skip to main content
Verder bouwen aan twee stationspassages Amsterdam Zuid

Veel tijd om uit te blazen is er niet voor bouwcombinatie Nieuw Zuid en voor ons. De zomer is nog maar nauwelijks voorbij of we gaan alweer volop aan de slag: met de bouw van een extra reizigerstunnel – de Brittenpassage – en de vernieuwing van de bestaande Minervapassage. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de complete vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Die is nodig om de huidige en toekomstige reizigersaantallen aan te kunnen. En om reizigers meer comfort te bieden. Zo komen in beide passages winkels en een fietsenstalling. Wat gaan we tot en met de zomer van 2023 doen?

Het begint bij het dak

Het meeste werk gaat zitten in het bouwen en op hun plaats brengen van de resterende delen van het dak voor de nieuwe Brittenpassage, de 15 meter brede extra reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid. We werken ook verder aan de Minervapassage, de bestaande reizigerstunnel. Deze passage wordt uiteindelijk 40 meter breed, tegen zo’n 12 meter nu. Dat kan alleen als we ook het dak van deze tunnel veel breder maken. In 2023 leggen we de eerste delen van dit nieuwe dak op hun plek.

Werkterrein vergroot

Je ziet er weinig van, maar er is de afgelopen maanden heel veel voorwerk gedaan. Om ruimte te maken voor de bouw van dakdelen, hebben we de bestaande metroperrons en -sporen van lijn 52 richting het oosten (de Beethovenstraat) verlengd. Tegelijkertijd hebben we deze metrosporen verhoogd. Dat is gebeurd omdat we het dak van de Minervapassage, op het deel dat onder de metrosporen ligt, gaan verhogen. Dat deel ligt nu lager dan het dak onder de treinsporen. De nieuwe Minervapassage krijgt een fraaie ruimtelijke uitstraling, niet alleen door de breedte maar ook door de hoogte.

Het vergrote werkterrein tussen de metrosporen

Complexe schuifoperatie

Het eerste dakdeel dat we voor de Minervapassage bouwen, is dus bedoeld voor onder de metrosporen van lijn 52 (voor de liefhebbers: zie kaartje, M3 en M4). Dat schuiven we in het voorjaar van 2023 vanaf het werkterrein naar het oosten, over de Minervapassage heen. Dit werk zal zeker niet ongemerkt voorbijgaan. De stationspassage wordt immers dagelijks door duizenden mensen gebruikt. Als dit deel van het dak klaar is, bouwen we op dezelfde plek nog een dakdeel (voor onder M1). Het op zijn plek brengen daarvan is een complexe operatie: we moeten het eerst van west naar oost schuiven en dan nog een stukje van noord naar zuid. Dit doen we in drie weken, in de zomer van 2023. Onder drie van de vier metrosporen ligt het dak van de nieuwe Minervapassage dan op zijn plek.

Brittenpassage

Op hetzelfde werkterrein, maar dan een stukje westelijker (richting Parnassusweg) bouwen we ook verder aan de nieuwe Brittenpassage, de extra reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid. Eerder bouwden we hier al twee dakdelen voor de Brittenpassage, die we in augustus 2021 op hun plek schoven (onder T4 en M1). Nu gaan we hier voor de Brittenpassage één groot dakdeel bouwen (voor onder M3 en M4). Omdat we deze metrosporen tijdelijk hebben weggehaald, hoeven we dit dakdeel niet te schuiven: we bouwen het precies op de plek waar het hoort.

Alle werkterreinen volop in gebruik

Het terrein tussen de metrosporen is niet het enige werkterrein waarover we beschikken. Het andere ligt aan de Arnold Schönberglaan, net ten zuiden van de A10. Hier bouwden we in 2019 het eerste deel van het dak voor de Brittenpassage. Het was een joekel van een dakdeel, voor onder twee treinsporen tegelijk (T2 en T3). Op deze zelfde plek gaan we de komende tijd nog twee dakdelen bouwen. De fundering daarvoor brachten we afgelopen zomer aan, onder de A10 en het spoor. De dakdelen die we nu gaan bouwen, komen te liggen onder een treinspoor en onder de twee extra treinsporen die station Amsterdam Zuid in de toekomst krijgt (onder T1/T6 en T5). Deze treinsporen bouwen we niet zelf, maar we bereiden hun komst dus wel voor. In mei 2023 schuiven we deze twee delen vanaf het werkterrein naar hun definitieve plek.

