Bereikbaarheid Zuidas Business District

Voorbereidingen bouw appartementen bij Beatrixpark

In de week van 10 februari 2020 starten de voorbereidingen voor de bouw van twee appartementengebouwen bij het Beatrixpark. Deze komen op het veld tussen het St. Nicolaaslyceum en de gebouwen van Kapel en Convict.

Om dit gebied te ontwikkelen, kappen we 110 bomen. Tijdens de kap is het fietspad tussen het St. Nicolaaslyceum en de kantoren van Akzo en Stibbe afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van het pad in het verlengde van de Prinses Irenestraat.

Nieuw groen

Na de bouw richten we de omgeving ervan in met nieuw groen. In oktober vorig jaar kondigden we deze voorbereidingen al aan. Op dat moment liep nog een juridische procedure rond de kapvergunning. De rechter heeft op 31 januari 2020 uitspraak gedaan in deze zaak. De kapvergunning is terecht verleend en de bomen mogen plaatsmaken voor de ontwikkeling van het gebied.

Financiële compensatie

De te kappen bomen zijn voornamelijk esdoorns. Ze zijn niet verplantbaar vanwege de verstrengeling van de onderlinge wortels, waardoor er geen goede verplantbare kluit uitgegraven kan worden. Ook zijn de bomen te veel op leeftijd om te verplanten. Bovendien is de esdoorn een boomsoort die zich ook zonder deze complicaties moeilijk laat verplanten. Er wordt voor de bomen dan ook een financiële compensatie in het bomenfonds gedaan. Dit fonds wordt gebruikt om te investeren in nieuw groen en om bijvoorbeeld de groeiomstandigheden te verbeteren.

Het terrein bij het Beatrixpark waarop twee wooncomplexen komen
Het terrein bij het Beatrixpark waarop twee wooncomplexen komen Foto: Marcel Steinbach

Japanse duizendknoop

We werken het hele jaar aan het bouwrijp maken van dit gebied. Naast het kappen van bomen saneren we de Japanse duizendknoop die is aangetroffen (een zeer agressieve, exotische woekerplant). En we dempen een deel van het water tussen Kapel en de geplande bebouwing. Door het water geleidelijk van oost naar west te dempen bieden we de waterdieren de kans om naar de hoofdwatergang te migreren. We houden daarbij rekening met het broedseizoen van de vogels en de paaitijd van vissen en amfibieën. Het water wordt daarom tussen half juli en november 2020 gedempt.

Twee woningcomplexen

Bij het Beatrixpark bouwen we in totaal 450 woningen, op twee kavels: de zogenoemde kavels 2 en 6/7. In 2021 start de bouw op kavel 6/7 (300 woningen), die op kavel 2 (150 woningen) later. Beide gebouwen worden in 2024 opgeleverd. Het zorgvuldig opstellen van een nieuw groenplan voor de openbare ruimte rondom de appartementengebouwen is een belangrijk onderdeel van het bouwplan. Wij zullen omwonenden actief betrekken bij het maken van dit plan.

De te bebouwen kavels. De te kappen bomen staan er tussenin
De te bebouwen kavels. De te kappen bomen staan er tussenin

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel

22 augustus 2020 | 11:27

Roland

40 – 40 – 20. ‘Deze regel geldt Zuidas-breed’. Hoe breed (en hoe diep) is Zuidas-breed? En telt al bestaande bebouwing op de Zuid mee? Op die manier kan je dus over een immens groot gebied de sociale woningen concentreren in het minst aantrekkelijke deel van dat gebied.

