skip to main content
120 iepen klaar voor de De Boelelaan Oost

Anderhalf jaar lang was de De Boelelaan Oost een grote bouwput. Deze belangrijke toegangsweg tot Zuidas onderging een totale make-over. De riolering en het ondergrondse kabel- en leidingenwerk zijn aangepast. De weg is over de gehele lengte verbreed naar vier rijstroken. De op- en afritten zijn toegankelijker gemaakt en er zijn grachten aangelegd voor de opvang en afvoer van regenwater. De komende weken worden hier en daar nog enkele laatste werkzaamheden uitgevoerd.

Mooi maken

‘Nu gaan we de weg ook mooi maken’, vertelt Jeroen Assen, toezichthouder groen in Zuidas. ‘We gaan de komende week over een lengte van zo’n vijfhonderd meter aan weerszijden iepen plaatsen. Die liggen nu gesnoeid en ‘ingekluit’ klaar in de Bomentuin waar ze de afgelopen jaren groot zijn geworden. Verder gaan we gras inzaaien in de berm. En we planten heel veel bloembollen. Het wordt hier straks een mooie groene laan.’

Bomentuin

De Bomentuin – gelegen in het gebied tussen de Europaboulevard, de A10 en de Mirandabuurt – is vijf jaar geleden opgezet als kweektuin. Zodra er in Zuidas een nieuwe straat werd opgeleverd waar ook bomen moesten komen, werden deze zo veel mogelijk betrokken uit de kweektuin. Zo krijgt de nieuw in te richten straat meteen een mooi groen aanzien, want kleine boompjes zijn dankzij de Bomentuin al aardig uit de kluiten gewassen. Ook de buurt werd betrokken bij de Bomentuin. Bewoners hielpen mee met het planten van de boompjes, er kwamen enkele moestuintjes en verschillende scholen zijn de plek gaan gebruiken, als onderdeel van hun natuur- milieulessen. ‘Gisteren waren er weer drie schoolklassen’, zegt Jeroen.

Eind dit jaar komt er ook een einde aan de Bomentuin. Zoals gepland maakt de kweektuin dan plaats voor de bouw van woningen en kantoren. En niet te vergeten voor Zuidasdok.

Geef uw mening