Op het werkterrein langs de Schönberglaan wordt alweer gewerkt

Vivalditunnel

Misschien weet u het niet meer, maar er komt een fiets- en voetgangerstunnel tussen de Antonio Vivaldistraat, aan de zuidkant van de A10, en het Beatrixpark aan de noordkant. Vier jaar geleden kondigden we deze tunnel aan. In 2019 zijn door de toenmalige bouwcombinatie ZuidPlus al de eerste werkzaamheden verricht voor deze tunnel. Daar gaan we mee door. We maken damwanden en brengen funderingspalen aan. Met Hemelvaart 2023 bouwen we landhoofden. Het eerste dakdeel voor deze tunnel maakten we al in het voorjaar van 2019, alleen lukte het toen niet om dit op het geplande moment op zijn plek te schuiven. Dit doen we nu met Pinksteren 2023.

Tot het einde van 2022

De komende maanden staan in het teken van funderingswerk. Op verschillende locaties op het werkterrein verwijderen we damwanden en brengen we nieuwe aan. Damwanden zijn noodzakelijk om een bouwkuip te kunnen maken. Ze houden water en grond tegen. En nog voor het einde van het jaar schuiven we ook al een dakdeel tegen de A10 aan (T1/T6), om plaats te maken voor de bouw van een tweede (dat onder T5 moet komen). Uiteraard komen we snel bij u terug met meer details.

Geef uw mening

Henk R.

Beste Imce, Dank voor je ‘blijmaak’ bericht inzake de aanpassing van Camera 3! Ik ben benieuwd, zeker nu het de komende maanden druk wordt ‘tussen de metrosporen’. Dank!

Henk R.

Een verzoek t.a.v. Camera 3; kan deze camera iets meer naar rechts gedraaid worden, zodat het beeld (bijna) naadloos aansluit op het beeld van camera 2… Alvast mijn dank

Imce, Zuidasdok

Beste Henk, ik ga je blij maken. Binnenkort wordt de camerapositie van de 3e camera aangepast. Nog even geduld!

Henk R.

Beste Imce, (zuidasdok) ik begrijp de camera-3 overweging tav metrolijnen update… maar gezien de actuele activiteiten rondom/boven de Minerva-passage vraag ik hierbij, of dan camera 2 ‘een slagje’ naar links gedraaid kan worden … Ik blijf benieuwd en zeer geïnteresseerd. Gr, Henk.

Imce, zuidasdok

Beste Henk, de derde camera brengt juist het hele metroperron in beeld inclusief de verlenging van het perron van afgelopen zomer. Als je de camera zou draaien, dan mis je dat deel weer.

Robbert

leuk om te lezen, indrukwekkend project! Maar ik mis nog info over het dakdeel onder M2. Wanneer staat dat in de planning?

Imce, Zuidasdok

Dag Robbert, Het klinkt nog ver weg, maar vanaf de zomer van 2024 werken we aan M2.

Coen Mulder

alleen maar bewondering voor de comlexe operatie waar iedereen mee bezig is .

Imce, Zuidasdok

Fijn om te horen, Coen. We werken stap voor stap aan de vernieuwing van station Amsterdam Zuid.

Rebecca

Dank voor deze bijzonder intressante informatie!!!!!!!!! De vernieuwing van de hele zuidas is geweldig!

Imce, Zuidasdok

Graag gedaan! Er staat nog heel veel te gebeuren., Rebecca. Ook ons informatiecentrum is vernieuwd. Dus kom gerust langs en blijf ons volgen.

Marnix

Gaat hard in 2023 :o

Joeri

Geweldig! Veel om naar uit te kijken

Saskia Blaas, Zuidasdok

Dag Rienk, de hoogte van de sporen blijft zo maar de metroperrons zelf komen aan de andere kant van de huidige stationspassage te liggen, binnen een paar jaar. We bouwen ten westen van het huidige station een nieuwe passage en de metroperrons komen tussen de twee passages te liggen zodat je vanuit elke passage naar het metroperron kunt. En ja zeker, wij moeten met onze verbouwing rekening houden met het feit dat de metro misschien ooit doorgetrokken wordt naar Schiphol.

Rienk Offringa

De delen die nu zijn verhoogd bv van lijn 52 blijft dit zo of wordt het weer terug geplaatst. En gaan ze bij het herstel ook rekening houden dat lijn 52 door getrokken wordt naar schiphol

Imce, Zuidasdok

Blijf ons volgen Joeri! :-)