Schrijf een reactie
0
+1
26 augustus 2020 | 15:59

Redactie | Amsterdam Zuidas

Beste Roland,
Zuidas (245 ha) is op het breedste stuk 1,14 kilometer en op het smalste 750 meter. De totale lengte van Zuidas is 3,5 kilometer. Dat is dus echt niet groot.
De 40-40-20 regel geldt als gemiddelde voor de gehele wijk Zuidas, vanaf het moment dat de gemeenteraad tot deze verdeling besloot (zie ook https://zuidas.nl/blog/2018/sociale-woningbouw-ook-in-zuidas/). Bestaande bouw telt dus niet mee, projecten die voor die tijd al in gang waren gezet ook niet.
Het concentreren van sociale huurwoningen in onaantrekkelijke gebieden is beslist niet de bedoeling. We bouwen aan een Zuidas waar het prettig wonen en leven is voor iedereen. Zo kondigden we eind juni een centraal gelegen woonbuurt aan die zeer geschikt is voor mensen met kinderen (zie https://zuidas.nl/blog/2020/zuidas-werkt-aan-gezinsuitbreiding/). In het gebied ten westen van de Parnassusweg (waar nu onder meer nog de velden van SC Buitenveldert liggen) komt een spannende wijk met een mix van sociale huur- en andere woningen, kennisintensieve bedrijvigheid (vanwege de aanwezigheid van de VU en het Amsterdam UMC) en cultuur. Het duurt allemaal nog even, maar alle inspanningen zijn erop gericht om van Zuidas een aantrekkelijke Amsterdamse stadswijk te maken, met natuurlijk (onder meer door de hoogbouw) een eigen karakter. Zoals alle wijken van Amsterdam een eigen karakter hebben.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Redactie | Amsterdam Zuidas
29 februari 2020 | 13:29

Maurits

Is er ook bekend hoe de verdeling koop/huur woningen gaan worden in kavel 2?

Schrijf een reactie
3
+1
2 maart 2020 | 08:54

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Maurits, hoe het woningprogramma eruit komt te zien is nu nog niet bekend. We verwachten daar tegen het eind van dit jaar meer over te kunnen vertellen.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marlies | Amsterdam Zuidas
11 maart 2020 | 11:06

Anoniem

1 !

Schrijf een reactie
0
+1
13 februari 2020 | 09:34

arthur goulooze

Geweldige uitdaging dit project,erg benieuwd naar de afmetingen, de prijzen en vooral de kwaliteit van de bouw, gezien de bouwer Breevast heb ik er alle vertrouwen in (zie hun andere projecten wereldwijd!).

Schrijf een reactie
0
+1
10 februari 2020 | 12:52

Sibrand Gratama

Bouw dan wat ranker en hoger, wat heel goed kan, zeker op de zuidelijke kavel nabij de A-10. Met een kleinere footprint houd je dan meer groene ruimte over en hoef je dus ook minder bomen te kappen. Natuurinclusief verdichten is DE uitdaging in hoog dynamische stedelijke gebieden, dus ook op de Zuidas.

Schrijf een reactie
3
+1
10 februari 2020 | 11:16

enny schmitz

Hoe zo groen en milieu Gemeente? 110 bomen weg en weer een stuk groen met doorloop naar het ‘nieuwe gedeelte’ van het Beatrixpark versteend. Ondanks grote nood en woningtekorten een vreemde keuze qua locatie, gezien de al bestaande uitstoot fijnstof/CO2 Ringweg en groeiend vrachtverkeer richting Rai. Nog niet genoeg gebouwd in omgeving zoals Zuidas? En dan nog Schiphol in nabijheid.? Steeds minder groen met wat nog rest bedoeld voor toenemend aantal zwervers in het Beatrixpark?

Schrijf een reactie
6
+1
18 februari 2020 | 07:48

W. Knapen

Beste Enny, ik ben het 1000% met je eens !

Schrijf een reactie
0
+1
6 februari 2020 | 23:45

Annelies

Komen er alleen huurwoningen? Of ook betaalbare (250.000-400.000 euro) koopappartementen? (3 kamers 75 m2)

Schrijf een reactie
7
+1
9 februari 2020 | 14:08

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Annelies, er komt in het gebouw op kavel 6/7 wel een aantal koopwoningen, maar deze vallen in het hogere prijssegment. Later in het jaar komt er informatie over het exacte aantal koop- en huurwoningen, de prijzen en de afmeting van de woningen.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marlies | Amsterdam Zuidas
6 februari 2020 | 08:48

Andres

geef bij dit soort luchtfoto’s de noord-zuid as aan, net als op n plattegrond tekening…graag

Schrijf een reactie
0
+1
5 februari 2020 | 23:44

Egbert Broers

Heerlijk aan A10 🥴

Schrijf een reactie
2
+1
5 februari 2020 | 22:55

Caroline

110 bomen worden gekapt! Er blijft zo geen boom meer over…. hoezo de kapvergunning is terecht verkeend??? 🤬🤬🤬

Schrijf een reactie
2
+1
6 februari 2020 | 09:56

Amsterdammer

Hoezo zo arrogant reageren?

