skip to main content
Creatief museum, werkplaats en debatcentrum Sapiens naar Valley

Op 14 februari 2022 tekenden projectontwikkelaar EDGE en Valley-eigenaar Group of Companies een huurovereenkomst met de initiatiefnemers. Naar verwachting gaat Sapiens in het voorjaar van 2023 open. 

Antropoceen

Philipp Pattberg, directeur van het Amsterdam Sustainability Institute, noemt de tijd waarin we leven het Antropoceen, ‘het geologische tijdperk van door de mens veroorzaakte verstoringen van het gehele aardsysteem. Wat op het spel staat, is niets minder dan het overleven van de menselijke soort. Wat we moeten doen om deze catastrofe af te wenden, is ook duidelijk.’ Sapiens wordt een plek waar met name jonge mensen kunnen werken aan concrete projecten en initiatieven om de enorme vragen die de klimaat- en biodiversiteitscrisis met zich meebrengen aan te pakken.

Structurele actie

Volgens initiatiefnemers Hogeschool Inholland, Naturalis Biodiversity Center en de Vrije Universiteit Amsterdam is een plek als Sapiens noodzakelijk, omdat een grondige revisie van het Antropoceen noodzakelijk is: structurele actie op het gebied van klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid, vanuit een gemeenschappelijke multidisciplinaire aanpak. Sapiens, de collaboratieve werkplaats van het Antropoceen, draagt bij aan deze taak door de huidige benaderingen van duurzaamheid radicaal te heroverwegen en creatieve manieren aan te bieden om opnieuw in contact te komen met de planeet en haar bewoners. Het gaat in Sapiens om niets minder dan een systeemverandering van de samenleving, een transformatie van sectoren en nieuwe methoden van integraal en inclusief samenwerken, om de verstoorde balans tussen de mens en de natuur te verbeteren.

Jonge mensen in de lead

‘Wij willen iedereen, en met name jongeren die zich zorgen maken over de leefbaarheid op onze planeet helpen door hun zorgen zichtbaar te maken, door kennis te delen en door mee te denken over oplossingen voor een duurzame toekomst’, zegt algemeen directeur Edwin van Huis van Naturalis Biodiversity Center. ‘Jonge mensen komen in de lead, ondersteund met advies van door de wol geverfde experts. Dit geldt voor de inhoudelijke projecten, maar ook voor de organisatie zelf, die de komende periode wordt vormgegeven.’

Onderwijs en onderzoek

Zowel de studenten van de VU Amsterdam en Hogeschool Inholland als de jonge onderzoekers van alle drie de organisaties spelen een belangrijke rol bij dit initiatief, stelt Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. ‘Dit is een mooie kans voor onze studenten en collega’s om samen met inspirerende academische en professionele partners bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe, werkelijk duurzame manier van leven. Bovendien kunnen zij met hun opgedane kennis en ervaring ook bijdragen aan de verdere integratie van duurzaamheid in ons onderwijs en onderzoek. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Meer informatie over Sapiens op de eigen website en van de VU Amsterdam.

Na de ondertekening

Geef uw mening