skip to main content
Nota van Uitgangspunten Herprofilering De Boelelaan Oost ter inzage

De De Boelelaan speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Zuidas. Nu al reizen veel mensen via de De Boelelaan, en studies wijzen uit dat dit in de toekomst zal toenemen. Daarom is het nodig om de De Boelelaan opnieuw in te richten en zo de capaciteit te vergroten. Vanaf 13 mei tot 25 juni 2015 ligt de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Boelelaan Oost ter inzage en kunt u hierop schriftelijk een inspraakreactie geven.

Het oostelijk deel van de De Boelelaan, tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat, heeft nu gedeeltelijk één en gedeeltelijk twee rijstroken per rijrichting. Op basis van verkeersprognoses is vastgesteld dat dat met een toename van het verkeer 2 x 2 rijstroken in de toekomst noodzakelijk zijn.

Nota van Uitgangspunten De Boelelaan Oost

In de Nota van Uitgangspunten is de huidige situatie voor voetgangers, fietsers, auto’s en OV in de De Boelelaan Oost beschreven en geanalyseerd. Daarnaast zijn de problemen en de eisen geïnventariseerd. Op basis van deze analyse zijn de uitgangspunten voor de nieuwe inrichting en een schetsontwerp voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost opgesteld.

De Nota van Uitgangspunten vormt het kader voor het op te stellen Uitvoeringsbesluit en het Definitief Ontwerp voor de herprofilering van De Boelelaan Oost.

Informatiebijeenkomst 4 juni

Op donderdag 4 juni wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Het concept ontwerp voor de herprofilering van de De Boelelaan wordt toegelicht en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op deze avond kunnen geen inspraakreacties worden ingediend.

  • Datum: donderdag 4 juni 2015
  • Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur
  • Locatie: WTC, Zaal 6, Strawinskylaan 77, Amsterdam

Geef uw mening