skip to main content
Nachtelijke werkzaamheden aan het metrospoor

In september 2021 meldden we dat we meer werkruimte nodig hebben om de tweede stationspassage (de Brittenpassage) en de nieuwe metroperrons te bouwen. Dat kan alleen als we een metrospoor weghalen dat dwars door het benodigde terrein loopt. Dit metrospoor is bedoeld om metrostellen van lijn 52 (de Noord/Zuidlijn) van en naar het opstelterrein in Diemen te rijden. Door nu ten oosten van station Amsterdam Zuid extra wissels aan te leggen, stellen we lijn 52 in staat om via het spoor van metrolijn 50 te rijden. Het werk wordt uitgevoerd door BAM Infra Rail, in opdracht van Zuidasdok.

Tien doordeweekse nachten

Om de extra wissels te kunnen plaatsen, voeren we vanaf de nacht van 1 november voorbereidende werkzaamheden uit. Om te beginnen bij de metrosporen tussen de Beethovenstraat en de Europaboulevard. Gedurende alle doordeweekse nachten zijn we daar bezig. We maken proefsleuven, om te zien wat we onder de grond tegenkomen (verhardingen, kabels en leidingen) en we leggen kabels in mantelbuizen. In de vijf doordeweekse nachten daarop werken we aan de metrosporen gelegen tussen station Amsterdam RAI en de Amsteldijk. Om daar vrachtwagens met materiaal en materieel te kunnen krijgen, moeten we een tijdelijke inrit maken op noordelijke rijbaan van de A10. Doordat er minder rijstroken beschikbaar zijn, kan dit hinder opleveren voor automobilisten die van knooppunt Amstel richting knooppunt De Nieuwe Meer rijden.

Hinder 12 t/m 15 november

Meer hinder is te verwachten van vrijdag 12 november om 23:00 uur tot maandag 15 november 06:00 uur. Dan verwijderen we tussen station RAI en de Amsteldijk metrosporen. Daar bouwen we vervolgens twee wissels in. Gedurende het hele weekend is er dan beperkt metroverkeer. Het GVB zet een pendeltram in tussen Amstel en RAI. Automobilisten moeten er rekening mee houden dat één of twee rijstroken van de noordelijke rijbaan van de A10 dicht zijn. Nadat de klus is geklaard, hebben we de vijf doordeweekse nachten daarop nodig om de boel weer op te ruimen.

Nog 3 weekenden

Daarna zijn we nog drie weekenden bezig met de wissels, tussen station Amsterdam Zuid en station RAI. Dit gebeurt van 26 november 23:00 uur tot maandag 29 november 06:00 uur; vrijdag 3 december 23:00 uur tot maandag 6 december 06:00 uur; en in het weekend van vrijdag 17 december 23:00 uur tot maandag 20 december 06:00 uur.

Maatregelen

BAM Infra Rail zet verkeersregelaars in voor het begeleiden van grote vrachtwagens en trailers bij het betreden en verlaten van de werkterreinen. Bouwverkeer maakt geen gebruik van stadse wegen in Zuidas op doordeweekse dagen tijdens de spits.

Kijk gedurende deze weekenden voor een actueel reisadvies op 9292.nl.

Geef uw mening

Anton Deurink

Beste Saskia, Ik was benieuwd of er voor dit weekend ook werkzaamheden gepland staan aan de wissels tussen Amsterdam Zuid en RAI en of dit het metroverkeer beïnvloed? De voorgaande keren maakte GVB hier melding van op haar website, maar kan er deze keer niks over terugvinden. Hartelijke groet, Anton Deurink

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag Anton, dit weekend wordt er inderdaad weer gewerkt maar voor de frequentie heeft het gelukkig geen gevolgen.