden, verdichten en vergroenen zodat Verdi de plek is waar landschap en stad elkaar ontmoeten. Om dit te verwezenlijken is het van belang om aan de westzijde sport en recreatie in het groen en op het water te versterken en landschappelijk in te passen. Aan de oostzijde wordt ingezet op intensivering en verdichting door woningen, kantoren en voorzieningen toe te voegen. Naast dat er in het Venster, het nieuwe volume tussen de gebouwen Tripolis 200 en Tripolis 300 in, kantoren worden gerealiseerd, heeft dit gebouw een geluidwerende functie voor het geluid vanaf de A10 waardoor in het noordoostelijke deel van Verdi woningen gerealiseerd kunnen worden. Zo wordt gebouw 100 van het Tripolis complex getransformeerd tot woongebouw, worden aan de noordzijde van het IJsbaanpad woningen gerealiseerd en op de vrijgekomen grond als de Sporthallen Zuid verplaatst zijn. Zo wordt met de ontwikkeling van Verdi bijgedragen aan de woningbouwopgave van de stad en wordt het een gemengd stukje stad.

Daniel

is er bekend wat er gaat gebeuren met het fietspad tussen Tripolis en de A10?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Het fietspad tussen Tripolis en A-10 komt inderdaad niet meer terug omdat daar de nieuwe toerit vanaf de Amstelveenseweg naar de A10 is gepland. Het Burgerweeshuisfietspad gaat tot eind 2022 alleen naar Sporthallen Zuid en is dus feitelijk doodlopend. Als de bouw van het Venster klaar is, zal er een langzaam verkeersroute komen vanaf het Burgerweeshuispad over het terrein van Tripolis (dus tussen de gebouwen 100, 200 en 300 door) naar de Amstelveenseweg komen, voor wandelaars en fietsers dus, maar dat duurt nog even.

Aron

Deze zal waarschijnlijk verdwijnen, aangezien er volgens mij naast het gebouw een nieuwe oprit voor de A10 is gepland. Het ligt dan voor de hand om een betere fietsverbinding te realiseren aan de andere kant van de A10 (Langs de Kruimeldief/Infinity en andere nieuwbouw in Verdi pal voor de Kruimeldief) die dan beter aansluit op het Kenniskwartier.