skip to main content

Het Conservatorium van Amsterdam krijgt een dependance in het Beatrixpark in Zuidas, in Kapel en Convict. Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten hebben hiervoor een overeenkomst getekend.

Het Conservatorium van Amsterdam krijgt een dependance in het Beatrixpark in Zuidas, in Kapel en Convict.
Jan Vonk

Door deze stap te nemen is de komst van het Conservatorium naar Zuidas vrijwel zeker. Op 7 oktober 2019 tekenden de twee partijen al een afsprakenbrief. Het conservatorium wil zich graag vestigen in Kapel en Convict omdat de huidige locatie aan het Oosterdok te klein is geworden. Het onderwijs zal plaatsvinden in Convict, waar ook oefenruimtes komen. Kapel krijgt een kleine concertzaal waar het hele jaar door openbare concerten worden georganiseerd, zowel klassiek als andere muziekstijlen. De horeca, die in Kapel komt, is openbaar en toegankelijk voor studenten, bezoekers en omwonenden. Er komen twee terrassen met uitzicht op het park. Welke uitbater er komt is nog niet bekend.

Het voorlopig ontwerp

Wensen omgeving

In het voorlopig ontwerp zijn de wensen van buurtbewoners en belanghebbenden meegenomen en is rekening gehouden met de monumentale waarden van Kapel en Convict en met de beleving van het park.In 2019 is een haalbaarheidsonderzoek gestart, gevolgd door intensieve samenwerking tussen het conservatorium, Zuidas, Vereniging Vrienden van het Beatrixpark en omwonenden van het huidige Convict en Kapel. Marleen Munniksma, voorzitter van Vrienden van het Beatrixpark: ‘Bestuursleden van de Vrienden van het Beatrixpark hebben kunnen meedenken met de totstandkoming van een ontwerp. Wij vinden het belangrijk dat de sfeer en de beleving van het park zoals die nu is, bewaakt en versterkt wordt.’

Het Beatrixpark, met op de achtergrond Convict.
Jan Vonk

Wat gaat er gebeuren?

Er gaat wel wat veranderen; beide gebouwen worden aangepakt om ze geschikt te maken voor de komst van het conservatorium. In de Kapel wordt de eerste etage verhoogd om de akoestiek te verbeteren. In de ronde zaal komt ruimte voor concerten. Op de begane grond verandert er weinig. De entree krijgt wel een ‘make-over’ en er komen toiletten en er komt een restaurant. Ook het gebouw Convict krijgt te maken met aanpassingen: uitbreiding aan de kopse kant en samenvoeging van een aantal ruimtes op zo’n manier dat de muziek er goed klinkt en de ruimtes geschikt zijn voor het geven van muziekonderwijs.

De oorspronkelijke maquette van Kapel en Convict

Fietsparkeerplekken

Rondom het gebouw komen nieuwe voorzieningen, zoals nieuwe fietsparkeerplekken. De plek die we hiervoor hebben gereserveerd ligt tussen de gebouwen en het fietspad en de Prinses Irenestraat. Hoe het er precies gaat uitzien weten we nog niet, we werken nu aan een ontwerp waarbij we ook invulling geven aan de parktuin om de gebouwen. Hoewel de komst van het conservatorium bijna zeker is, is het definitieve ontwerp dat dus nog niet. Wel zijn we in een vergevorderd stadium en werken we nu vooral nog aan de details.

Opening in 2022

In de komende maanden werken we aan het definitieve ontwerp, zodat – als alles volgens plan verloopt – in de zomer van 2021 de bouw kan starten. De ingebruikname door het conservatorium staat een jaar later gepland, in de zomer van 2022.

Geef uw mening

Gerelateerde artikelen

wonen
11

216 sociale huurappartementen voor starters

Woningcorporatie De Key gaat een woontoren met 216 startersappartementen realiseren. Het zijn de eerste van 2.700 woningen die de komende jaren worden gebouwd nabij de VU. De oplevering van de startersappartementen staat gepland voor 2024.
wonen
2

Winnende plannen ‘Buurtbudget Zuid’ bekend

Welke buurtinitiatieven in Zuidas en Buitenveldert worden de komende tijd uitgevoerd? Maar liefst 3.053 bewoners brachten hun stem uit in de finale van Buurtbudget Zuid. Er zijn 7 winnende initiatieven.
1

Zuidas strijdtoneel van Japanse exoten

Je zou het niet zeggen, maar langs het Piet Kranenbergpad woedt momenteel een strijd tussen twee Japanse exoten. De Japanse bladvlo neemt het op tegen de immer welig tierende Japanse duizendknoop. Wij zijn voor de vlo.
Meer artikelen