skip to main content
Van start tot finish: Valley in beelden

Onze fotograaf Marcel Steinbach was er vanaf het eerste uur bij en bezocht bijna wekelijks de bouwplaats. Hij werd gegrepen door de schoonheid van het bouwproces én door de stedenbouwkundige visie op leven in de stad die zich geleidelijk aan ontvouwde. Van zand, betonijzer en mortel naar de verwezenlijking van een groene microkosmos waarin wonen, werken en verblijven vanzelfsprekend samengaan.

2017

De bouw van Valley startte in 2017 met het aanbrengen van damwanden en het uitgraven van de bouwkuip. Die werd vervolgens onder water gezet, om de damwanden en de te storten vloer op hun plaats te houden.

2018

Het graven ging door en toen de kuip op diepte was, konden funderingspalen de grond in. Met onderwaterbeton werd daarop een vloer van anderhalve meter beton gestort, daarbij geholpen door duikers. Daarna was het geheel stevig genoeg om het water eruit te pompen en nog eens een anderhalve meter dikke laag beton over de vloer te storten. Bij de bouwkeet verscheen een proefopstelling van de glazen gevel.

Eerste helft 2019

Op deze stevige basis verschenen de eerste contouren van wat Valley zou gaan worden, al duurde het een half jaar voordat het bouwwerk boven het maaiveld uitstak.

Tweede helft 2019

Valley werd zichtbaar. Achter eindeloos veel bouwstellages verschenen grillige vormen. Keken de bouwers aanvankelijk vanuit de bouwput omhoog, naarmate het werk vorderde keken ze steeds dieper naar beneden.

Eerste helft 2020

Van buiten maakten automobilisten en treinreizigers kennis met Valley. De uitzonderlijke vormen intrigeerden. De groene stalen kubussen die her en der aan betonvloeren verschenen, maakten de fascinatie nog groter. Van binnen kreeg The Grotto gestalte, de publieke ruimte met dakramen die tevens dienst zouden gaan doen als vijverbodem in een groene oase.

Tweede helft 2020

Valley bereikte zijn hoogste punt. De drie torens – 70, 80 en 103 meter hoog waren van verre te zien. De glazen puien waren geplaatst. Voetbalclub AFC kreeg aan de westzijde van de velden een wel heel bijzonder decor.

Eerste helft 2021

Langzaam maar zeker werd Valley ‘uitgepakt’. Van bovenaf verdwenen de steigers. De eerste appartementen, met hun natuurstenen gevelbekleding, zagen het zonlicht. Alle terrastuinen werden voorzien van aarde. In juni kwam de wereldberoemde tuinarchitect Piet Oudolf naar Valley om in zijn eigen verticale landschapsontwerp beplanting aan te brengen.

Tweede helft 2021

Bouwkranen verdwenen, de funderingen waarop ze ruim drie jaar stonden werden gesloopt. De aanplant van groen ging door: bomen, heesters, vaste planten, grassen en klimplanten. Nu nog klein, om in hun nieuwe omgeving volwassen te kunnen worden. Het ‘uitpakken’ van Valley werd voltooid. Binnen lieten de eerste bewoners en gebruikers van Valley zich zien.

Metamorfose

Het gebouw komt tot leven. Het nu nog jonge groen gaat de komende jaren zorgen voor een nieuwe metamorfose van Valley. Het zal bezoekers uit binnen- en buitenland uitnodigen om ervan te genieten.

Geef uw mening