skip to main content
Ondergrondse fietsparkeergarage 'Strawinsky' vordert gestaag

Aan het begin van afgelopen zomer zaten alle damwanden en boorpalen in de grond, vertelt Bas van Kerkhof. Hij is assistent-uitvoerder op dit werk, namens Van Boekel Bouw en Infra. Een groot stalen frame was tussen de damwanden aangebracht om te voorkomen dat deze naar binnen zouden worden gedrukt tijdens het ontgraven van de enorme bouwput. De vloer van de nieuwe fietsparkeergarage moest op zo’n zes meter diepte worden gebouwd.

Beeldbepalende kolommen

Nadat een deel van de bouwput tot juiste diepte was ontgraven, konden de fundatiepoeren worden gestort en daarop zijn stalen y-vormige kolommen geplaatst, die straks beeldbepalend zijn. Daarna brachten ijzervlechters de stalen wapening aan voor de vloerdelen en kon het beton worden gestort. Snel daarna verrezen de eerste wanden. Bas: ‘In de vakantieperiode werd aan alles tegelijkertijd gewerkt. Dat vroeg om veel afstemming op de bouwplaats en van het al het werkverkeer door de Prinses Irenestraat. Al met al een fijn stukje logistiek, maar het is allemaal best goed verlopen.’

Half september was de vloer gereed. Daarvoor is maar liefst 2500 kuub beton gestort. Inmiddels zijn alle wanden klaar. Eveneens half september werd een start gemaakt met het storten van het eerste dakdeel. Op twee uitsparingen na, is het dak nu helemaal dicht. Nu begint de afbouw en daar komt nog heel wat bij kijken. Naar verwachting wordt de parkeergarage komend voorjaar opgeleverd.

De ‘Strawinsky-garage’

De parkeergarage komt op de plek die bekend staat als de Vijfhoek, genoemd naar de vijfhoekige vorm van het veldje. Om die reden is tot dusverre gesproken over ‘fietsparkeergarage De Vijfhoek’. De nieuwe naam wordt fietsparkeergarage Strawinksy, genoemd naar de aangrenzende Strawinskylaan. Deze naamgeving is in lijn met de overige fietsparkeergarages in Zuidas die zijn vernoemd naar het plein waar ze onder liggen (Zuidplein en Gustav Mahlerplein). Daar komt bij dat de vijfhoekige vorm niet terugkeert in het ontwerp van het park dat komend voorjaar op het dak van de garage komt.

Geef uw mening