Schrijf een reactie
0
+1
5 februari 2020 | 22:13

Jean-C. Le Fur

Verschrikkelijk..

Schrijf een reactie
0
+1
5 februari 2020 | 20:56

A. Calvo

Unbelievable that this type to things happen!

Schrijf een reactie
0
+1
6 februari 2020 | 09:59

Amsterdammer

Unbelievable die mensen die hier naar toe komen en niet de taal spreken maar wel kritisch zijn

Schrijf een reactie
0
+1
4 februari 2020 | 12:17

linkse gekkie

en weer wordt een stuk van het beatrix park afgesnoept;

Schrijf een reactie
9
+1
5 februari 2020 | 18:31

frans

Onzin bewerong. Niet gehinderd door enige kennis.

Schrijf een reactie
0
+1
6 februari 2020 | 09:59

Amsterdammer

ken de feiten gekkie!

Schrijf een reactie
0
+1
4 februari 2020 | 07:42

Willy

Ik ben verbaasd te lezen dat hier geen sociale woningbouw conform de norm 40/40/20 toegepast gaat worden, zeker omdat het nog een paar jaar gaat duren voordat de woningen er staan en de plannen dus nog helemaal niet vast staan. Dit lijkt mij selectief beleid, en graag uitleg waarom hier geen 40/40/20 wordt toegepast terwijl dit voor de rest van Amsterdam waar plannen worden uitgerold wel verplicht moet worden toegepast.

Schrijf een reactie
9
+1
5 februari 2020 | 12:13

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Willy, binnen de Zuidas wordt wel volgens het principe 40 – 40 – 20 gebouwd. Deze regel geldt echter Zuidas-breed (dus het totaal aantal woningen moet op deze manier verdeel zijn), dus niet per project. Op kavel 6&7 worden zowel vrije sector- als middeldure huurwoningen gerealiseerd. Op andere plekken binnen Zuidas zal meer sociale woningbouw komen.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marlies | Amsterdam Zuidas
3 februari 2020 | 18:57

Marion

Nuttig Marion Forster
Komen er ook sociale huurwoningen ?

Schrijf een reactie
9
+1
3 februari 2020 | 19:54

J.Homan

De plannen en grondexploitatie die jaren geleden voor dit deelgebied van de Zuidas al zijn vastgesteld gaan niet uit van Sociale Woningbouw. Voor toekomstige Sociale woningbouw van importantie op de Zuidas conform de nieuwe 40/40/20 richtlijn zal vooral het gebied tussen de AFC velden en de Boelelaan en aan de westkant het VU kenniskwartier op de rond de huidige velden van SC Buitenveldert moeten zorgen.

Schrijf een reactie
0
+1
3 februari 2020 | 18:39

A. Kok

Is er een impressie van hoe de gebouwen er uit komen te zien ?

Schrijf een reactie
8
+1
3 februari 2020 | 20:57

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste heer/mevrouw Kok, er zijn nog geen impressies beschikbaar. Voor kavel 6/7, waarvan de bouw volgend jaar start, komen dit jaar wel impressies op de website. Houd onze website daarvoor in de gaten!

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marlies | Amsterdam Zuidas
3 februari 2020 | 18:35

Albrecht

WAar kun je je aanmelden voor deze woningen wie ontwikkelt wie bouwt. En goed dat het park bewaakt wordt

Schrijf een reactie
7
+1
3 februari 2020 | 20:55

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Albrecht, het duurt nog een paar jaar voordat de woningen er staan. Je kunt je nu nog niet als belangstellende aanmelden. Zodra dat wel kan, laten we dit op deze website weten.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Marlies | Amsterdam Zuidas