skip to main content
Inrit spoedpost Amstelveenseweg nu stuk veiliger

We hebben vlak voor de inrit naar de spoedeisende hulp van het Amsterdam UMC, locatie VUmc (Amstelveenseweg) een flauwe bocht aangebracht. Daardoor moet gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de inrit de snelheid verlagen. We hebben ook de inrit verbreed, waardoor afslaand verkeer goed zicht heeft op passerende fietsers en voetgangers en andersom. Tot slot hebben we op het fietspad extra markeringen en bebording aangebracht om de fietsers te wijzen op afslaand verkeer.

Enige vertraging

De werkzaamheden stonden eigenlijk voor het eerste weekend van november gepland. Dit kon niet doorgaan vanwege het natte weer in de afgelopen periode. Daardoor zouden de werkzaamheden, en dan met name het drogen van het asfalt, aanzienlijk uitlopen. Dat vonden we op deze drukke locatie in de Amstelveenseweg onacceptabel.

Geef uw mening

Hans

Mooi voor de verkeersveiligheid maar vanaf mei 2024 is het de bedoeling dat zowel de spoedpost als huisartsenpost verdwijnt bij vumc. Deze investering is dus voor effectief Nog geen 5 maanden?! Zo kan je dus geld verbranden.

Caroline de Vries

Beste Hans, De inrit wordt niet alleen gebruikt voor verkeer naar de spoed-/huisartsenpost, maar ook door bijvoorbeeld bezoekers van het ziekenhuis die in de parkeergarage willen parkeren en door vrachtverkeer. De aanpassingen die zijn gedaan, zijn dus wel degelijk ook voor de langere termijn zinvol.

Mitchel

Afgaand van deze foto's toch deze vraag: waarom staat op het fietspad zo’n énorm grote waarschuwing en krijgen juist automobilisten die voorrang horen te verlenen slechts een klein verkeersbordje voorgeschoteld? Goed dat jullie duidelijk waarschuwen maar dat mag op de autorijbaan dan ook wel op gelijke wijze. Het voelt nu redelijk uit balans.

Mitchel

Het is inderdaad beetje omgekeerde wereld wereld dit.

Nuancelot

Deze boodschap aan de fietspadgebruiker is: laat uzelf vooral niet doodrijden op deze plek ondanks uw voorrangspositie. Dus graag met koeienletters op de rijbaan: BIJ AFSLAAN GEEF VOORRANG!!

Caroline de Vries

Beste Mitchel, er is met verschillende deskundigen, en in afstemming met bewoners, gekeken naar manieren om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat leverde een aantal maatregelen op dat afgestemd is op wat in de praktijk het beste resulteert bij de verschillende groepen weggebruikers. Voor automobilisten zijn daarom een aantal andere maatregelen genomen.