skip to main content
Weghalen groen bij knooppunt De Nieuwe Meer

Sinds maart 2023 doet bouwcombinatie TriAX (Besix, Dura Vermeer, Heijmans) voor Zuidasdok verschillende onderzoeken naar de grond- en waterbodem rondom knooppunt De Nieuwe Meer. Om het aanwezige groen zo lang mogelijk te laten staan, hebben we eerst op alle direct toegankelijke plekken onderzoek gedaan. Maar vanaf eind augustus 2023 tot halverwege maart 2024 zijn de laatste locaties op en rond het knooppunt en langs de rand van de A10 Zuid aan de beurt. En daar moeten we wél een deel van de aanwezige begroeiing en enkele bomen verwijderen. Niet onbelangrijk: we halen nu alleen weg wat nodig is om verder onderzoek te kunnen doen en niet meer dan dat.

Proefsleuven en sondeerwagens

Met het verwijderen van de begroeiing maken we ruimte voor het graven van proefsleuven om ondergrondse kabels en leidingen in kaart te brengen. Die informatie hebben we nu nodig voor het ontwerp van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer en tijdens de bouwwerkzaamheden die starten in het najaar van 2024. Daarnaast hebben we ruimte nodig voor de flinke sondeerwagens waarmee we bodemmonsters nemen.

Broedseizoen

Voor het verwijderen van bomen, struiken en ander groen vroeg project Zuidasdok eind 2016 al de vergunning aan die in februari 2017 is afgegeven. Daar vallen ook de werkzaamheden van eind augustus tot halverwege maart 2024 onder. Die periode is niet toevallig gekozen: om vogels niet te storen als ze paren, nesten bouwen, eieren leggen en kleintjes grootbrengen, mag er tijdens het broedseizoen (van half maart 2023 tot halverwege juli 2023) niet worden gekapt.

Bomenteelt op bestelling

Onderdeel van de kapvergunning is, conform de geldende Bomenverordening (2014), de verplichting om gekapte bomen na afronding van Zuidasdok in hetzelfde gebied te vervangen door een boom van gelijkwaardige kwaliteit. Een boom van 35 jaar kan bijvoorbeeld worden vervangen door vier bomen met een stamomtrek van 18-20 cm of door 2 bomen met een stamomtrek van 21-35 cm. Om genoeg bomen van de juiste kwaliteit beschikbaar te hebben, heeft Zuidasdok samen met de gemeente Amsterdam kort geleden een uitvraag bij bomentelers gedaan om speciaal voor dit project bomen te telen. Geen overbodige luxe in tijden waarin de vergroening van steden steeds populairder wordt, en daarmee bomen steeds schaarser.

Herplantfonds

Er is alleen niet altijd ruimte voor het herplanten van bomen, bijvoorbeeld door de verbreding van de A10 Zuid en de bijbehorende reconstructie van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Voor die gevallen storten we 2,6 miljoen euro in het Herplantfonds (en het daarvan afgeleide Herplantfonds Zuidas). Dat bedrag is gebaseerd op een taxatie van de waarde van de verwijderde bomen door een boomtaxateur. Daarmee kunnen we later de vergroening van Zuidas betalen en blijft de waarde van het groen binnen Zuidas.

Zuidasdok

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer is onderdeel van Zuidasdok. We bouwen een nieuwe fly-over en bruggen over de Schinkel en verbreden de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting. We maken ruim baan voor een veilige en betere doorstroming van de A10 Zuid. Om dit mogelijk te maken zijn ingrijpende wijzigingen nodig aan knooppunt De Nieuwe Meer – en later ook aan knooppunt Amstel. In het hart van Zuidas gaat de A10 ondergronds om ruimte te maken voor de uitbreiding van station Amsterdam Zuid.

