skip to main content
Metingen en onderzoeken knooppunt De Nieuwe Meer

Sinds de gunning van de grootschalige reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer eind 2022 heeft bouwcombinatie TriAX niet stilgezeten. De uitvoering start naar verwachting in het najaar van 2024, maar voor die tijd gebeurt er al van alles op de achtergrond. Zo gebruikt de bouwcombinatie bestaande uit Besix, Heijmans en Dura Vermeer deze periode om een relatie op te bouwen met bedrijven, bewoners en andere belanghebbenden nabij het knooppunt. Maar dat niet alleen: TriAX heeft de afgelopen periode verschillende land- en bodemonderzoeken uitgevoerd in aanloop naar de ontwerpfase waar het project zich nu in bevindt. De onderzoeken naar de waterbodem rondom knooppunt De Nieuwe Meer zijn inmiddels zo goed als afgerond, aan land lopen de onderzoeken nog even door. Een overzicht.

Bodemmonsters, sonarboot en proefsleuven

De afgelopen maanden zijn bodemmonsters genomen rondom de Schinkelbrug. Dat heeft TriAX gedaan door een ponton op het water te plaatsen met daarop een kleine kraan. Met behulp van deze bodemmonsters (zogenaamde sonderingen) kunnen we de opbouw en samenstelling van de bodem in kaart brengen. Ook is met een sonarboot de waterdiepte en structuur van de bodem van dit gebied in kaart gebracht. Aan land onderzochten we met een hoogwerker de technische staat van de Nieuwe Meersluis en de Schinkelbrug. Tot het einde van het jaar voert TriAX nog verschillende landonderzoeken uit. Zo worden op meerdere plekken nog bodemmonsters genomen en graven we proefsleuven om te zien waar kabels en leidingen liggen.

Schinkelbrug
TriAX is ook met grondradars in de weer

Hoogtemetingen

In het najaar zal TriAX starten met zogeheten hoogtemetingen bij omliggende panden. Met monitoringsapparatuur wordt vastgelegd en in de gaten gehouden in hoeverre een gebouw beweegt. Daarvoor worden bouten van een centimeter of 5 in de gevels van panden geplaatst, die de exacte locatie van het object kunnen bepalen. Door de metingen in zo’n vroeg stadium al te verrichten, krijgen we een goed beeld van de bewegingen van de panden zonder invloed van onze (toekomstige) werkzaamheden. Er ontstaat als het ware een eerlijke nulmeting. We zullen enkele tientallen panden in de omgeving van deze bouten voorzien. Welke panden dat zijn, bepalen we op basis van de gevoeligheid van de grondlaag. Eigenaren van de desbetreffende panden krijgen hier vooraf bericht over van TriAX.

Zuidasdok

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer is onderdeel van Zuidasdok. We bouwen een nieuwe fly-over en bruggen over de Schinkel en verbreden de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting. We maken ruim baan voor een veilige en betere doorstroming van de A10 Zuid. Om dit mogelijk te maken zijn ingrijpende wijzigingen nodig aan knooppunt De Nieuwe Meer – en later ook aan knooppunt Amstel. We vernieuwen station Amsterdam Zuid en in het hart van de Zuidas gaat de A10 ondergronds om ruimte te maken voor de uitbreiding van station Amsterdam Zuid.

Geef uw mening

Egbert Six

Is het ook mogelijk om iets concreter te zijn over hoe het knooppunt er in de toekomst gaat uitzien. een kaartje of plaatje verduidelijkt veel en geeft aanzienlijk meer informatie dan de mededeling dat er met omwonenden een goede relatie wordt opgebouwd. Het artikel munt nu uit in vaagheid. Dat is niet bevorderlijk voor goede informatievoorziening naar de omgeving en belangstellenden.

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Egbert, heel concreet zijn we inderdaad nog niet. De aannemer werkt nu het ontwerp voor de reconstructie uit, daarna is het makkelijker concreet te worden. Wat mogelijk wel helpt is een overzicht van wat, waar wanneer gaat veranderen: https://zuidasbibliotheek.nl/visual-planning-knooppunt-de-nieuwe-meer-2022.