skip to main content
Veilig graven in de dijk van de A10 en het spoor

Het helpt dat we flink wat ervaring hebben met graven in dit gebied aan de zuidkant van het station, ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat. Zo deden we in de zomer van 2022 al bodemonderzoek tijdens de 11-daagse afsluiting in augustus van dat jaar. De opgedane kennis van de bodem komt ons dit jaar van pas, nu we de A10 Zuid acht dagen afgesloten hebben om twee gigantische betonnen dakdelen boven de toekomstige Brittenpassage te schuiven.

12.000 kuub grond

Het spoor en de snelweg ter hoogte van Zuidas zijn aangelegd op een dijk die onder meer is opgebouwd uit puin. En juist in die dijk gaan we de toekomstige Brittenpassage bouwen. Daarvoor hebben we de A10 Zuid in het weekend van 5 en 6 augustus 2023 over een strook van liefst 40 bij 80 meter afgegraven – alles bij elkaar zo’n 12.000 kubieke meter grond. We weten uit onderzoek en ervaring dat we over het algemeen in een schone zandlaag werken en dat in de diepere grondlagen van de dijk verontreiniging voor kan komen. Om veilig te kunnen werken en ervoor te zorgen dat de vervuiling die we tegenkomen op de juiste wijze wordt afgevoerd, hebben we maatregelen genomen.

Keuring en werkkleding

Zoals wel vaker doen we vooraf een check om er zeker van te zijn dat onze collega’s gezond aan de slag gaan. Ook de kleding krijgt de nodige aandacht: er zijn speciale saneringsoveralls, werkhandschoenen, laarzen en een laarzenspoelbak. De aandachtige volger van onze webcam zal daarnaast een verschil in werkkleding zien. Dat heeft te maken met de aard van de werkzaamheden – een lasser draagt bijvoorbeeld een speciaal lasjack en een lasmasker – en de ondergrond waarin we werken. Het veiligheidsregime is minder lang nodig dan tijdens de werkzaamheden van augustus vorig jaar: het verwijderen van alle grond zal plaatsvinden in de eerste 24 uur, terwijl we bij het inbrengen van de funderingspalen een jaar geleden zo’n vijf volle dagen met de grond in de weer waren.

Vervuilde grond

Vervuilde grond voeren we gescheiden af en ook de opslag vindt plaats in gescheiden depots. De ondergrond van zo’n depot is afgedekt met folie. Om de vervuilde grond niet te verspreiden reinigen we rijplaten en wagens voordat ze het werkterrein afrijden. Bodemadviseurs hebben in de voorbereiding van het werk kritisch met ons meegekeken, milieukundigen kijken en controleren mee tijdens de uitvoering. Ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ziet er op toe dat we het goed doen. Een deel van de afgegraven grond gebruiken we om de A10 en het spoor terug te bouwen. De grond die we niet meer nodig hebben hergebruiken we deels voor andere projecten van Zuidasdok en Zuidas, zoals voor het ophogen van twee kavels in woonbuurt Ravel.

Kijk live mee

De grootschalige werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid zijn live te volgen. Vanaf 10 augustus bouwen we achtereenvolgens het spoor en de A10 terug. In de ochtendspits van maandag 14 augustus rijden automobilisten weer over een verse laag asfalt.

Geef uw mening

JP Bruijs

Hallo Imce, gebeurd er nog iets met de Vivaldi tunnel. Hier zou ook een tunneldek verschoven worden.

Imce, Zuidasdok

Beste JP Bruijs, het klopt dat we daar ook nog een dakdeel gaan schuiven. Dit staat voor 2025 gepland.