Geef uw mening

Zwemmernieuwemeer

Dank voor het artikel. Ik mis nog wat informatie. Het artikel legt niet uit waarom bodemonderzoek nodig is. Het blijft mij daardoor ook onduidelijk waarom de lange groenstroken met honderden bomen aan beide kanten van de snelweg verwijderd zijn. Deze groene long hield voor een groot deel de auto vervuiling en geluidshinder tegen voor het gebied er om heen. Bovendien leek de snelweg voor mensen onbereikbaar maar is nu eenvoudig te voet te bereiken wat gevaarlijk kan zijn. Komen er geluidswanden om het veilig te maken voor mens en dier en om geluid en fijnstof hinder te compenseren? Verder mis ik wat er wordt gedaan met de gekapte bomen (worden deze bomen dan ook onderzocht voor het bodemonderzoek) en wanneer worden de bomen aangeplant. Tot slot mis ik praktische informatie over wat wordt gedaan aan de hinder voor gebruikers van Jagerpad en Riekerweg; blijft deze weg ten alle tijde toegankelijk. Kunnen deze vragen beantwoord worden of kan ik de antwoorden ergens lezen? Alvast bedankt. Het artikel verklaart iig waarom het jagerpad opeens recent opnieuw geasfalteerd is en waarom die gekke drempel daarbij weer teruggeplaatst is.

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Zwemmernieuwemeer, inmiddels heb ik de antwoorden op je vragen. Hierbij per vraag het antwoord: 1. Het artikel legt niet uit waarom bodemonderzoek nodig is? Antwoord: Het bodemonderzoek doen we om te kijken waar kabels en leidingen liggen, of de informatie die TriAX heeft gekregen over de ondergrond klopt en wat de staat van de bodem is. TriAX gebruikt de informatie voor het opstellen van het definitief ontwerp en om te bepalen of er nog kabels en leidingen moeten worden verplaatst. Hier lees je meer: https://zuidas.nl/blog/2023/08/16/metingen-en-onderzoeken-knooppunt-de-nieuwe-meer/ 2. Het blijft mij daardoor ook onduidelijk waarom de lange groenstroken met honderden bomen aan beide kanten van de snelweg verwijderd zijn? Antwoord: de taluds worden vrijgemaakt omdat de A10 Zuid wordt verbreed. Het doorgaande verkeer wordt van het bestemmingsverkeer gescheiden voor een betere en veilige doorstroming. We hebben dus ruimte nodig om de extra rijstroken aan beide zijden van de A10 aan te kunnen leggen. Wil je meer weten over de verbreding van de A10 Zuid? Zie: https://zuidas.nl/thema/de-a10-zuid/ 3. Deze groene long hield voor een groot deel de auto vervuiling en geluidshinder tegen voor het gebied er om heen. Bovendien leek de snelweg voor mensen onbereikbaar maar is nu eenvoudig te voet te bereiken wat gevaarlijk kan zijn. Komen er geluidswanden om het veilig te maken voor mens en dier en om geluid en fijnstof hinder te compenseren? Antwoord: Ja, er komen geluidschermen. Via deze link kan je zien waar, welk geluidscherm komt. https://zuidas.nl/blog/2023/03/15/kilometers-schermen-beperken-geluid-van-a10-zuid/ 4. Verder mis ik wat er wordt gedaan met de gekapte bomen (worden deze bomen dan ook onderzocht voor het bodemonderzoek) en wanneer worden de bomen aangeplant?Antwoord: het verwijderde groen wordt fijngemalen tot houtsnippers. Grote stammen gaan naar het bedrijf dat het groen verwijdert. Niet alle bomen die we weghalen kunnen worden terug geplant vanwege ruimte gebrek. In het artikel staan diverse linkjes naar bijvoorbeeld het herplantfonds en eerder geplaatste artikelen. Bijvoorbeeld: https://zuidas.nl/blog/2016/11/01/flink-aantal-bomen-weg-voor-realisatie-zuidasdok/ En in onze beeldbank kan je op de artist impressions een indruk krijgen van het groen in de toekomst: https://www.flickr.com/photos/amsterdamzuidas/albums/72157710767402942 5. Tot slot mis ik praktische informatie over wat wordt gedaan aan de hinder voor gebruikers van Jaagpad en Riekerweg; blijft deze weg ten alle tijde toegankelijk? Antwoord: deze week plaatsen wij een eerste artikel over de hinder en bijbehorende afsluitingen. Het Jaagpad blijft bereikbaar, soms zijn er afsluitingen nodig ivm bouw- en hijsveiligheid voor de omgeving. Voor de Riekerweg geldt dat hier bouwverkeer over zal rijden. Dit komt vanaf de parkeerplaats Riekerweg en zal op het Jaagpad linksaf slaan achterlangs tennispark Joy. Dit zal hinder veroorzaken. De Riekerweg zal vaak bereikbaar zijn, maar er zijn zeker ook momenten waarop de Riekerweg afgesloten zal zijn omwille van bouw- en hijsveiligheid. Zodra dit speelt, maken we dat kenbaar.

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Zwemmernieuwemeer, dank voor je reactie en verschillende vragen. Die beantwoorden we graag grondig met input van onze specialisten. We komen bij je terug.

Schinkelaar

Jullie hebben al eerder bomen laten kappen in dit gebied. Het talud bij de Antony Fokkerweg is helemaal kaal gehaald. Dus het is niet zo dat "het aanwezige groen zo lang mogelijk is blijven staan" Wat is het plan met het halfronde gebouw naast de tennisbanen wat in die "oksel" staat?

Hetty Fentener van Vlissingen Zuidasdok

Beste Schinkelaar, We hebben de begroeiing op het talud bij de Luchtvaartstraat/ Anthony Fokkerweg inderdaad weggehaald om kabels en leidingen te verleggen zodat het viaduct daar kan worden verbreedt. TriAX hoeft daar dus geen proefsleuven meer te graven omdat Zuidasdok de ondergrond daar al heeft vrijgemaakt. TriAX doet nu onderzoek nu op plaatsen waarvan we niet weten hoe de ondergrond precies is ingericht. Nu, omdat we die informatie nodig hebben voor het ontwerp. Het halfronde gebouw is Zuidcirkel en dat is geen onderdeel van ons project(gebied). Het is een bedrijfsverzamelgebouw.

Leone Pameijer

Hoi Saskia, ik hoop dat de nieuwe aanplant (door jullie geplant na constatering dat er teveel was gekapt) en de nog bestaande oude bomen dit keer wel blijven staan langs het talud bij de woonarken.

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Leone, na navraag bij mijn collega’s blijkt ook die aanplant weggehaald te moeten worden. Het streven is om die bomen te verplaatsen, juist om wat jij zegt. En let op: ik heb mijn eerdere reactie verwijderd om verwarring te voorkomen.

Lola

Wat een hel zoveel bomen weg : (

Piet

Waarom schrijft u nergens om hoeveel bomen het gaat???

Amsterdammer

HS, hahahaha ... Sommige hier reageren nogal obsessief alsof er gewonden zijn gevallen of nog erger ...

HS

Piet heeft daar nog nooit een boom gezien zoals menig automobilist op die plek kun je niet eens komen. Zodra de A10 gedeelte ondergronds is komt er weer wat moois voor terug. Hopelijk bewaar je zelf ook je kerstboom ieder jaar Piet.

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Piet, de aantallen kan ik je niet precies noemen maar wel de plekken, dan heb je een idee. We verwijderen het groen aan de noordzijde van de A10 tussen de Amstelveenseweg en de A10 West, ten noorden van de Riekerweg en in het oksel van de afrit S108 (zuidzijde A10).

Amsterdammer

"Maar vanaf eind augustus 2023 tot halverwege maart 2023 zijn de laatste locaties ...." Kom op Hetty, dit kan beter ;-)

Saskia Blaas I Zuidasdok

Bedankt voor de tip Amsterdammer, we hebben het aangepast.